<![CDATA[Hotărâri // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> https://www.constcourt.md/ 03.10.2023 ro https://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2023 https://www.constcourt.md/ <![CDATA[Hotărârea nr. 15 din 19 septembrie 2023 pentru controlul constituționalității articolului 16 alin. (2) lit. e) din Codul electoral, introdus prin Legea nr. 220 din 31 iulie 2023 (sesizarea nr. 197a/2023)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=833&l=ro fsdfs 2023-09-19 <![CDATA[Hotărârea nr. 14 din 08.08.2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 25 alin. (1) lit. i) din Legea cu privire la secretul de stat nr. 245 din 27 noiembrie 2008 și a pct. 109 din Regulamentul cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităților publice şi al altor persoane juridice, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 1176 din 22 decembrie 2010 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=830&l=ro fsdfs 2023-08-08 <![CDATA[Hotărârea nr. 13 din 8 august 2023 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=831&l=ro fsdfs 2023-08-08 <![CDATA[Hotărârea nr. 12 din 8 august 2023 privind controlul de constituționalitate al articolelor 12 alin. (15), 29 alin. (2), 30 alin. (4) și al Anexei nr. 4 Tabelul 1 din Legea nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, precum și al articolului XXVII punctele 2), 3) și 4) din Legea nr. 271 din 23 noiembrie 2018 pentru modificarea unor acte legislative (salarizarea procurorilor) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=832&l=ro fsdfs 2023-08-08 <![CDATA[Hotărârea nr. 11 din 20 iulie 2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 22/1 alin. (1) lit. c) și a articolului 27/3 lit. d) din Legea privind activitatea particulară de detectiv și de pază]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=829&l=ro fsdfs 2023-07-20 <![CDATA[Hotărârea nr. 10 din 19 iunie 2023 privind controlul constituționalității Partidului Politic „Șor”]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=828&l=ro fsdfs 2023-06-19 <![CDATA[Hotărârea nr. AG-1 din 25 aprilie 2023 privind alegerea Președintelui Curții Constituționale ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=827&l=ro fsdfs 2023-04-25 <![CDATA[Hotărârea nr. 9 din 11.04.2023 pentru controlul constituționalității articolului 365<sup>5</sup> din Codul contravențional și a articolului 1 din Legea privind contracararea activității extremiste, în redactarea Legii nr. 102 din 14 aprilie 2022]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=826&l=ro fsdfs 2023-04-11 <![CDATA[Hotărârea nr. 8 din 06.04.2023 privind excepțiile de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 4 alin. (4) din Legea nr. 1585 din 27 februarie 1998, din articolul 23 alin. (4) din Legea nr. 1593 din 26 decembrie 2002 și punctul 10 al Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1246 din 19 decembrie 2018]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=825&l=ro fsdfs 2023-04-06 <![CDATA[Hotărârea nr. 7 din 23 martie 2023 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=824&l=ro fsdfs 2023-03-23 <![CDATA[Hotărârea nr. 6 din 28 februarie 2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din punctul 2 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 78 din 21 februarie 1994 cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire şi plată a pensiilor şi indemnizațiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului Național Anticorupție şi funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare (calcularea pensiei funcționarilor detașați)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=823&l=ro fsdfs 2023-02-28 <![CDATA[Hotărârea nr. 5 din 14 februarie 2023 privind excepțiile de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 26 din 10 martie 2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor (competența Curții Supreme de Justiție în cazul examinării contestațiilor depuse împotriva deciziei Comisiei de evaluare)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=822&l=ro fsdfs 2023-02-14 <![CDATA[Hotărârea nr. 4 din 9 februarie 2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 24 alin. (1<sup>1</sup>) lit. b) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (suspendarea de drept a judecătorului în cazul în care colegiul disciplinar a propus eliberarea sa din funcție)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=821&l=ro fsdfs 2023-02-09 <![CDATA[Hotărârea nr. 3 din 24 ianuarie 2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 321 alin. (2) pct. 3) și alin. (4) din Codul de procedură penală (renunțarea inculpatului la dreptul de a fi prezent la ședința de judecată)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=819&l=ro fsdfs 2023-01-24 <![CDATA[Hotărârea nr. 2 din 5 ianuarie 2023 privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=818&l=ro fsdfs 2023-01-05 <![CDATA[Hotărârea nr.1 din 5 ianuarie 2023 cu privire la aprobarea Raportului privind exercitarea jurisdicției constituționale în anul 2022 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=820&l=ro fsdfs 2023-01-05 <![CDATA[Hotărârea nr. 21 din 06.12.2022 pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, a articolelor III și V din Legea nr. 271 din 23 noiembrie 2018 pentru modificarea unor acte legislative și a articolului VI din Legea nr. 