<![CDATA[Sesizări // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> https://www.constcourt.md/ 27.01.2021 ro https://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2021 https://www.constcourt.md/ <![CDATA[Sesizarea nr. 13g din 26 ianuarie 2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului 21 alin. (2) lit. b<sup>1</sup>) din Legea privind executorii judecătorești nr. 113 din 17 iunie 2010 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1458&l=ro fsdfs 2021-01-26 <![CDATA[Sesizarea nr. 11g din 22 ianuarie 2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului 1 alin. (4) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1454&l=ro fsdfs 2021-01-22 <![CDATA[Sesizarea nr. 12g din 22 ianuarie 2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului 104 alin. (2) din Codul de executare și a articolului 81 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1455&l=ro fsdfs 2021-01-22 <![CDATA[Sesizarea nr. 6b din 19 ianuarie 2021 privind interpretarea prevederilor articolului 98 din Constituție ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1449&l=ro fsdfs 2021-01-19 <![CDATA[Sesizarea nr. 10g din 19 ianuarie 2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului 33 alin. (1) lit. c) din Legea privind sistemul public de pensii nr. 156 din 14 octombrie 1998]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1450&l=ro fsdfs 2021-01-19 <![CDATA[Sesizarea nr. 9g din 19 ianuarie 2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea pentru modificarea unor acte legislative nr. 63 din 5 iulie 2019 și din Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului nr. 347 din 18 iulie 2019]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1451&l=ro fsdfs 2021-01-19 <![CDATA[Sesizarea nr. 8g din 19 ianuarie 2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea pentru modificarea unor acte legislative nr. 63 din 5 iulie 2019 și din Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului nr. 347 din 18 iulie 2019]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1452&l=ro fsdfs 2021-01-19 <![CDATA[Sesizarea nr. 7g din 19 ianuarie 2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea pentru modificarea unor acte legislative nr. 63 din 5 iulie 2019 și din Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului nr. 347 din 18 iulie 2019 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1453&l=ro fsdfs 2021-01-19 <![CDATA[Sesizarea nr. 5g din 18 ianuarie 2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 327 alin. (2) lit. b<sup>1</sup> ) din Codul penal]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1448&l=ro fsdfs 2021-01-18 <![CDATA[Sesizarea nr. 4a din 14 ianuarie 2021 privind controlul constituționalității Articolului II punctele 4 și 5 din Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 240 din 16 decembrie 2020 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1447&l=ro fsdfs 2021-01-14 <![CDATA[Sesizarea nr. 3a din 11 ianuarie 2021 privind controlul constituționalității articolului 7 alin. (2) din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21 iunie 2007 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1440&l=ro fsdfs 2021-01-11 <![CDATA[Sesizarea nr. 2a din 11 ianuarie 2021 privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea cu privire la Guvern nr. 136 din 7 iulie 2017 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1441&l=ro fsdfs 2021-01-11 <![CDATA[Sesizarea nr. 1g din 6 ianuarie 2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor punctului 8 din Anexa nr. 4 din Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Stemei și fanionului Serviciului Vamal, însemnelor uniformistice, obiectelor de uniformă şi a normelor de echipare cu uniformă a funcţionarilor vamali, nr. 445 din 12 iunie 2014 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1437&l=ro fsdfs 2021-01-06 <![CDATA[Sesizarea nr. 227a din 31 decembrie 2020 privind controlul constituționalității articolului 24 alin. (12) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1433&l=ro fsdfs 2020-12-31 <![CDATA[Sesizarea nr. 226b din 31 decembrie 2020 cu privire la interpretarea prin coroborare a dispozițiilor articolului 2 alin. (1), articolului 60 alin. (1), articolului 61 alin. (1) și (2) și a articolului 66 lit. a) din Constituție.]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1434&l=ro fsdfs 2020-12-31 <![CDATA[Sesizarea nr.225g din 31 decembrie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 33 din 05.07.25019 pentru modificarea unor acte normative și Hotărârea Guvernului nr. 347 din 18.07.2019 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului. ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1435&l=ro fsdfs 2020-12-31 <![CDATA[Sesizare nr. 224a din 30 decembrie 2020 privind controlul constituționalității Legii pentru modificarea unor acte normative nr. 240 (Legea nr. 1409/1997 cu privire la medicamente; Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică), (Proiectul de legea nr. 302 din 06.12.2019), adoptat de Parlamentul Republicii Moldova în prima lectură la data de 11 iunie 2020 și în a doua lectura la data de 16 decembrie 2020.]