Hotărâre Nr.17 din 04.06.2018

Hotărârea nr.17 din 04.06.2018 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi referitoare la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova și a articolului 4 alin. (2) din Codul jurisdicţiei constituţionale


Subiectul sesizării: Un grup de deputaţi din Parlamentul Republicii Moldova

Tipul hotărârii: controlul constituționalității legilor al regulamentelor și al hotărârilor Parlamentului

Prevedere: Prevederi declarate constituţionale în parte/neconstituţionale în parte

Hotararea Curtii Constitutionale:
1.  ro-h1720189a20180a9e9.pdf
2.  ro-h1720189a2018-rus38f1c.pdf


Sesizări:1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională pe 23 ianuarie 2018, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie, 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicţiei constituţionale, de către domnii deputați din Parlamentul Republicii Moldova Mihai Ghimpu, Lilian Carp, Petru Cosoi, Valerian Bejan, Roman Boțan, Ion Apostol, Ion Casian, Alina Zotea-Durnea, Ștefan Vlas, privind controlul constituționalității:

- textului „limbii ruse ca limbă de comunicare între naţiunile din Uniunea RSS, precum şi a" din preambul;

- textului „sau cea rusă" din articolul 2;

- articolului 3;

- textului „sau rusă - o alege cetăţeanul" din articolul 6;

- cuvântului „rusă" din articolul 7;

- textului „care se introduce pe etape. Tot odată se asigură traducerea în limba rusă" din articolul 9 alin. (1);

- textului „În caz de necesitate documentele se traduc în limba rusă" din articolul 9 alin. (2);

- textului „sau cea rusă" din articolul 9 alin. (3);

- textelor „urmând să fie traduse în limba rusă" și „sau în cea rusă, urmând să fie traduse" din articolul 10 alin. (1);

- textelor „sau rusă", „la libera alegere a cetăţeanului", „ori rusă" și „şi rusă" din articolul 11 alin. (1);

- textelor „sau în cea rusă" și „sau rusă" din articolul 11 alin. (2);

- textului „şi rusă" din articolul 18;

- textului „şi în limba rusă" din articolul 20;

- textului „şi se traduc în limba rusă" din articolul 25;

- textelor „şi în limba rusă" și „şi rusă" din articolul 27 alin. (1);

- textelor „și în limba rusă" și „şi rusă şi, la dorinţa cetăţeanului, se completează în una dintre limbile de pe blanchetă (formular)" din articolul 27 alin. (2);

- textelor „şi în limba rusă", „și rusă", „şi în dreapta (de subt) în limba rusă" și „în dreapta (mai jos) în limba rusă" din articolul 28 din Legea nr. 3465 din 1 septembrie 1989 cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti; 

- textului „cu traducere în limba rusă şi în alte limbi, conform legislaţiei" din articolul 1 alin. (1) din Legea nr. 173 din 6 iulie 1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale;

- textului „şi rusă" din articolul 6 alin. (1);

- textului „şi rusă" din articolul 8 alin. (1);

- textului „şi rusă" din articolul 10;

- textului „sau rusă" din articolul 12 alin. (1) din Legea nr. 382 din 19 iulie 2001 cu privire la drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor;

- textului „împreună cu traducerea lui în limba rusă" din articolul 47 alin. (8);

- textului „sau în limba rusă. Secretariatul Parlamentului asigură traducerea lor în limba respectivă" din articolul 47 alin. (10) din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797 din 2 aprilie 1996;

- articolului 4 alin. (2) din Codul jurisdicţiei constituţionale, adoptat prin Legea nr. 502 din 16 iunie 1995.

2. Autorii sesizării au susținut că dispoziţiile criticate sunt contrare articolelor 7, 13 alin. (1) și (2), 16 alin. (2) și 10 alin. (2) din Constituţie. 

3. Prin decizia Curţii Constituţionale din 31 ianuarie 2018, sesizarea a fost declarată admisibilă, fără a se prejudeca fondul cauzei.

4. În procesul examinării sesizării, Curtea Constituţională a solicitat opiniile Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și Guvernului.

5. În şedinţa publică a Curţii, sesizarea a fost susținută de către domnii deputați Ion Casian și Roman Boțan, autori ai sesizării. Parlamentul a fost reprezentat de către dl Radu Radu, consultant principal în cadrul Serviciului reprezentare la Curtea Constituţională şi la organele de drept, din cadrul Direcției generale juridice a Secretariatului Parlamentului. Guvernul a fost reprezentat de către dl Eduard Serbenco, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4115733  //   Vizitatori ieri: 3789  //   azi: 1281  //   Online: 48
Acces rapid