257 din 16 decembrie 2020 cu privire la modificarea unor acte legislative (salarizarea judecătorilor și a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=817&l=ro fsdfs 2022-12-06 <![CDATA[Hotărârea nr. 20 din 3 noiembrie 2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 437 alin. (1) din codul de procedură civilă (condiția dactilografierii cererii de recurs)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=815&l=ro fsdfs 2022-11-03 <![CDATA[Hotărârea nr. 19 din 3 noiembrie 2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 476 alin. (1) din codul contravențional (revizuirea unei decizii definitive de aplicare a sancțiunii contravenționale)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=816&l=ro fsdfs 2022-11-03 <![CDATA[Hotărârea nr. 18 din 27.09.2022 privind controlul de constituționalitate al articolului 25 alin. (1) literele g1), g2) și g4) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (eliberarea din funcție a judecătorului în cazul constatării unei încălcări a regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților sau în cazul nedepunerii declarației de avere și interese personale) (sesizarea nr. 273a/2021)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=814&l=ro fsdfs 2022-09-27 <![CDATA[Hotărârea nr. 17 din 20 septembrie 2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 59 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (subiectele care au dreptul de a contesta hotărârile adunării creditorilor).]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=813&l=ro fsdfs 2022-09-20 <![CDATA[Hotărârea nr. 16 din 04.08.2022 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=812&l=ro fsdfs 2022-08-04 <![CDATA[Hotărârea nr. 14 din 21.07.2022 privind excepția de neconstituționalitate a textului „fără recalculare” din punctul 14 din Anexa nr. 5 la Regulamentul cu privire la modul de prestare și achitare a serviciilor locative, comunale și necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor și condițiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire și alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002 (recalcularea sumei facturate pentru apă)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=810&l=ro fsdfs 2022-07-21 <![CDATA[Hotărârea nr. 15 din 21.07.2022 privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=811&l=ro fsdfs 2022-07-21 <![CDATA[Hotărârea nr. 13 din 15 iulie 2022 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=809&l=ro fsdfs 2022-07-15 <![CDATA[Hotărârea nr. 12 din 16 iunie 2022 pentru controlul constituționalității articolului 3 alin. (2) din Legea nr. 1432 din 28 decembrie 2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim, a articolului 27 alin. (2) din Legea nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, a Hotărârii Guvernului nr. 165 din 9 martie 2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real și a Hotărârii Guvernului nr. 550 din 9 iulie 2014 privind stabilirea cuantumului salariului minim pe ţară (cuantumul salariului minim)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=808&l=ro fsdfs 2022-06-16 <![CDATA[Hotărârea nr. 11 din 26 mai 2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 24 alin. (1) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (sesizările nr. 158g/2021 și 179g/2021) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=807&l=ro fsdfs 2022-05-26 <![CDATA[Hotărârea nr. 10 din 14.04.2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 20 alin. (6) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 privind comerțul interior, a Hotărârii Guvernului nr. 774 din 20 iunie 2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante în ansamblul său și, în particular, a pct. 4 lit. b) din aceasta, precum și a articolului 10 alin. (8) din Legea nr. 845 din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (plafonarea adaosului comercial la produsele importante din punct de vedere social) (sesizarea nr. 142g/2021) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=806&l=ro fsdfs 2022-04-14 <![CDATA[Hotărârea nr. 9 din 7 aprilie 2022 pentru controlul constituționalității Legii nr. 26 din 10 martie 2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=805&l=ro fsdfs 2022-04-07 <![CDATA[Hotărârea nr. 8 din 05.04.2022 a sesizărilor nr. 212g/2021 și nr. 246g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 25 alin. (6) și 32 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (plata remunerației administratorului provizoriu pentru activitatea desfășurată în perioada de observație)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=804&l=ro fsdfs 2022-04-05 <![CDATA[Hotărârea nr. 6 din 10 martie 2022 privind controlul constituționalității textului „şi funcționează sub formă de societăți comerciale” din articolul 28 alin. (1) din Codul serviciilor media audiovizuale (interdicția aplicată organizațiilor necomerciale de a funcționa în calitate de furnizori privați de servicii media audiovizuale)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=802&l=ro fsdfs 2022-03-10 <![CDATA[Hotărârea nr. 7 din 10 martie 2022 privind revizuirea Hotărârii Curții Constituționale nr. 21 din 20 octombrie 2011 privind interpretarea articolului 46 alin. (3) din Constituție și a Hotărârii Curții Constituționale nr. 6 din 16 aprilie 2015 privind controlul constituționalității unor prevederi din Codul penal și din Codul de procedură penală.]