<![CDATA[Decizii // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> https://www.constcourt.md/ 03.10.2023 ro https://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2023 https://www.constcourt.md/ <![CDATA[Decizia nr. 121 din 28 septembrie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 200g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 34 alin. (3) din Codul de procedură penală]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1433&l=ro fsdfs 2023-09-28 <![CDATA[Decizia nr. 120 din 28 septembrie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 162g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a tezei a doua din articolul 29 alin. (3) din Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1434&l=ro fsdfs 2023-09-28 <![CDATA[Decizia nr. 119 din 28 septembrie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 185g/2023 privind excepția de neconstituționale a articolului 67 alin. (5) din Codul de procedură civilă (lipsa unei căi de atac împotriva încheierii judecătorești prin care intervenientul accesoriu a fost atras în proces).]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1435&l=ro fsdfs 2023-09-28 <![CDATA[Decizia nr. 118 din 28 septembrie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 32g/2023 privind excepția de neconstituționale a unor prevederi din articolul 56 alin. (1) din Legea cu privire la actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017 (intrarea în vigoare a actelor normative).]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1436&l=ro fsdfs 2023-09-28 <![CDATA[Decizia nr. 117 din 28 septembrie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 174g/2023 privind excepția de neconstituționale a articolului 35 alin. (1) din Legea cu privire la avocatură nr. 1260 din 19 iulie 2002 (obligația de a fi membru al Uniunii Avocaților).]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1437&l=ro fsdfs 2023-09-28 <![CDATA[Decizia nr. 122 din 28 septembrie 2023 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii articolului 16 alin. (2) lit. e) din Codul electoral (sesizarea nr. 211a/2023)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1438&l=ro fsdfs 2023-09-28 <![CDATA[Decizia nr. 116 din 26.09.2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 167g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 4, 10 și 17 din Legea nr. 1585 din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, a articolelor 4 și 22 și a Anexei nr. 2 din Legea nr. 1593 din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1429&l=ro fsdfs 2023-09-26 <![CDATA[Decizia nr. 115 din 26 septembrie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 117g/2023 privind excepția de neconstituționale a articolului 436 alin. (4) din Codul de procedură penală (aplicarea unei pedepse mai aspre sau aplicarea unei legi care incriminează o infracţiune mai gravă în cadrul rejudecării cauzei după casarea hotărârii în recurs).]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1430&l=ro fsdfs 2023-09-26 <![CDATA[Decizia nr. 114 din 26 septembrie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 202g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 1821 alin. (3) din Codul de procedură penală]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1431&l=ro fsdfs 2023-09-26 <![CDATA[Decizia nr. 113 din 26 septembrie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 120g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 22 alin. (2) din Legea nr. 1593 din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (achitarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală de către avocați)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1432&l=ro fsdfs 2023-09-26 <![CDATA[Decizia nr. 112 din 18 septembrie 2023 cu privire la cererea de suspendare a acțiunii articolului 48 alin. (4) din Codul Educației și a articolului II alineatele (2) – (9) din Legea nr. 257 din 17 august 2023 pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 și abrogarea Legii nr. 1070/2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1428&l=ro fsdfs 2023-09-18 <![CDATA[Decizia nr. 111 din 12 septembrie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 204a/2023 pentru controlul constituționalității articolului 160 alin. (2) din Codul electoral (termenul înregistrării domiciliului sau a reședinței temporare de 3 luni pentru a putea vota la alegerile locale) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1426&l=ro fsdfs 2023-09-12 <![CDATA[Decizia nr. 110 din 12 septembrie 2023 privind neconfirmarea Deciziei Curții Constituționale nr. 109 din 8 septembrie 2023 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii articolului 48 alin. (4) din Codul Educației și a articolului II alineatele (2) – (9) din Legea nr. 257 din 17 august 2023 pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 și abrogarea Legii nr. 1070/2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1427&l=ro fsdfs 2023-09-12 <![CDATA[Decizia nr. 109 din 8 septembrie 2023 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii articolului 48 alin. (4) din Codul Educației și a articolului II alineatele (2) – (9) din Legea nr. 257 din 17 august 2023 pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 și abrogarea Legii nr. 1070/2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1425&l=ro fsdfs 2023-09-08 <![CDATA[Decizia nr. 108 din 29 august 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 184g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 1841 alin. (8) din Codul vamal (cazul în care intervine încheierea regimului vamal de admitere temporară pentru mijloacele de transport auto declarate prin acțiune)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1417&l=ro fsdfs 2023-08-29 <![CDATA[Decizia nr. 107 din 29 august 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 173g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 29 lit. f) din Legea nr. 414 din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (dreptul de regres al asigurătorului)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1418&l=ro fsdfs 2023-08-29 <![CDATA[Decizia nr. 106 din 29 august 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 172g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a punctului 7 subpunctul 1 litera j) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Inspecției financiare din subordinea Ministerului Finanțelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1026 din 2 noiembrie 2010 și a unor prevederi din articolele 139 alin. (1) și 171 alin. (4) din Codul administrativ (valabilitatea și executarea actelor administrative individuale).]