Decizia nr. 102 din 21.09.2020

Decizia nr. 102 din 21.09.2020 referitoare la solicitarea suspendării acțiunii Legii nr. 67 din 21 mai 2020 pentru modificarea articolului III din Legea nr. 193/2019 pentru modificarea unor acte legislative


Subiectul sesizării: deputat, Dinu Plîngău


Decizia:
1. d_102_2020_143a_2020_rou.pdf
2. d_102_2020_143a_2020_rus.pdf


Sesizări:


DECIZIE
referitoare la solicitarea suspendării acțiunii Legii nr. 67 din 21 mai 2020 pentru modificarea articolului III din Legea nr. 193/2019 pentru modificarea unor acte legislative
(sesizarea nr. 143a/2020)

CHIŞINĂU
21 septembrie 2020

Curtea Constituţională, judecând în componenţa:
dnei Domnica MANOLE, Preşedinte,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dlui Dumitru Avornic, asistent judiciar,

Având în vedere sesizarea înregistrată pe 1 septembrie 2020
și cererea privind suspendarea actului legislativ contestat,
înregistrată pe 18 septembrie 2020,
Examinând prima facie sesizarea menționată,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând pe 21 septembrie 2020 în camera de consiliu,

C O N S T A T Ă

La originea cauzei se află sesizarea dlui Dinu Plîngău, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, depusă la Curtea Constituțională pe 1 septembrie 2020, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie, 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională nr. 317 din 13 decembrie 1994 şi 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicției constituţionale nr. 502 din 16 iunie 1995.

Autorul sesizării îi solicită Curții să verifice constituționalitatea Legii nr. 67 din 21 mai 2020 pentru modificarea articolului III din Legea nr. 193/2019 pentru modificarea unor acte legislative, care prevede, la Articolul I, că articolul III alineatul (4) din Legea nr. 193/2019 se completează cu enunţul: „Până la alegerea de către Adunarea Generală a Judecătorilor a noilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii din rândul judecătorilor, membrii supleanţi aleşi anterior de Adunarea Generală a Judecătorilor vor suplini funcţiile vacante de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii.”

Totodată, pe 18 septembrie 2020, autorul sesizării a depus o cerere prin care îi solicită Curții, în baza articolului 71 din Codul jurisdicției constituționale, să suspende acțiunea Legii contestate, menționând că prin această Lege Parlamentul i-a permis dlui Anatol Pahopol să suplinească funcția vacantă de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, datorită faptului că a fost ales anterior de Adunarea Generală a Judecătorilor în calitate de membru supleant al Consiliului. Autorul sesizării notează că în acest mod, Parlamentul a intervenit în activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, deoarece a desemnat un membru în acest organ de autoadministrare a instanțelor judecătorești, deși această atribuție nu-i aparține. În acest sens, autorul sesizării menționează că Legea contestată trebuie suspendată, pentru că suspendarea va permite evitarea unor consecințe negative iminente și iremediabile asupra imaginii justiției, asupra încrederii societății în justiție, asupra constituționalității actului de guvernare, asupra percepției internaționale a nivelului de democrație din țară, a parcursului european și a încrederii partenerilor de dezvoltare în stabilitatea democrației din țară.

Examinând solicitarea de suspendare, în urma votării s-a înregistrat o paritate de voturi. Din aceste considerente, în baza articolului 66 alin. (5) din Codul jurisdicției constituționale, examinarea cererii de suspendare a Legii contestate se sistează.

 Astfel, în baza  articolelor 135 alin. (1) lit. a) și 140 din Constituție, articolului 251 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, articolelor 71, 66 alin. (5) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

D E C I D E

1. Se sistează procesul privind examinarea solicitării domnului Dinu Plîngău, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, privind suspendarea acțiunii Legii nr. 67 din 21 mai 2020 pentru modificarea articolului III din Legea nr. 193/2019 pentru modificarea unor acte legislative.

2.  Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președinte                                                                        Domnica MANOLE

Chișinău, 21 septembrie 2020
DCC nr. 102
Dosarul nr. 143a/2020

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6710176  //   Vizitatori ieri: 3189  //   azi: 759  //   Online: 89
Acces rapid