<![CDATA[Sesizări // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> https://www.constcourt.md/ 19.01.2022 ro https://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2022 https://www.constcourt.md/ <![CDATA[Sesizarea nr. 5a din 13 ianuarie 2022 privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea privind sistemul public de pensii nr. 156 din 14 octombrie 1998 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1930&l=ro fsdfs 2022-01-13 <![CDATA[Sesizarea nr. 4g din 11 ianuarie 2022 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 322 alin. (1) din Codul penal ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1934&l=ro fsdfs 2022-01-11 <![CDATA[Sesizarea nr. 3g din 5 ianuarie 2022 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 144 alin. (8) și (9) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1933&l=ro fsdfs 2022-01-05 <![CDATA[Sesizarea nr. 2g din 4 ianuarie 2022 privind excepţia de neconstituţionalitate a Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1506 din 31 octombrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea azilului politic de către Președintele Republicii Moldova ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1931&l=ro fsdfs 2022-01-04 <![CDATA[Sesizarea nr. 1g din 4 ianuarie 2022 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 313 alin. (6) din Codul de procedură penală ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1932&l=ro fsdfs 2022-01-04 <![CDATA[Sesizarea nr. 293g din 31 decembrie 2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului 2641 alin. (1) din Codul penal, a pct. 14 lit. a) din Regulamentul Circulației Rutiere și a pct. 11 lit. e) din Regulamentul privind modul de testare alcooloscopică și examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 16 aprilie 2009]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1935&l=ro fsdfs 2021-12-31 <![CDATA[Sesizarea nr. 292g din 31 decembrie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 64 alin. (1) din Codul familiei ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1936&l=ro fsdfs 2021-12-31 <![CDATA[Sesizarea nr. 291g din 30 decembrie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolelor 342, 346, 350, 352, 437 din Codul de procedură penală]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1920&l=ro fsdfs 2021-12-30 <![CDATA[Sesizarea nr. 290g din 30 decembrie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 17 alin. (1) din Legea privind procedura notarială nr. 246 din 15 noiembrie 2018]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1921&l=ro fsdfs 2021-12-30 <![CDATA[Sesizarea nr. 289g din 30 decembrie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor din articolul 70 alin. (7) pct. 3) din Codul de procedură penală]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1922&l=ro fsdfs 2021-12-30 <![CDATA[Sesizarea nr. 288g din 30 decembrie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 86 alin. (2) din Codul de procedură civilă.]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1923&l=ro fsdfs 2021-12-30 <![CDATA[Sesizarea nr. 287g din 29 decembrie 2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului 190 din Codul penal și a unor prevederi din Legea pentru modificarea unor acte legislative nr. 179 din 26 iulie 2018]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1924&l=ro fsdfs 2021-12-29 <![CDATA[Sesizarea nr. 286g din 28 decembrie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 19 lit. f), 39 alin. (2)–(4) din Legea privind Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016 și a articolelor 23 alin. (3), (4), (6), (7), (9) și 24 alin. (12) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1925&l=ro fsdfs 2021-12-28 <![CDATA[Sesizarea nr. 285g din 27 decembrie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din punctul 14 Anexa nr. 5 din Regulamentul cu privire la modul de prestare și achitare a serviciilor locative, comunale și necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor și condițiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire și alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1926&l=ro fsdfs 2021-12-27 <![CDATA[Sesizarea nr. 284g din 24 decembrie 2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 364<sup>1</sup> din Codul de procedură penală]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1919&l=ro fsdfs 2021-12-24 <![CDATA[Sesizarea nr. 283g din 24 decembrie 2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului XXXIV alin. (2) din Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 140 din 27 iulie 2018 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1927&l=ro fsdfs 2021-12-24 <![CDATA[Sesizarea nr. 282g din 21 decembrie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii privind Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016 și a Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1918&l=ro fsdfs 2021-12-21 <![CDATA[Sesizarea nr. 281g din 20 decembrie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 17 din Legea privind procedura notarială nr. 246 din 15 noiembrie 2018]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1916&l=ro fsdfs 2021-12-20 <![CDATA[Sesizarea nr. 280g din 20 decembrie 2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului 7 alin. (3<sup>2</sup>) din Codul de procedură penală]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1917&l=ro fsdfs 2021-12-20 <![CDATA[Sesizarea nr. 279g din 17 decembrie 2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului 437 alin. (1) din Codul de procedură civilă]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1928&l=ro fsdfs 2021-12-17 <![CDATA[Sesizarea nr. 278g din 17 decembrie 2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului 2641 alin. (1) din Codul penal ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1929&l=ro fsdfs 2021-12-17 <![CDATA[Sesizarea nr. 276g din 16 decembrie 2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului 34 alin. (3) din Codul de procedură penală]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1914&l=ro fsdfs 2021-12-16 <![CDATA[Sesizarea nr. 277g din 16 decembrie 2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a punctului 2 din Hotărârea Guvernului cu privire la trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, schimbul de bunuri și modificarea unor anexe ale hotărârilor de Guvern nr. 222 din 03 aprilie 2019 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1915&l=ro fsdfs 2021-12-16 <![CDATA[Sesizarea nr. 275g din 14 decembrie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolelor 6 și 62 din Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător