<![CDATA[Decizii // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> https://www.constcourt.md/ 19.01.2022 ro https://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2022 https://www.constcourt.md/ <![CDATA[Decizia nr. 6 din 18.01.2022 de inadmisibilitate a sesizării nr. 269g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 393, 394, 395 din Codul contravențional (autoritățile competente să soluționeze cauzele contravenționale)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1114&l=ro fsdfs 2022-01-18 <![CDATA[Decizia nr. 5 din 18 ianuarie 2022 de inadmisibilitate a sesizării nr. 250g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 12 alineatele (1) lit. b) și (6) și a articolului 28/1 din Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1115&l=ro fsdfs 2022-01-18 <![CDATA[Decizia nr. 4 din 18.01.2022 a sesizării nr. 213g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 173 din Codul fiscal, adoptat prin Legea nr. 1163 din 24 aprilie 1997 (stingerea obligației fiscale prin prescripție)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1116&l=ro fsdfs 2022-01-18 <![CDATA[Decizia nr. 3 din 18.01.2022 de inadmisibilitate a sesizării nr. 199g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (restituirea cheltuielilor suportate de către angajator pentru dezvoltarea profesională a salariatului [3]) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1117&l=ro fsdfs 2022-01-18 <![CDATA[Decizia nr. 2 din 18.01.2022 de inadmisibilitate a sesizării nr. 174g/2021privind excepția de neconstituționalitate a articolului 220 alin. (1) din Codul penal și a articolului 89 alin. (1) din Codul contravențional (imprevizibilitatea noțiunii de „prostituție”) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1118&l=ro fsdfs 2022-01-18 <![CDATA[Decizia nr. 1 din 18.01.2022 de inadmisibilitate a sesizării nr. 219a/2021 pentru controlul constituționalității Legii nr. 144 din 14 octombrie 2021 cu privire la ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1119&l=ro fsdfs 2022-01-18 <![CDATA[Decizia nr. 189 din 21.12.2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 141 alin. (3), precum și a unor texte din articolele 140 alin. (1) lit. p) și 142 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (încălcarea gravă a legislației în sectorul bancar nr. [2]) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1111&l=ro fsdfs 2021-12-22 <![CDATA[Decizia nr. 190 din 21 decembrie 2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 217g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 67 și 264/1 alin. (1) din Codul penal (munca neremunerată în folosul comunității)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1113&l=ro fsdfs 2021-12-22 <![CDATA[Decizia nr. 191 din 21 decembrie 2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 245g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 264/1 alin. (1) din Codul penal (munca neremunerată în folosul comunității).]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1112&l=ro fsdfs 2021-12-21 <![CDATA[Decizia nr. 188 din 7.12.2021 privind excepția de neconstituționalitate și privind controlul de constituționalitate a articolului 61 alin. (1) din Legea nr. 1544 din 23 iunie 1993 a asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri (recalcularea pensiilor stabilite anterior militarilor și persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1110&l=ro fsdfs 2021-12-08 <![CDATA[Decizia nr. 187 din 7 decembrie 2021 a sesizării nr. 145g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 180 alin. (1) din Codul de procedură civilă]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1109&l=ro fsdfs 2021-12-07 <![CDATA[Decizia nr. 185 din 25 noiembrie 2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 235g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului XXXIV alin. (2) din Legea nr. 140 din 27 iulie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (numirea angajaților în funcții publice în urma modificării statutului unității). Sesizarea nr. 235g/2021 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1100&l=ro fsdfs 2021-11-25 <![CDATA[Decizia nr. 184 din 25 noiembrie 2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 243g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 29 alin. (2) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (reglementarea raporturilor de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în blocurile locative)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1101&l=ro fsdfs 2021-11-25 <![CDATA[Decizia nr. 183 din 25 noiembrie 2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 209g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 17 alin. (2) din Legea nr. 407 din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări (obligativitatea achitării despăgubirii de asigurare în cadrul asigurării de răspundere civilă).]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1102&l=ro fsdfs 2021-11-25 <![CDATA[Decizia nr. 182 din 25 noiembrie 2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 207g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 242 alin. (1) din Codul contravențional și din punctul 41.2 din Regulamentul circulației rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 (încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulație rutieră, soldată cu deteriorarea neînsemnată a vehiculelor).]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1103&l=ro fsdfs 2021-11-25 <![CDATA[Decizia nr. 181 din 25 noiembrie 2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 220g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 79 alin. (1) din Codul penal (aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege [II])]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1104&l=ro fsdfs 2021-11-25 <![CDATA[Decizia nr. 180 din 25 noiembrie 2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 160g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 332 alin. (1) din Codul penal (falsul în acte publice)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1105&l=ro fsdfs 2021-11-25 <![CDATA[Decizia Curții Constituționale nr. 186 din 25.11.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 190g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 70 alin. (4) și 71 alin. (3) din Codul penal (aplicarea pedepsei detențiunii pe viață în privința persoanelor care au atins vârsta de 18 ani, dar care nu au atins vârsta de 21 de ani) (sesizarea nr. 190g/2021)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1106&l=ro fsdfs 2021-11-25 <![CDATA[Decizia nr. 179 din 25.11.2021 a sesizării nr. 129g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 217 alineatele (1), (2), (3) și (6) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (revocarea planului procedurii de restructurare)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1107&l=ro fsdfs 2021-11-25 <![CDATA[Decizia nr. 178 din 25 noiembrie 2021 de inadmisibilitate a sesizării privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 29 din 5 aprilie 2018 privind delimitarea proprietății publice și a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 80 din 11 februarie 2019 privind aprobarea Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019-2023 (modul de