<![CDATA[Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 27.04.2018 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2018 http://www.constcourt.md/Curtea a examinat constituționalitatea unor prevederi din Codul de procedură civilă referitoare la medierea judiciară <![CDATA[Curtea a examinat constituționalitatea unor prevederi din Codul de procedură civilă referitoare la medierea judiciară // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1175&t=/Media/Noutati/Curtea-a-examinat-constitutionalitatea-unor-prevederi-din-Codul-de-procedura-civila-referitoare-la-medierea-judiciara/ Joi, 26 aprilie 2018, Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre privind constituționalitatea unor prevederi din Legea privind Codul de procedură civilă nr. 225 din 30 mai 2003.  Circumstanțele cauzeiLa originea cauzei se află o excepție de neconstituționalitate ridicată de către dl avocat Alexandru Prisac, în fața Judecătoriei Căușeni, sediul Ștefan-Vodă. În excepție sunt contestate articolele  1821, 1822, 1823, 1824 și 1825 din Legea privind Codul de procedură civilă nr. 225 din 30 mai 2003, care reglementează procedura medierii judiciare. Autorul excepției susține că ]]> 26.04.2018 16:24 Curtea a examinat constituționalitatea unor prevederi din Codul contravențional referitoare la plata amenzii în termen de 72 de ore <![CDATA[Curtea a examinat constituționalitatea unor prevederi din Codul contravențional referitoare la plata amenzii în termen de 72 de ore // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1174&t=/Media/Noutati/Curtea-a-examinat-constitutionalitatea-unor-prevederi-din-Codul-contraventional-referitoare-la-plata-amenzii-in-termen-de-72-de-ore/ Joi, 26 aprilie 2018, Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre privind constituționalitatea textului „din momentul stabilirii ei” de la teza I al art. 34 alin. (3) din Codul contravenţional nr. 218 din 24 octombrie 2008 (sesizarea nr. 5g/2018). Circumstanţele cauzeiExcepția de neconstituționalitate care a stat la baza acestei cauze a fost ridicată din oficiu de către dl Ghenadie Eremciuc, judecător în cadrul Judecătoriei Bălți, într-un proces care are ca obiect o contestație. Contravenientul invocă faptul că nu a reușit să achite ]]> 26.04.2018 11:26 Simpla emitere a ordonanței de protecție în baza declarației victimei nu face incidentă prezumția de nevinovăție <![CDATA[Simpla emitere a ordonanței de protecție în baza declarației victimei nu face incidentă prezumția de nevinovăție // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1168&t=/Media/Noutati/Simpla-emitere-a-ordonantei-de-protectie-in-baza-declaratiei-victimei-nu-face-incidenta-prezumtia-de-nevinovatie/ 19.04.2018 11:47 Controlul judiciar al hotărârilor Consiliului Superior al Procurorilor nu prezintă probleme de constituționalitate <![CDATA[Controlul judiciar al hotărârilor Consiliului Superior al Procurorilor nu prezintă probleme de constituționalitate // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1166&t=/Media/Noutati/Controlul-judiciar-al-hotararilor-Consiliului-Superior-al-Procurorilor-nu-prezinta-probleme-de-constitutionalitate/ 19.04.2018 11:14 Curtea a avizat pozitiv inițiativa de revizuire a Constituției <![CDATA[Curtea a avizat pozitiv inițiativa de revizuire a Constituției // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1161&t=/Media/Noutati/Curtea-a-avizat-pozitiv-initiativa-de-revizuire-a-Constitutiei/ La 10 aprilie 2018, Curtea Constituţională a pronunţat un Aviz privind inițiativa de modificare a  articolelor 50 și 51 din Constituția Republicii Moldova (sesizarea nr. 35c/2018). Circumstanţele cauzei La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 26 martie 2018, ]]> 10.04.2018 16:16 Curtea a examinat constituționalitatea unor prevederi ale Legii privind testul poligraf și ale Legii privind Autoritatea Națională de Integritate <![CDATA[Curtea a examinat constituționalitatea unor prevederi ale Legii privind testul poligraf și ale Legii privind Autoritatea Națională de Integritate // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1160&t=/Media/Noutati/Curtea-a-examinat-constitutionalitatea-unor-prevederi-ale-Legii-privind-testul-poligraf-i-ale-Legii-privind-Autoritatea-Nationala-de-Integritate/ Marți, 10 aprilie 2018, Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre privind constituționalitatea articolului 4 lit. a/2) din Legea nr. 269 din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf), precum și a articolului 11 alineatele (10), (11) ]]> 10.04.2018 15:38 Felicitare cu ocazia sărbătorilor de Paşti <![CDATA[Felicitare cu ocazia sărbătorilor de Paşti // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1157&t=/Media/Noutati/Felicitare-cu-ocazia-sarbatorilor-de-Pasti/ 06.04.2018 10:28 Reuniunea preparatorie a celui de-al treilea Congres al Asociației Justiției Constituționale a Statelor din Regiunea Mării Negre și a Mării Baltice (BBCJ) <![CDATA[Reuniunea preparatorie a celui de-al treilea Congres al Asociației Justiției Constituționale a Statelor din Regiunea Mării Negre și a Mării Baltice (BBCJ) // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1155&t=/Media/Noutati/Reuniunea-preparatorie-a-celui-de-al-treilea-Congres-al-Asociatiei-Justitiei-Constitutionale-a-Statelor-din-Regiunea-Marii-Negre-i-a-Marii-Baltice-BBCJ/ La 3 și 4 aprilie 2018, la Tbilisi, Georgia, a avut loc reuniunea preparatorie a celui de-al treilea Congres al Asociației Justiției Constituționale a Statelor din Regiunea Mării Negre și a Mării Baltice (BBCJ), care va avea loc la Tbilisi, ]]> 05.04.2018 16:22 2017 <![CDATA[2017 // Date statistice]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=13&id=1151&t=/Prezentare-generala/Date-statistice/2017/ 19.03.2018 10:45 Schimbări în componența Curţii Constituţionale <![CDATA[Schimbări în componența Curţii Constituţionale // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1150&t=/Media/Noutati/Schimbari-in-componenta-Curtii-Constitutionale/ Vineri, 16 martie 2018, noul judecător al Curţii Constituţionale, dl Mihai Poalelungi, şi-a depus jurământul în fața Parlamentului, Președintelui RM și a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, în conformitate cu prevederile articolului 12 al Legii cu privire la Curtea Constituțională ]]> 16.03.2018 12:03 CCM a examinat constituționalitatea unor prevederi din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi <![CDATA[CCM a examinat constituționalitatea unor prevederi din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1143&t=/Media/Noutati/CCM-a-examinat-constitutionalitatea-unor-prevederi-din-Legea-cu-privire-la-antreprenoriat-i-intreprinderi/ ]]> 06.03.2018 13:42 Tribunalul Constituțional al Poloniei și-a manifestat intenția de a adera la Asociația Justiției Constituționale a Statelor din Regiunea Mării Negre și Baltice (BBCJ) <![CDATA[Tribunalul Constituțional al Poloniei și-a manifestat intenția de a adera la Asociația Justiției Constituționale a Statelor din Regiunea Mării Negre și Baltice (BBCJ) // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1137&t=/Media/Noutati/Tribunalul-Constitutional-al-Poloniei-i-a-manifestat-intentia-de-a-adera-la-Asociatia-Justitiei-Constitutionale-a-Statelor-din-Regiunea-Marii-Negre-i-Baltice-BBCJ/ La 22 februarie 2018 Președintele Tribunalului Constituțional al Poloniei dna Julia Przylebska, printr-o scrisoare expediată Președintelui Curții Constituționale a Georgiei, dl Zaza Tavadze, în calitate de Președinte în exercițiu al Asociației Justiției Constituționale a Statelor din Regiunea Mării Negre și ]]> 02.03.2018 14:26 Curtea Constituțională organizează un ciclu de seminare pentru avocați privind excepția de neconstituționalitate <![CDATA[Curtea Constituțională organizează un ciclu de seminare pentru avocați privind excepția de neconstituționalitate // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1136&t=/Media/Noutati/Curtea-Constitutionala-organizeaza-un-ciclu-de-seminare-pentru-avocati-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate/ ]]> 26.02.2018 17:34 CCM a examinat constituționa- litatea unor prevederi privind competența CNA de a examina cauzele contravenționale <![CDATA[CCM a examinat constituționa- litatea unor prevederi privind competența CNA de a examina cauzele contravenționale // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1135&t=/Media/Noutati/CCM-a-examinat-constitutiona-litatea-unor-prevederi-privind-competenta-CNA-de-a-examina-cauzele-contraventionale/ ]]> 20.02.2018 11:47 