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1419&l=ro fsdfs 2023-08-29 <![CDATA[Decizia nr. 105 din 29.08.2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor texte din articolul 44 din Legea nr. 135 din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată (dreptul asociatului la informație privind activitatea societății cu răspundere limitată)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1420&l=ro fsdfs 2023-08-29 <![CDATA[Decizia nr. 104 din 29.08.2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 74g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolului 333 din Codul de procedură civilă (constatarea inexactității înscrierilor în registrele de stare civilă)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1421&l=ro fsdfs 2023-08-29 <![CDATA[Decizia nr. 103 din 29 august 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 35a/2023 pentru controlul constituționalității Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 824 din 10 februarie 2023 privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru și a Hotărârii Parlamentului nr. 28 din 16 februarie 2023 pentru aprobarea Programului de activitate și acordarea votului de încredere Guvernului.]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1422&l=ro fsdfs 2023-08-29 <![CDATA[Decizia nr. 102 din 29 august 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 34a/2023 pentru controlul constituționalității articolului 105 alineatele (5) și (6) din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797 din 2 aprilie 1996.]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1423&l=ro fsdfs 2023-08-29 <![CDATA[Decizia nr. 101 din29 august 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 30g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 449 în ansamblul său, precum și a unor prevederi din articolul 449 lit. b) din Codul de procedură civilă]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1424&l=ro fsdfs 2023-08-29 <![CDATA[Decizia nr. 100 din 10 august 2023 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 123a/2023, nr. 159g/2023 și nr. 169g/2023 pentru controlul constituționalității articolului 21 alin. (8) din Legea nr. 65 din 30 martie 2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (transferul temporar al unor judecători la Curtea Supremă de Justiție)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1412&l=ro fsdfs 2023-08-10 <![CDATA[Decizia nr. 99 din 10 august 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 175g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 62 alin. (1) lit. b), 65 alin. (1) și 264 alin. (3) din Codul penal (privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1413&l=ro fsdfs 2023-08-10 <![CDATA[Decizia nr. 98 din 10 august 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 168g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor punctului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulației rutiere]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1414&l=ro fsdfs 2023-08-10 <![CDATA[Decizia nr. 97 din 10.08.2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 144g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 56 alin. (14) și 59 alin. (2) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (termenul de contestare a hotărârilor adunării creditorilor) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1415&l=ro fsdfs 2023-08-10 <![CDATA[Decizia nr. 96 din 10 august 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 81g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 36 din Codul contravențional (aplicarea sancțiunii în condițiile acumulării unor puncte de penalizare).]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1416&l=ro fsdfs 2023-08-10 <![CDATA[Decizia nr. 95 din 8 august 2023 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii articolului 16 alin. (2) lit. e) din Codul electoral]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1411&l=ro fsdfs 2023-08-08 <![CDATA[Decizia nr. 94 din 01.08.2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 119g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a textelor „incapacitate de a își executa obligațiile” și „incapacitatea de a îşi onora obligațiile” din articolul 2 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1409&l=ro fsdfs 2023-08-01 <![CDATA[Decizia nr. 93 din 1 august 2023 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 53g/2023 și 54g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 43 din Codul de procedură civilă (strămutarea cauzei la o altă instanță)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1410&l=ro fsdfs 2023-08-01 <![CDATA[Decizia nr. 92 din 25 iulie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 103g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a textului „care ar fi inexplicabile” din articolul 8 alin. (2) lit. a), a articolului 8 alin. (6) și a textului „dubii serioase” din articolul 13 alin. (5) din Legea nr. 26 din 10 martie 2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1403&l=ro fsdfs 2023-07-25 <![CDATA[Decizia nr. 91 din 25.07.2023 pentru controlul constituționalității unor prevederi din articolul 249 alin. (2) din Codul de procedură civilă (corectarea erorilor materiale evidente din hotărârea judecătorească)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1404&l=ro fsdfs 2023-07-25 <![CDATA[Decizia nr. 90 din 25 iulie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 152g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul deontologic al lucrătorului medical și al