<![CDATA[Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> http://www.constcourt.md/ 27.03.2017 ro http://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2017 http://www.constcourt.md/Validarea unui mandat de deputat (Sesizarea nr. 33e/2017) <![CDATA[Validarea unui mandat de deputat (Sesizarea nr. 33e/2017) // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=983&t=/Media/Noutati/Validarea-unui-mandat-de-deputat-Sesizarea-nr-33e2017/ La 21 martie 2017 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 33e/2016).    Circumstanţele cauzei La 2 martie 2017, prin Hotărârea nr. 16, Parlamentul Republicii Moldova a declarat vacant un mandat de deputat pe ]]> 21.03.2017 11:39 Parteneriat între Curtea Constituțională și ONU pentru integrarea persoanelor subreprezentate <![CDATA[Parteneriat între Curtea Constituțională și ONU pentru integrarea persoanelor subreprezentate // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=980&t=/Media/Noutati/Parteneriat-intre-Curtea-Constitutionala-i-ONU-pentru-integrarea-persoanelor-subreprezentate/ La 17 martie 2017,  în cadrul celei de-a doua ediții a Parteneriatului ONU pentru Diversitate, Curtea Constituțională s-a angajat să ofere oportunități de stagii pentru persoane din grupuri subreprezentate. Prin Angajamentul semnat, timp de 3-5 luni persoane care provin din grupuri ]]> 17.03.2017 14:06 Comisia de la Veneţia a comunicat Curţii Constituţionale opinia sa referitoare la articolul 307 din Codul penal <![CDATA[Comisia de la Veneţia a comunicat Curţii Constituţionale opinia sa referitoare la articolul 307 din Codul penal // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=979&t=/Media/Noutati/Comisia-de-la-Venetia-a-comunicat-Curtii-Constitutionale-opinia-sa-referitoare-la-articolul-307-din-Codul-penal/ ]]> 17.03.2017 10:50 Neclaritatea legii la sancționarea neexecutării contractelor încheiate cu instituțiile bugetare - neconstituțională (Sesizarea 116g/2016) <![CDATA[Neclaritatea legii la sancționarea neexecutării contractelor încheiate cu instituțiile bugetare - neconstituțională (Sesizarea 116g/2016) // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=978&t=/Media/Noutati/Neclaritatea-legii-la-sanctionarea-neexecutarii-contractelor-incheiate-cu-institutiile-bugetare-neconstitutionala-Sesizarea-116g2016/ ]]> 16.03.2017 15:18 Premieră: primarii la Curtea Constituțională <![CDATA[Premieră: primarii la Curtea Constituțională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=977&t=/Media/Noutati/Premiera-primarii-la-Curtea-Constitutionala/ La 15 martie 2017, Curtea Constituțională (CCM) în premieră a fost gazda a peste 50 de primari din satele și orașele republicii, care au acceptat invitația să afle mai multe despre posibilitatea de sesizare a Curţii Constituţionale în problemele referitoare ]]> 15.03.2017 15:01 Ziua Uşilor Deschise pentru Primari <![CDATA[Ziua Uşilor Deschise pentru Primari // NOUTĂȚI]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=136&id=976&t=/SUPORT-PENTRU-CURTEA-CONSTITUIONALA-A-REPUBLICII-MOLDOVA/NOUTAI/Ziua-Usilor-Deschise-pentru-Primari/ La 15 martie 2017, proiectul UE “Suport pentru Curtea Constituţională a Republicii Moldova” a facilitat organizarea evenimentului CCM Ziua Uşilor Deschise pentru reprezentanții autorităților locale din Republica Moldova. Până la 50 de persoane au participat la eveniment, în timpul căreia, în ]]> 15.03.2017 14:33 Preşedintele Curţii Constituţionale s-a întâlnit cu ambasadorul Cehiei <![CDATA[Preşedintele Curţii Constituţionale s-a întâlnit cu ambasadorul Cehiei // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=972&t=/Media/Noutati/Presedintele-Curtii-Constitutionale-s-a-intalnit-cu-ambasadorul-Cehiei/ Președintele Curții Constituționale (CCM), domnul Alexandru Tănase, a avut astăzi, 10 martie, o întrevedere cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Cehe în Republica Moldova, E. S. domnul Zdeněk Krejčí. La întrevedere, a fost abordată colaborarea Republicii Moldova și Republicii Cehe ]]> 10.03.2017 17:39 Admisibilitatea sesizărilor - examinată de CCM <![CDATA[Admisibilitatea sesizărilor - examinată de CCM // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=971&t=/Media/Noutati/Admisibilitatea-sesizarilor-examinata-de-CCM/ Curtea Constituțională (CCM) a examinat admisibilitatea sesizărilor aflate pe rol, și a decis după cum urmează:   I. Au fost declarate admisibile: 1.    Sesizarea nr. 20g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art.22 alin. (1) lit.v) din Codul de executare. 2.   Sesizarea nr. 24g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 15 alin. (2) lit.f) și art.38 alin. (4) lit.f) din Codul de executare. 3.    Sesizarea nr. 25a/2017 privind excepția de neconstituționalitate a art.67 lit.f) din Codul familiei.     II. Au fost respinse ca inadmisibile: 1.    Sesizarea nr. 129g/2016 privind ]]> 10.03.2017 16:06 Judecarea cauzelor penale în procedură simplificată - constituțională <![CDATA[Judecarea cauzelor penale în procedură simplificată - constituțională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=970&t=/Media/Noutati/Judecarea-cauzelor-penale-in-procedura-simplificata-constitutionala/ La 9 martie 2017, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 3641 din Codul de procedură penală. Circumstanţele cauzei  La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a articolului 3641 din Codul de procedură penală, ridicată de Maxim Ciudin, parte ]]> 09.03.2017 12:57 ANUNȚ: Premiul Curții Constituționale „Constantin Stere”, Ediţia 2017 <![CDATA[ANUNȚ: Premiul Curții Constituționale „Constantin Stere”, Ediţia 2017 // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=969&t=/Media/Noutati/ANUN-Premiul-Curtii-Constitutionale-Constantin-Stere-Editia-2017/ Curtea Constituţională a Republicii Moldova anunţă demararea concursului pentru decernarea Premiului Curții Constituționale „Constantin Stere”,  Ediţia 2017. La concurs pot participa autori (persoane fizice, colective de autori sau asociații obștești) ai lucrărilor ştiinţifice publicate (monografii, cicluri de lucrări sau serii de ]]> 07.03.2017 13:47 Excluderea persoanelor declarate incapabile din lista beneficiarilor Serviciului „Locuință protejată” - neconstituțională <![CDATA[Excluderea persoanelor declarate incapabile din lista beneficiarilor Serviciului „Locuință protejată” - neconstituțională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=968&t=/Media/Noutati/Excluderea-persoanelor-declarate-incapabile-din-lista-beneficiarilor-Serviciului-Locuinta-protejata-neconstitutionala/ La 7 martie 2017, Curtea Constituţională a pronunțat hotărârea privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Regulamentul cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Locuinţă protejată”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 711 din 9 august 2010 (Sesizarea nr. 161g/2016)   Circumstanţele cauzei La ]]> 07.03.2017 13:10 Gianni Buquicchio, Preşedintele Comisiei de la Veneţia - la "Moldova în direct," despre dreptul constituţional şi electoral <![CDATA[Gianni Buquicchio, Preşedintele Comisiei de la Veneţia - la "Moldova în direct," despre dreptul constituţional şi electoral // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=966&t=/Media/Noutati/Gianni-Buquicchio-Presedintele-Comisiei-de-la-Venetia-la-Moldova-in-direct-despre-dreptul-constitutional-si-electoral/ ]]> 03.03.2017 15:39 Conferință internațională sub egida CCM: ”Evoluţia controlului constituţional în Europa: lecţii învăţate şi noi provocări” <![CDATA[Conferință internațională sub egida CCM: ”Evoluţia controlului constituţional în Europa: lecţii învăţate şi noi