Prima   |  Organizarea Curții   |  Judecători constituţionali

Judecători constituţionali

Potrivit art.136 din Constituţie, Curtea Constituţională este alcătuită din şase judecători, pentru un mandat de şase ani. Judecătorii constituţionali pot deţine aceeaşi funcţie pe perioada a două mandate. Sistemul de numire a judecătorilor implica identificarea autorităţii competente de a desemna judecătorul constituţional, precum şi actul decizional al acesteia. Aceste acţiuni se întreprind pentru a asigura nivelul cât mai înalt de calificare a candidatului propus la funcţia de judecător, precum şi să asigure că acesta corespunde criteriilor de imparţialitate şi independenţă, iar cunoştinţele profunde şi vaste vor servi drept garant al luării unor decizii corecte ghidate doar de prevederile Constituţiei. Autorităţile competente de a desemna judecătorii constituţionali sunt Parlamentul, Guvernul şi Consiliul Superior al Magistraturii, fiecare din acestea desemnând câte doi judecători. La momentul expirării mandatului, ridicării mandatului, demisiei sau decesului judecătorului în funcţie, Preşedintele Curţii sesizează autoritatea competentă în termen de cel mult 3 zile de la data declarării vacanţei funcţiei, solicitându-i să numească un nou judecător.  Autoritatea competentă numeşte judecătorul în termen de 15 zile de la data solicitării din partea Preşedintelui Curţii Constituţionale.

Pentru a deveni judecător al Curţii Constituţionale candidatul trebuie să posede o pregătire juridică superioară, o înaltă competenţă profesională şi o vechime de cel puţin 15 ani în activitatea juridică, în învăţământul juridic sau în activitatea ştiinţifică, să fie cetăţean al Republicii Moldova cu domiciliul în ţară, limita de vârstă pentru numirea în funcţie a judecătorului fiind de 70 ani. Numirea se poate face numai cu acordul prealabil, exprimat în scris, al candidatului.

La intrarea în exercitarea funcţiei, judecătorul Curţii Constituţionale depune în faţa Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi Consiliului Superior al Magistratului următorul jurământ: 

"Jur  să îndeplinesc cinstit şi conştiincios obligaţiile de judecător al Curţii Constituţionale,  să apăr orânduirea constituţională a Republicii Moldova, să mă supun în exercitarea funcţiei numai şi numai Constituţiei".   

Judecătorul îşi exercită funcţia de la data depunerii jurământului.

Funcţia de judecător al Curţii Constituţionale este incompatibilă cu oricare altă funcţie publică sau privată retribuită, cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice. 

Judecătorul constituţional beneficiază de imunitate. El nu poate fi reţinut, arestat, percheziţionat, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă, trimis în judecată penală sau contravenţională  fără încuviinţarea prealabilă a Curţii Constituţionale. Judecătorul Curţii Constituţionale a cărui identitate nu a fost cunoscută în momentul reţinerii este eliberat imediat după stabilirea identităţii. Factorul de decizie care a întreprins reţinerea judecătorului Curţii Constituţionale, surprins în flagrant delict, trebuie să comunice imediat Curţii Constituţionale faptul respectiv.

Pe lângă garanţiile acordate judecătorului, acesta are obligaţia să îndeplinească atribuţiile cu imparţialitate şi în respectul Constituţiei;  să păstreze secretul deliberărilor şi al voturilor şi să nu ia poziţie publică sau să dea consultaţii în probleme de competenţa Curţii Constituţionale; la adoptarea actelor Curţii Constituţionale să-şi exprime votul afirmativ sau negativ; să comunice Preşedintelui Curţii Constituţionale activitatea incompatibilă cu atribuţiile pe care le exercită;  să nu permită folosirea funcţiei sale în scop de propagandă de orice fel; să se abţină de la orice acţiune contrară statutului de judecător; să depună, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi proprietate.

Una din caracteristicile fundamentale ale Curţii Constituţionale este că reprezintă un organ colegial, deciziile căreia se iau în şedinţe plenare, şi nu de un judecător. Plenului Curţii, pe lângă exercitarea jurisdicţiei, îi revine şi dreptul de a conduce activitatea Curţii în ansamblu.

 

Mihai POALELUNGI 

Numit în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 117/7 din 6 martie 2018 și în funcția de Președinte al Curții Constituționale prin Decizia Plenului Curții Constituționale nr. AG-7 din 16 martie 2018.


Aurel BĂIEŞU

Numit în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale prin Hotărârea Parlamentului nr. 66 din 05 aprilie 2013, fiind la primul său mandat.

 

Igor DOLEA

Numit în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 130/6 din 12 februarie 2013, fiind la primul său mandat.

Victor POPA

Numit în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale prin Hotărârea Parlamentului nr. 61 din 29 martie 2013, fiind la primul său mandat.   
 

Veaceslav Zaporojan

Numit în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale prin Hotărârea Guvernului nr. 840 din 06 iulie 2016, fiind la primul său mandat.

 
 
Arrow Prev

              

Arrow Next
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4023103  //   Vizitatori ieri: 2996  //   azi: 620  //   Online: 60


Acces rapid