nr. 160 din 22 iulie 2011 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1913&l=ro fsdfs 2021-12-14 <![CDATA[Sesizarea nr. 274a din 10 decembrie 2021 privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar în vederea abrogării Legii privind salarizarea judecătorilor și procurorilor nr. 328 din 23 decembrie 2013]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1908&l=ro fsdfs 2021-12-10 <![CDATA[Sesizarea nr. 273a din 10 decembrie 2021 privind controlul constituționalității unor prevederi legale referitoare la temeiurile de eliberare din funcție a judecătorilor]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1909&l=ro fsdfs 2021-12-10 <![CDATA[Sesizarea nr. 272g din 10 decembrie 2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului 126 alin. (1) și (10) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1910&l=ro fsdfs 2021-12-10 <![CDATA[Sesizarea nr. 271g din 10 decembrie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 88 alin. (2) din Codul muncii ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1911&l=ro fsdfs 2021-12-10 <![CDATA[Sesizarea nr. 270g din 10 decembrie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 49 alin. (2) din Codul familiei ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1912&l=ro fsdfs 2021-12-10 <![CDATA[Sesizarea nr. 269g din 7 decembrie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolelor 393, 394 și 395 din Codul contravențional ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1907&l=ro fsdfs 2021-12-07 <![CDATA[Sesizarea nr. 268g din 6 decembrie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 10 alin. (3<sup>4</sup>) din Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice nr. 1569 din 20 decembrie 2002]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1906&l=ro fsdfs 2021-12-06 <![CDATA[Sesizarea nr. 267g din 3 decembrie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 131 alin. (11) din Codul fiscal ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1905&l=ro fsdfs 2021-12-03 <![CDATA[Sesizarea nr. 266g din 1 decembrie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 60 alin. (4) din Codul de executare ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1900&l=ro fsdfs 2021-12-01 <![CDATA[Sesizarea nr. 265g din 1 decembrie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 436 alin. (3) și (4) din Codul de procedură penală și a articolului 161 din Legea privind organizarea judecătorească nr. 514 din 6 iulie 1995]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1901&l=ro fsdfs 2021-12-01 <![CDATA[Sesizarea nr. 264g din 1 decembrie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 61 alin. (1) din Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri nr. 1544 din 23 iunie 1993]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1902&l=ro fsdfs 2021-12-01 <![CDATA[Sesizarea nr. 263g din 30 noiembrie 2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolelor 13412, 2641 alin. (1) din Codul penal și a articolelor 21, 22, 25 lit. h) și 36 din Regulamentul privind modul de testare alcooloscopică și examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 16 aprilie 2009 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1903&l=ro fsdfs 2021-11-30 <![CDATA[Sesizarea nr. 262g din 29 noiembrie 2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului 86 alin. (2) din Codul de procedură civilă ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1904&l=ro fsdfs 2021-11-30 <![CDATA[Sesizarea nr. 261g din 29 noiembrie 2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolelor 5 alin. (2), 104 alin. (1) și 105 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1899&l=ro fsdfs 2021-11-29 <![CDATA[Sesizarea nr. 260g din 24 noiembrie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 207 alin. (2) lit. e) din Codul administrativ ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1898&l=ro fsdfs 2021-11-24 <![CDATA[Sesizarea nr. 259g din 22 noiembrie 2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului 46 alin. (2) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1897&l=ro fsdfs 2021-11-22 <![CDATA[Sesizarea nr. 258g din 18 noiembrie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 176 alin. (2) din Codul de procedură penală ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1896&l=ro fsdfs 2021-11-18 <![CDATA[Sesizarea nr. 257g din 16 noiembrie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 3<sup>3</sup> alin. (7) din Codul de procedură penală ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1895&l=ro fsdfs 2021-11-16 <![CDATA[Sesizarea nr. 256g din 15 noiembrie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 60 alin. (4) din Codul de executare]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1892&l=ro fsdfs 2021-11-15 <![CDATA[Sesizarea nr. 255a din 15 noiembrie 2021 privind controlul constituționalității prevederilor articolelor I și II din Legea nr. 222 din 4 decembrie 2020 pentru modificarea articolului 32 din Legea nr. 544/195 cu privire la statutul judecătorului]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1893&l=ro fsdfs 2021-11-15 <![CDATA[Sesizarea nr. 254g din 15 noiembrie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 52 alin. (2) din Codul de procedură civilă ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1894&l=ro fsdfs 2021-11-15 <![CDATA[Sesizarea nr. 252g din 12 noiembrie 2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului 19 din Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544 din 20 iulie 1995 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1889&l=ro fsdfs 2021-11-12 <![CDATA[Sesizarea nr. 251g din 12 noiembrie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolelor 342, 346, 350, 352 și 437 din Codul de procedură penală]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1890&l=ro fsdfs 2021-11-12 <![CDATA[Sesizarea nr. 253g din 12 noiembrie 2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului 59 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1891&l=ro fsdfs 2021-11-12 <![CDATA[Sesizarea nr. 250g din 11 noiembrie 2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului 12 alin. (1) lit. b), alin. (6) și a articolului 281 din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcție nr. 163 din 9 iulie 2010]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1886&l=ro fsdfs 2021-11-11 <![CDATA[Sesizarea nr. 249c din 11 noiembrie 2021 privind solicitarea Avizului Curții Constituționale asupra proiectului de Lege pentru modificarea articolului 46 din Constituție ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1887&l=ro fsdfs 2021-11-11