provocări” // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=965&t=/Media/Noutati/Conferinta-internationala-sub-egida-CCM-Evolutia-controlului-constitutional-in-Europa-lectii-invatate-si-noi-provocari/ ]]> 02.03.2017 14:32 Conferință internațională sub egida CCM: ”Evoluţia controlului constituţional în Europa: lecţii învăţate şi noi provocări” <![CDATA[Conferință internațională sub egida CCM: ”Evoluţia controlului constituţional în Europa: lecţii învăţate şi noi provocări” // NOUTĂȚI]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=136&id=974&t=/SUPORT-PENTRU-CURTEA-CONSTITUIONALA-A-REPUBLICII-MOLDOVA/NOUTAI/Conferinta-internationala-sub-egida-CCM-Evolutia-controlului-constitutional-in-Europa-lectii-invatate-si-noi-provocari/ ]]> 02.03.2017 14:32 Dialog direct: Curtea Constituțională a Republicii Moldova – Curtea de Justiție a Uniunii Europene <![CDATA[Dialog direct: Curtea Constituțională a Republicii Moldova – Curtea de Justiție a Uniunii Europene // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=961&t=/Media/Noutati/Dialog-direct-Curtea-Constitutionala-a-Republicii-Moldova-Curtea-de-Justitie-a-Uniunii-Europene/ La 23 februarie, CCM a marcat 22 de ani de la fondarea sa, prin desfășurarea unei video-conferințe cu judecătorul Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), Egidijus Jarašiūnas, la subiectul ”Raporturile curților constituționale cu CJUE. Influența jurisprudenței CJUE asupra dezvoltării ]]> 23.02.2017 19:30 Dialog direct: Curtea Constituțională a Republicii Moldova – Curtea de Justiție a Uniunii Europene <![CDATA[Dialog direct: Curtea Constituțională a Republicii Moldova – Curtea de Justiție a Uniunii Europene // NOUTĂȚI]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=136&id=967&t=/SUPORT-PENTRU-CURTEA-CONSTITUIONALA-A-REPUBLICII-MOLDOVA/NOUTAI/Dialog-direct-Curtea-Constitutionala-a-Republicii-Moldova-Curtea-de-Justitie-a-Uniunii-Europene/ La 23 februarie, CCM a marcat 22 de ani de la fondarea sa, prin desfășurarea unei video-conferințe cu judecătorul Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), Egidijus Jarašiūnas, la subiectul ”Raporturile curților constituționale cu CJUE. Influența jurisprudenței CJUE asupra dezvoltării ]]> 23.02.2017 19:30 Александру Тэнасе: Конституционные суды – это институты государства, задача которых заключается в том, чтобы не допустить существования „царств без справедливости” <![CDATA[Александру Тэнасе: Конституционные суды – это институты государства, задача которых заключается в том, чтобы не допустить существования „царств без справедливости” // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=960&t=/Media/Noutati/alekcandru-tanace-konctitutionnie-cudi-ato-inctituti-gocudarctva-zadaca-kotorih-zakliucaetcea-v-tom-ctobi-ne-dopuctiti-cusectvovaniea-tarctv-bez-cpravedlivocti/ Bizlaw: 23 февраля - день образования Конституционного суда. Расскажите об этапах развития Конституционного суда за 21 год своей деятельности.  Александру Тэнасе:  Конституционные Суды  существуют посредством  принимаемых решений. Анализируя практику Конституционного суда Молдовы за 21 год своего существования, можно выделить три этапа его развития. Первый ]]> 23.02.2017 12:40 Constituția Republicii Moldova editată în limbile grupurilor etnice <![CDATA[Constituția Republicii Moldova editată în limbile grupurilor etnice // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=959&t=/Media/Noutati/Constitutia-Republicii-Moldova-editata-in-limbile-grupurilor-etnice/  ]]> 21.02.2017 16:21 Plățile obligatorii pentru manualele școlare contravin Legii Supreme <![CDATA[Plățile obligatorii pentru manualele școlare contravin Legii Supreme // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=957&t=/Media/Noutati/Platile-obligatorii-pentru-manualele-colare-contravin-Legii-Supreme/ Dispoziţiile art. 41 alin. (4) din Codul