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1431&l=ro fsdfs 2020-12-30 <![CDATA[Sesizarea nr. 223g din 30.12.2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 293 alin. (6) din Codul de procedură penală Judecătoria Hîncești ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1432&l=ro fsdfs 2020-12-30 <![CDATA[Sesizarea 221g din 28 decembrie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a sintagmei „vătămare neînsemnată a integrității corporale” din articolul 78<sup>1</sup> din Codul contravențional]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1428&l=ro fsdfs 2020-12-28 <![CDATA[Sesizarea 222a din 12 decembrie 2020 privind controlul constituționalității Legii pentru modificarea unor acte normative nr. 236 din 16 decembrie 2020 (Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică; Legea nr. 552/2001 privind evaluarea și acreditarea în sănătate; Legea nr. 231/210 cu privire la comerțul interior) adoptată în prima și a doua lectură la 3 și 16 decembrie 2020 și a Legii pentru modificarea unor acte normative nr. 240 (Legea nr. 1409/1997 cu privire la medicamente – art. 3, 6, 6.1, 6.2; Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică – art. 1, 20, 20.3), (Proiectul de legea nr. 302 din 06.12.2019), adoptat de Parlamentul Republicii Moldova în prima lectură șa data de 11 iunie 2020 și în a doua lectura la data de 16 decembrie 2020]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1429&l=ro fsdfs 2020-12-28 <![CDATA[Sesizarea nr. 220a din 26 decembrie 2020 privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 257/2020 (politica bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2021, adoptată la 16 decembrie 2020) și anume articolul VII punctele 55-64, inclusiv Anexa la titlul VII din Codul fiscal ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1427&l=ro fsdfs 2020-12-26 <![CDATA[Sesizarea nr. 217a din 23 decembrie 2020 privind controlul constituționalității prevederilor liniei bugetare nr. 143 din Anexa nr. 2 din Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258 din 16 decembrie 2020 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1425&l=ro fsdfs 2020-12-23 <![CDATA[Sesizarea nr. 219g din 23 decembrie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 35 alin. (2) din Codul de procedură penală ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1426&l=ro fsdfs 2020-12-23 <![CDATA[Sesizarea nr. 218g din 23 decembrie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 313 din Codul contravențional]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1438&l=ro fsdfs 2020-12-23 <![CDATA[Sesizarea nr. 215a din 22 decembrie 2020 privind controlul constituționalității a priori și parțial al Legii bugetului de stat pentru anul 2021 (nr. 475 din 1 decembrie 2020)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1423&l=ro fsdfs 2020-12-22 <![CDATA[Sesizarea nr. 216a din 22 decembrie 2020 privind controlul constituționalității a priori a Anexei nr. 7 din Legea bugetului de stat pentru anul 2021 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1424&l=ro fsdfs 2020-12-22 <![CDATA[Sesizarea nr. 214a din 21 decembrie 2020 privind controlul constituționalității Legii pentru modificarea unor acte normative nr. 236 din 16 decembrie 2020 (Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică; Legea nr. 552/2001 privind evaluarea și acreditarea în sănătate; Legea nr. 231/210 cu privire la comerțul interior) adoptată în prima și a doua lectură la 3 și 16 decembrie 2020 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1416&l=ro fsdfs 2020-12-21 <![CDATA[Sesizarea nr. 213a din 21 decembrie 2020 privind controlul constituționalității Legii cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova (proiect nr. 477 din 1 decembrie 2020) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1417&l=ro fsdfs 2020-12-21 <![CDATA[Sesizarea nr. 212a din 21 decembrie 2020 privind controlul constituționalității Legii nr. 230 din 16 decembrie 2020 privind abrogarea Legii nr. 235 din 3 octombrie 2016 privind emisiunea obligațiunilor de plată derivate din garanțiile de stat nr. 807 din 17 noiembrie 2014 și nr. 101 din 1 aprilie 2015 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1418&l=ro fsdfs 2020-12-21 <![CDATA[Sesizarea nr. 211g din 21 decembrie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 199 alin. (8) din Codul de executare și a unor prevederi din Secțiunea a 11-a, pct. 110 din Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Statutului executării pedepsei de către condamnați nr. 583 din 26.05.2006 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1419&l=ro fsdfs 2020-12-21 <![CDATA[Sesizarea nr. 210g din 21 decembrie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 88 din Codul penal]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1420&l=ro fsdfs 2020-12-21 <![CDATA[Sesizarea nr. 209a din 21 decembrie 2020 privind controlul constituționalității a priori asupra Legii pentru modificarea unor acte normative nr. 244/2020 (proiectul nr. 495 din 4 decembrie 2020) adoptată în prima și a doua lectură la 16 decembrie 2020 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1422&l=ro fsdfs 2020-12-21 <![CDATA[Sesizarea nr. 207a din 18 decembrie 2020 privind controlul constituționalității Legii cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova (proiect nr. 477 din 1 decmbrie 2020) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1415&l=ro fsdfs 2020-12-18 <![CDATA[Sesizarea nr. 208g din 18 decembrie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 287 alin. (1) din Codul penal]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1421&l=ro fsdfs 2020-12-18 <![CDATA[Sesizarea nr. 205a din 11 decembrie 2020 privind controlul constituționalității articolului 42 alin. (12) din Legea cu privire la energia termică și promovarea cogenerării nr. 92 din 29 mai 2014 și a punctelor 8, 8<sup>1</sup>, 8<sup>2</sup>, 8<sup>3</sup>, 8<sup>4</sup>, 8<sup>5</sup>, 8<sup>6</sup> din Regulamentul cu privire la modul de prestare și achitare a serviciilor locative comunale și necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor și condițiile deconectării acestora de la /reconectării/ la sistemele de încălzire și alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1414&l=ro fsdfs 2020-12-11 <![CDATA[Sesizarea nr. 206a din 11 decembrie 2020 privind Legea nr. 217 din 3 decembrie 2020 pentru abrogarea și modificarea unor acte normative]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1430&l=ro fsdfs 2020-12-11 <![CDATA[Sesizarea nr. 204a din 10 decembrie 2020 privind controlul constituționalității Legii cu privirea la transmiterea cu titlu oneros a unui bun imobil nr. 151 din 4 octombrie 2018 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1413&l=ro fsdfs 2020-12-10 <![CDATA[Sesizarea nr. 203g din 9 decembrie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 448 alin. (1) din Codul contravențional ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1436&l=ro fsdfs 2020-12-09 <![CDATA[Sesizarea nr. 202g din 8 decembrie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 19 alin. (3) din Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544 din 20.07.1995]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1439&l=ro fsdfs 2020-12-08 <![CDATA[Sesizarea nr. 197a din 7 decembrie 2020 privind controlul constituționalității Legii cu privire la construcția Complexului național de dezvoltare, educație, creativitate și agrement, nr. 482/2020]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1411&l=ro fsdfs 2020-12-07 <![CDATA[Sesizarea nr. 200a din 7 decembrie 2020 privind controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului pentru modificarea componenței nominale a Biroului permanent al Parlamentului, votată pe data de 3 decembrie 2020 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1407&l=ro fsdfs 2020-12-07 <![CDATA[Sesizarea nr. 199a din 7 decembrie 2020 privind controlul constituționalității Legii pentru modificarea și abrogarea unor acte normative (proiectul nr. 481 din 1 decembrie 2020), votat în prima și a doua lectură pe data de 3 decembrie 2020]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1408&l=ro fsdfs 2020-12-07 <![CDATA[Sesizarea nr. 198a di 7 decembrie 2020 privind controlul constituționalității Legii pentru abrogarea și modificarea unor acte normative (proiectul nr. 478), votat în prima și a doua lectură pe data de 3 decembrie]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1409&l=ro fsdfs 2020-12-07 <![CDATA[Sesizarea nr. 201a din 7 decembrie 2020 privind controlul constituționalității a priori asupra Legii nr. 217 din 3 decembrie 2020 pentru abrogarea și modificarea unor acte normative ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1412&l=ro fsdfs 2020-12-07 <![CDATA[Sesizarea nr. 196g din 4 decembrie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 571 alin. (3) din Codul de procedură penală ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1402&l=ro fsdfs 2020-12-04 <![CDATA[Sesizarea nr. 195a din 4 decembrie 2020 privind controlul constituționalității a priori asupra Legii pentru modificarea unor acte normative (proiectul nr. 481 din 1 decembrie 2020) adoptată în prima și a doua lectură la 3 decembrie 2020 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1403&l=ro fsdfs 2020-12-04 <![CDATA[Sesizarea nr. 194g din 3 decembrie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 126 alin. (1) din Codul penal ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1404&l=ro fsdfs 2020-12-03 <![CDATA[Sesizarea nr. 193g din 2 decembrie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolelor 231 și 232 din Codul vamal ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1401&l=ro fsdfs 2020-12-02 <![CDATA[Sesizarea nr. 192g din 30 noiembrie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 32 alin. (3) din Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544 din 20.07.1995 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1405&l=ro fsdfs 2020-11-30 <![CDATA[Sesizarea nr. 191g din 27 noiembrie 2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 6 punctele 4<sup>4</sup> , 20<sup>1</sup>, 93 alin. (2) pct. 9), 229<sup>2</sup> alin. (1), (2), 258 alin. (3) din Codul de procedură penală ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=1399&l=ro fsdfs 2020-11-27