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=803&l=ro fsdfs 2022-03-10 <![CDATA[Hotărârea nr. 4 din 3 martie 2022 pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării și din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002.]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=800&l=ro fsdfs 2022-03-03 <![CDATA[Hotărârea nr. 5 din 3 martie 2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 60 alin. (4) din Codul de executare (temeiurile de contestare a încheierii privind intentarea procedurii de executare)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=801&l=ro fsdfs 2022-03-03 <![CDATA[Hotărârea nr. 3 din 24 februarie 2022 privind controlul constituționalității unor prevederi din articolul 49 alin. (4) din Legea nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și a punctelor 9 și 10 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a compensației pentru serviciile de transport, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1413 din 27 decembrie 2016 (cuantumul compensației pentru serviciile de transport acordate persoanelor cu dizabilități accentuate în funcție de locul de trai)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=799&l=ro fsdfs 2022-02-24 <![CDATA[Hotărârea nr. 2 din 15 februarie 2022 cu privire la validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=798&l=ro fsdfs 2022-02-15 <![CDATA[Hotărârea nr. 1 din 20.01.2022 cu privire la aprobarea Raportului privind exercitarea jurisdicției constituționale în anul 2021 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=797&l=ro fsdfs 2022-01-20 <![CDATA[Hotărârea nr. 39 din 21.12.2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 335 alin. (1) din Codul penal (imprevizibilitatea expresiei „intereselor publice”) (sesizarea nr. 172g/2021)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=796&l=ro fsdfs 2021-12-21 <![CDATA[Hotărârea nr. 37 din 7 decembrie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 343<sup>8</sup> din Codul de procedură civilă (aprecierea rezultatului testului de integritate profesională)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=794&l=ro fsdfs 2021-12-07 <![CDATA[Hotărârea nr. 38 din 07.12.2021 pentru interpretarea articolelor 1 alin. (3), 20 și 116 alin. (1) și (2) din Constituție și controlul de constituționalitate al articolului 11 alin. (1) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 privind statutul judecătorului (numirea în funcție a judecătorilor până la atingerea plafonului de vârstă)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=795&l=ro fsdfs 2021-12-07 <![CDATA[Hotărârea nr. 36 din 23 noiembrie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 66 alin. (7) și 84 alin. (13) din Codul serviciilor media audiovizuale (excluderea publicității și a teleshopping-ului din programele retransmise)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=793&l=ro fsdfs 2021-11-23 <![CDATA[Hotărârea nr. 35 din 09.11.2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 63 din 5 iulie 2019 pentru modificarea unor acte legislative și din Hotărârea Guvernului nr. 347 din 18 iulie 2019 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (funcțiile de secretar de stat, de șef și de șef-adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=792&l=ro fsdfs 2021-11-09 <![CDATA[Hotărârea nr. 34 din 04.11.2021 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (sesizarea nr. 239e/2021)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=791&l=ro fsdfs 2021-11-04 <![CDATA[Hotărâre nr. 33 din 26 octombrie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 17 alineatele (1), (2) și (3) din Codul vamal (furnizarea informațiilor de organul vamal) (sesizarea nr. 115g/2021)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=790&l=ro fsdfs 2021-10-26 <![CDATA[Hotărârea nr. 32 din 19 octombrie 2021 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (sesizarea nr. 214e/2021)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=789&l=ro fsdfs 2021-10-19 <![CDATA[Hotărârea nr. 31 din 23.09.2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 1329 alin. (12) și alin. (15) din Codul de procedură penală (nimicirea informației interceptate și înregistrate) (sesizarea nr. 58g/2021)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=787&l=ro fsdfs 2021-09-23 <![CDATA[Hotărârea nr. 30 din 23.09.2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 33 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (reexaminarea pensiei de dizabilitate)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=788&l=ro fsdfs 2021-09-23 <![CDATA[Hotărârea nr. 29 din 21 septembrie 2021 privind controlul constituționalității Legii nr. 244 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative (competențele Autorității Naționale de Integritate) (sesizarea nr. 209a/2020)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=785&l=ro fsdfs 2021-09-21 <![CDATA[Hotărârea nr. 28 din 21 septembrie 2021 privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (sesizarea nr. 200e/2021)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=786&l=ro fsdfs 2021-09-21 <![CDATA[Hotărârea nr. 26 din 14.09.2021 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (sesizarea nr. 196e)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=783&l=ro fsdfs 2021-09-14