educației, care reglementează asigurarea elevilor claselor a V-IX cu manuale școlare conform schemei de închiriere, aprobată de Ministerul Educației, sunt contrare gratuității învățământului prevăzut de Constituţie (Art. 35). Astfel, Curtea a statuat că stabilirea unor plăţi obligatorii pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial, inclusiv pentru manualele școlare, care constituie un element esențial al procesului de instruire, este contrară Legii Supreme. Mai mult, gratuitatea învățământului primar şi secundar general este prevăzută și de jurisprudența anterioară ]]> 16.02.2017 15:46 Omisiunea legislativă privind recalcularea pensiei, în cadrul căreia a fost sesizată CCM, soluționată de Parlament <![CDATA[Omisiunea legislativă privind recalcularea pensiei, în cadrul căreia a fost sesizată CCM, soluționată de Parlament // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=956&t=/Media/Noutati/Omisiunea-legislativa-privind-recalcularea-pensiei-in-cadrul-careia-a-fost-sesizata-CCM-solutionata-de-Parlament/ Omisiunea legislativă privind recalcularea pensiei, în cadrul căreia a fost sesizată CCM, soluționată de Parlament Curtea Constituțională a sistat procesul de verificare a prevederilor legale referitoare la dreptul de recalculare a pensiei persoanelor care continuă să muncească după pensionare, deoarece ]]> 16.02.2017 14:05 Cerere de ofertă pentru achiziționarea serviciilor de editare și tipar <![CDATA[Cerere de ofertă pentru achiziționarea serviciilor de editare și tipar // NOUTĂȚI]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=136&id=963&t=/SUPORT-PENTRU-CURTEA-CONSTITUIONALA-A-REPUBLICII-MOLDOVA/NOUTAI/Cerere-de-oferta-pentru-achizitionarea-serviciilor-de-editare-i-tipar/ 16.02.2017 12:45 Carențele din legislația electorală își pot găsi soluționarea într-un nou Cod Electoral <![CDATA[Carențele din legislația electorală își pot găsi soluționarea într-un nou Cod Electoral // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=955&t=/Media/Noutati/Carentele-din-legislatia-electorala-ii-pot-gasi-solutionarea-intr-un-nou-Cod-Electoral/ Președintele Curții Constituționale, domnul Alexandru Tănase, a participat astăzi, 16 februarie, la conferința „Alegeri Prezidențiale în Republica Moldova 2016: analiză, concluzii, recomandări și pași de urmat”, organizată de către Comisia Electorală Centrală și Consiliul Europei. În cadrul evenimentului, domnul Tănase a ]]> 16.02.2017 11:37 Ziua Uşilor Deschise pentru Diplomaţi <![CDATA[Ziua Uşilor Deschise pentru Diplomaţi // NOUTĂȚI]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=136&id=973&t=/SUPORT-PENTRU-CURTEA-CONSTITUIONALA-A-REPUBLICII-MOLDOVA/NOUTAI/Ziua-Usilor-Deschise-pentru-Diplomati/ La 10 februarie 2017, proiectul UE “Suport pentru Curtea Constituţională a Republicii Moldova” a sprijinit organizarea evenimentului CCM Ziua Ușilor Deschise pentru reprezentanții Corpului Diplomatic şi Consular acreditat în Republica Moldova. Până la 30 de persoane au participat la eveniment, în ]]> 11.02.2017 14:01 Președintele CCM a purtat discuții cu membrii Corpului Diplomatic, acreditat la Chișinău <![CDATA[Președintele CCM a purtat discuții cu membrii Corpului Diplomatic, acreditat la Chișinău // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=953&t=/Media/Noutati/Preedintele-CCM-a-purtat-discutii-cu-membrii-Corpului-Diplomatic-acreditat-la-Chiinau/ Curtea Constituțională (CCM) a organizat astăzi, 10 februarie, Ziua Ușilor Deschise pentru membrii Corpului Diplomatic și Consular și reprezentanții organizațiilor internaționale cu sediul la Chișinău. Președintele Curții Constituționale, domnul Alexandru Tănase, a făcut, cu acest prilej, o prezentare a instituției, a ]]> 10.02.2017 14:34 Privarea mamelor fără loc de muncă de indemnizația de maternitate contravine Constituției <![CDATA[Privarea