Validarea unui mandat de deputat <![CDATA[Validarea unui mandat de deputat // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1133&t=/Media/Noutati/Validarea-unui-mandat-de-deputat/ ]]> 15.02.2018 10:31 Președintele Curții Constituționale și-a prezentat demisia <![CDATA[Președintele Curții Constituționale și-a prezentat demisia // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1130&t=/Media/Noutati/Preedintele-Curtii-Constitutionale-i-a-prezentat-demisia/ Curtea Constituțională informează despre demisia din proprie iniţiativă, pentru motive personale, a domnului Tudor Panțîru din funcția de Președinte și judecător al Curții Constituționale, depusă în temeiul art. 14 alin.(4) din Legea cu privire la Curtea Constituțională nr. 317-XIII din ]]> 31.01.2018 16:43 Dezmințire <![CDATA[Dezmințire // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1129&t=/Media/Noutati/Dezmintire/ Curtea Constituţională dezminte informaţiile nefondate vehiculate de postul de televiziune TV8 și de unele mijloace mass-media precum că Decizia de inadmisibilitate a sesizării nr.117a/2017 pentru controlul constituționalității unor prevederi legale privind sistemul electoral, sesizare depusă de fracțiunea parlamentară a Partidului ]]> 31.01.2018 11:53 CCM a examinat constituționalitatea unor prevederi din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (Sesizarea nr. 154g/2017) <![CDATA[CCM a examinat constituționalitatea unor prevederi din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (Sesizarea nr. 154g/2017) // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1128&t=/Media/Noutati/CCM-a-examinat-constitutionalitatea-unor-prevederi-din-Legea-cu-privire-la-antreprenoriat-i-intreprinderi-Sesizarea-nr-154g2017/ ]]> 30.01.2018 13:12 Buletinul Curții Constituționale nr.1/2017(2) <![CDATA[Buletinul Curții Constituționale nr.1/2017(2) // Publicaţii]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=9&id=1126&t=/Media/Publicatii/Buletinul-Curtii-Constitutionale-nr120172/ ]]> 09.01.2018 10:41 Curtea a constatat circumstanțele care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova pentru promulgarea unei legi <![CDATA[Curtea a constatat circumstanțele care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova pentru promulgarea unei legi // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1125&t=/Media/Noutati/Curtea-a-constatat-circumstantele-care-justifica-interimatul-functiei-de-Preedinte-al-Republicii-Moldova-pentru-promulgarea-unei-legi/ ]]> 05.01.2018 12:16 Curtea a constatat circumstanțele care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova pentru remanierea guvernamentală <![CDATA[Curtea a constatat circumstanțele care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova pentru remanierea guvernamentală // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1123&t=/Media/Noutati/Curtea-a-constatat-circumstantele-care-justifica-interimatul-functiei-de-Preedinte-al-Republicii-Moldova-pentru-remanierea-guvernamentala/ ]]> 02.01.2018 14:44 CCM a examinat constituționalitatea prevederilor privind prelungirea arestului (Sesizarea nr. 168g/2017) <![CDATA[CCM a examinat constituționalitatea prevederilor privind prelungirea arestului (Sesizarea nr. 168g/2017) // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1121&t=/Media/Noutati/CCM-a-examinat-constitutionalitatea-prevederilor-privind-prelungirea-arestului-Sesizarea-nr-168g2017/ ]]> 21.12.2017 11:19 Condoleanțe <![CDATA[Condoleanțe // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1119&t=/Media/Noutati/Condoleante/ Curtea Constituțională anunță cu tristețe trecerea în neființă, la vârsta de 81 de ani, a domnului Ion VASILATI, judecător constituțional în demisie din cadrul primului Plen al Curții Constituționale. Pe tot parcursul vieți activitatea dlui Ion VASILATI a fost legată de ]]> 16.12.2017 18:17 Omisiunea acordării termenului de executare benevolă pentru plata pensiei de întreținere - neconstituțională (Sesizarea nr. 24g/2017) <![CDATA[Omisiunea acordării termenului de executare benevolă pentru plata pensiei de întreținere - neconstituțională (Sesizarea nr. 24g/2017) // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1118&t=/Media/Noutati/Omisiunea-acordarii-termenului-de-executare-benevola-pentru-plata-pensiei-de-intretinere-neconstitutionala-Sesizarea-nr-24g2017/ ]]> 14.12.2017 17:06 CCM a verificat constituționalitatea prevederilor privind accesul la secretul de stat <![CDATA[CCM a verificat constituționalitatea prevederilor privind accesul la secretul de stat // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1117&t=/Media/Noutati/CCM-a-verificat-constitutionalitatea-prevederilor-privind-accesul-la-secretul-de-stat/ La 14 decembrie 2017, Curtea Constituţională a pronunțat hotărârea privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, din Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului și din Regulamentul cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1176 din 22 decembrie 2010 (sesizarea nr. 98g/2017).   Circumstanţele cauzei  La originea cauzei se află ]]> 14.12.2017 17:02 Stimularea financiară a agenților constatatori din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei - constituţională (Sesizarea 46a/2017) <![CDATA[Stimularea financiară a agenților constatatori din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei - constituţională (Sesizarea 46a/2017) // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1116&t=/Media/Noutati/Stimularea-financiara-a-agentilor-constatatori-din-cadrul-Inspectoratului-General-al-Politiei-constitutionala-Sesizarea-46a2017/ La 13 decembrie 2017, Curtea Constituțională a pronunțat hotărârea pentru controlul constituționalității art. 21/2 din Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar și a Hotărârii Guvernului nr. 172 din 22 martie 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de stimulare financiară a agenților constatatori din cadrul Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne. (sesizarea 46a/2017) Circumstanţele cauzei La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională de către dl Vladimir Odnostalco, deputat în ]]> 13.12.2017 16:30 Validarea unui mandat de deputat (Sesizarea nr. 165e/2017) <![CDATA[Validarea unui mandat de deputat (Sesizarea nr. 165e/2017) // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1115&t=/Media/Noutati/Validarea-unui-mandat-de-deputat-Sesizarea-nr-165e2017/ La 13 decembrie 2017 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 165e/2017).     Circumstanţele cauzei La 7 decembrie 2017, prin Hotărârea nr. 268, Parlamentul Republicii Moldova a declarat vacant un mandat de deputat pe ]]> 13.12.2017 15:35 Interdicția pentru Președintele țării de a fi membru de partid - constituțională <![CDATA[Interdicția pentru Președintele țării de a fi membru de partid - constituțională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1111&t=/Media/Noutati/Interdictia-pentru-Preedintele-tarii-de-a-fi-membru-de-partid-constitutionala/ ]]> 12.12.2017 12:40 Curtea a avizat pozitiv inițiativa de revizuire a Constituției ce vizează integrarea europeană (Sesizarea nr. 162c/2017) <![CDATA[Curtea a avizat pozitiv inițiativa de revizuire a Constituției ce vizează integrarea europeană (Sesizarea nr. 162c/2017) // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1109&t=/Media/Noutati/Curtea-a-avizat-pozitiv-initiativa-de-revizuire-a-Constitutiei-ce-vizeaza-integrarea-europeana-Sesizarea-nr-162c2017/ La 11 decembrie 2017 Curtea Constituţională a pronunţat Avizul asupra inițiativei de modificare și completare a  Constituției Republicii Moldova (sesizarea nr. 162c/2017). Circumstanţele cauzei La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 6 decembrie 2017, de către un grup de deputați. Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă: Dl Tudor PANȚÎRU, preşedinte, Dl Aurel BĂIEŞU, Dl Igor DOLEA, Dna Victoria IFTODI, Dl Victor POPA,  Dl Veaceslav ZAPOROJAN, judecători Concluziile Curții Curtea a reamintit că aspiraţiile Republicii Moldova de a stabili relaţii politice, economice, culturale şi ]]> 11.12.2017 11:39 Obligativitatea acordului organului sindical la concediere - neconstituţională (Sesizarea 88g/2017) <![CDATA[Obligativitatea acordului organului sindical la concediere - neconstituţională (Sesizarea 88g/2017) // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1106&t=/Media/Noutati/Obligativitatea-acordului-organului-sindical-la-concediere-neconstitutionala-Sesizarea-88g2017/ ]]> 08.12.2017 11:23