farmacistului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 192 din 24 martie 2017 (principiile de conduită în activitatea medicală și farmaceutică)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1405&l=ro fsdfs 2023-07-25 <![CDATA[Decizia nr. 89 din 25 iulie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 95g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 285 alin. (1) din Codul penal (infracțiunea de dezordini în masă]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1406&l=ro fsdfs 2023-07-25 <![CDATA[Decizia nr. 88 din 25 iulie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 162g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul de procedură civilă (exhumarea și prelevarea mostrelor biologice pentru stabilirea paternității)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1407&l=ro fsdfs 2023-07-25 <![CDATA[Decizia nr. 87 din 25 iulie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 199g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a punctului 22 din Legea nr. 439 din 28 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 (anularea recalculării pensiei în funcție de modificarea drepturilor bănești ale salariaților în exercițiul funcției)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1408&l=ro fsdfs 2023-07-25 <![CDATA[Decizia nr. 86 din 20 iulie 2023 privind excepția de neconstituționalitate articolului 253 alin. (8) din Codul fiscal]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1398&l=ro fsdfs 2023-07-20 <![CDATA[Decizia nr. 85 din 20 iulie 2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și din Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (suspendarea și încetarea mandatului președintelui raionului)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1399&l=ro fsdfs 2023-07-20 <![CDATA[Decizia nr. 84 din 20.07.2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 71g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 29 alin. (8) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (creanțele incluse în tabelul preliminar)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1400&l=ro fsdfs 2023-07-20 <![CDATA[Decizia nr. 83 din 20 iulie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 200g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Regulamentul privind organizarea şi funcționarea Agenției „Moldsilva”, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 150 din 2 martie 2010 (modificarea atribuțiilor directorului Agenţiei „Moldsilva”)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1401&l=ro fsdfs 2023-07-20 <![CDATA[Decizia nr. 82 din 18 iulie 2023 de inadmisibilitate a sesizărilor nr.28g/2023 și nr.29g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 126 alin. (1)-(11) și 190 alin. (5)-(6) din Codul penal (stabilirea proporțiilor mari și deosebit de mari [2]).]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1393&l=ro fsdfs 2023-07-18 <![CDATA[Decizia nr. 81 din 18 iulie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 52g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 475 alin. (1) din Codul contravențional (termenul de 6 luni pentru revizuirea procesului contravențional).]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1394&l=ro fsdfs 2023-07-18 <![CDATA[Decizia nr. 80 din 18 iulie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 198g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 59 din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158 din 4 iulie 2008 (perioada în care poate fi aplicată sancțiunea disciplinară )]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1395&l=ro fsdfs 2023-07-18 <![CDATA[Decizia nr. 79 din 18 iulie 2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 25 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (sesizările nr. 233g/2022 și nr. 2g/2023)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1396&l=ro fsdfs 2023-07-18 <![CDATA[Decizia nr. 78 din 13 iulie 2023 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 146g/2023, nr. 147g/2023, nr. 148g/2023, nr. 149g/2023, nr. 150g/2023, nr. 151g/2023, nr. 156g/2023, nr. 157g/2023 și nr. 158g/2023 privind excepțiile de neconstituționalitate a articolului 312 alin. (1) din Codul de procedură penală]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1388&l=ro fsdfs 2023-07-13 <![CDATA[Decizia nr. 77 din 13 iulie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 37g/2023 privind excepția de neconstituționale a unor prevederi din articolul 274 alin. (2) din Codul de procedură penală (autosesizarea procurorului și întocmirea unui proces-verbal cu privire la infracțiunea depistată).]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1389&l=ro fsdfs 2023-07-13 <![CDATA[Decizia nr. 76 din 13 iulie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 205g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 35 alin. (1) din Legea nr. 1260 din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură (independența avocatului).]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1390&l=ro fsdfs 2023-07-13 <![CDATA[Decizia nr. 75 din 13 iulie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 163g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 11 din Codul contravențional (momentul consumării contravenției continue)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1391&l=ro fsdfs 2023-07-13 <![CDATA[Decizia nr. 74 din 6 iulie 2023 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 36g/2023 și nr. 118g/2023 privind excepțiile de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 781 și 455 alin. (2) din Codul contravențional (subiectele violenței în familie și participarea agentului constatator și a procurorului la ședința de judecare a cauzei contravenționale)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1383&l=ro fsdfs 2023-07-06 <![CDATA[Decizia nr. 73 din 6 iulie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 97g/2023 privind excepția de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 85 alin. (1) din Codul penal]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1384&l=ro fsdfs 2023-07-06