mamelor fără loc de muncă de indemnizația de maternitate contravine Constituției // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=951&t=/Media/Noutati/Privarea-mamelor-fara-loc-de-munca-de-indemnizatia-de-maternitate-contravine-Constitutiei/ Curtea Constituțională (CCM) a declarat neconstituțională privarea mamelor fără loc de muncă, care au demisionat în timpul sarcinii, de indemnizaţia de maternitate. Astfel, Curtea a statuat că prevederile privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale ]]> 09.02.2017 13:41 Curtea Constituțională Republicii Moldova a fost acceptată în Rețeaua Curților Superioare din cadrul Curții Europene a Drepturilor Omului <![CDATA[Curtea Constituțională Republicii Moldova a fost acceptată în Rețeaua Curților Superioare din cadrul Curții Europene a Drepturilor Omului // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=950&t=/Media/Noutati/Curtea-Constitutionala-Republicii-Moldova-a-fost-acceptata-in-Reteaua-Curtilor-Superioare-din-cadrul-Curtii-Europene-a-Drepturilor-Omului/ Curtea Constituțională a Republicii Moldova a fost acceptată în Rețeaua Curților Superioare (SCN) din cadrul Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Odată cu acceptarea în cadrul SCN, Curtea Constituțională va avea acces la site-ul securizat, prin intermediul căruia are loc comunicarea ]]> 08.02.2017 14:59 Admisibilitatea sesizărilor, examinată de Curtea Constituțională <![CDATA[Admisibilitatea sesizărilor, examinată de Curtea Constituțională // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=949&t=/Media/Noutati/Admisibilitatea-sesizarilor-examinata-de-Curtea-Constitutionala/ Curtea Constituțională a examinat sesizările aflate pe rol pentru a stabili admisibilitatea acestora: I. Au fost acceptate spre examinare: 1. Sesizarea nr. 156g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.364/1 din Codul de procedură penală. 2. Sesizarea nr. 161g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unei ]]> 08.02.2017 09:16 Conferinţa Internaţională „Rolul Curţilor Constituţionale în soluţionarea criyelor constituţionale” <![CDATA[Conferinţa Internaţională „Rolul Curţilor Constituţionale în soluţionarea criyelor constituţionale” // NOUTĂȚI]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=136&id=948&t=/SUPORT-PENTRU-CURTEA-CONSTITUIONALA-A-REPUBLICII-MOLDOVA/NOUTAI/Conferinta-Internationala-Rolul-Curtilor-Constitutionale-in-solutionarea-criyelor-constitutionale/ 07.02.2017 16:27 Prevederile din Codul Educației privind administrarea universităţilor, constituționale <![CDATA[Prevederile din Codul Educației privind administrarea universităţilor, constituționale // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=947&t=/Media/Noutati/Prevederile-din-Codul-Educatiei-privind-administrarea-universitatilor-constitutionale/ Curtea Constituțională a respins sesizarea deputaților în Parlament Vasile Bolea și Vladimir Odnostalco privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din Codul Educației al Republicii Moldova. Astfel, CCM a statuat că plata unei indemnizații lunare de către fondatorul unei universități private membrilor Consiliului ]]> 07.02.2017 15:21 Prevederile privind incriminarea organizării migrației ilegale, constituționale <![CDATA[Prevederile privind incriminarea organizării migrației ilegale, constituționale // Noutăţi]]> http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=946&t=/Media/Noutati/Prevederile-privind-incriminarea-organizarii-migratiei-ilegale-constitutionale/ Curtea Constituțională (CCM) a declarat constituțional art. 3621 din Codul Penal, care sancționează organizarea migraţiei ilegale cu scopul obţinerii, direct sau indirect, a unui folos financiar sau material. În argumentarea sa, Curtea a reținut că organizarea migraţiei ilegale este o infracţiune ]]> 07.02.2017 13:40