delimitare a bunurilor imobile care aparțin proprietății publice)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1108&l=ro fsdfs 2021-11-25 <![CDATA[Decizia nr. 176 din 23 noiembrie 2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 140g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 70 alin. (7) pct. 3) din Codul de procedură penală și a Hotărârii Guvernului nr. 1175 din 21 decembrie 2010 cu privire la aprobarea formularului și modului de utilizare a mandatului avocatului (nulitatea mandatului avocatului)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1098&l=ro fsdfs 2021-11-23 <![CDATA[Decizia nr. 175 din 23.11.2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 42 alin. (2) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (stagiul de cotizare realizat în condiții deosebite de muncă)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1097&l=ro fsdfs 2021-11-23 <![CDATA[Decizia nr. 177 din 23 noiembrie 2021 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 188g/2021 și nr. 189g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 240 alin. (2) din Codul administrativ (imposibilitatea instanței de apel de a trimite cauza pentru a fi rejudecată de instanța de fond).]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1099&l=ro fsdfs 2021-11-23 <![CDATA[Decizia nr. 174 din 11 noiembrie 2021 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 222g/2021, nr. 223g/2021, nr. 224g/2021, nr. 225g/2021, nr. 226g/2021, nr. 227g/2021, nr. 228g/2021, nr. 229g/2021, nr. 230g/2021, nr. 231g/2021, nr. 232g/2021 și nr. 233g/2021 privind excepțiile de neconstituționalitate a articolului 204 alin. (3) din Codul de procedură penală]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1094&l=ro fsdfs 2021-11-11 <![CDATA[Decizia nr. 173 din 11 noiembrie 2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 210g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional (obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport).]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1095&l=ro fsdfs 2021-11-11 <![CDATA[Decizia nr. 172 din 11 noiembrie 2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 195g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 66 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 139 din 2 iulie 2010 privind drepturile de autor și drepturile conexe (încălcarea drepturilor de autor prin intermediul rețelelor de calculatoare).]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1096&l=ro fsdfs 2021-11-11 <![CDATA[Decizia nr. 171 din 04.11.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 205g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a punctului 8 subpunctul 10) lit. e) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 71 din 23 ianuarie 2013 (atribuțiile Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale în domeniul circulației substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1085&l=ro fsdfs 2021-11-04 <![CDATA[Decizia nr. 170 din 04.11.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 204g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 5 alin. (5) lit. d) și 71 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (destituirea administratorului provizoriu)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1086&l=ro fsdfs 2021-11-04 <![CDATA[Decizia nr. 169 din 04.11.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 193g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 36 alin. (2) din Legea nr. 170 din 19 iulie 2007 privind statutul ofițerului de informații și securitate (eliberarea din serviciu a ofițerului de informații și securitate)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1087&l=ro fsdfs 2021-11-04 <![CDATA[Decizia nr. 168 din 4 noiembrie 2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 162g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 200 alineatele (1) și (2) din Codul civil (eliberarea din funcție a administratorului).]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1088&l=ro fsdfs 2021-11-04 <![CDATA[Decizia nr. 167 din 4 noiembrie 2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 161g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a punctului 71 subpunctul 5) din Statutul disciplinar al funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 409 din 7 iunie 2017 (obligațiile funcționarului care urmează a fi audiat în cadrul anchetei de serviciu).]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1089&l=ro fsdfs 2021-11-04 <![CDATA[Decizia nr. 166 din 04.11.2021 a sesizării nr. 159g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 4 alin. (1) literele g), i) și j) din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor nr. 178 din 25 iulie 2014 (sancționarea disciplinară a judecătorilor pentru încălcarea, din motive imputabile judecătorului, a termenelor de îndeplinire a acţiunilor de procedură)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1090&l=ro fsdfs 2021-11-04 <![CDATA[Decizia nr. 165 din 4 noiembrie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 249 alin. (3) din Codul administrativ (contestarea cu recurs a deciziilor instanței de apel în procedura de executare)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1091&l=ro fsdfs 2021-11-04 <![CDATA[Decizia nr. 164 din 2 noiembrie 2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 151g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 33 alin. (2) pct. 1) din Codul de procedură penală (recuzarea judecătorului)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1079&l=ro fsdfs 2021-11-02 <![CDATA[Decizia nr. 163 din 2 noiembrie 2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 136g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 72 alin. (6) din Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative (neretroactivitatea actelor normative interpretative)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1080&l=ro fsdfs 2021-11-02 <![CDATA[Decizia nr. 162 din 2 noiembrie 2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 133g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 197 alin. (1) din Codul de procedură penală și a articolului 38 alin. (1) lit. f) din Legea cu privire la administratorii autorizați (suspendarea activității administratorului autorizat pe parcursul procesului penal)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1081&l=ro fsdfs 2021-11-02 <![CDATA[Decizia nr. 161 din 2.11.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 113g/2021privind excepția de neconstituționalitate a articolului 151 alineatele (1) și (2) din Legea nr. 514 din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (competența examinării de către judecătorul de instrucție a cauzelor contravenționale)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1082&l=ro fsdfs 2021-11-02 <![CDATA[Decizia nr. 160 din 2.11.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 100g/2021privind excepția de neconstituționalitate a articolului 140 din Codul administrativ (puterea lucrului decis al actelor administrative individuale)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1083&l=ro fsdfs 2021-11-02 <![CDATA[Decizia nr. 159 din 02.11.2021 a sesizării nr. 94g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 15 alin. (4) din Legea nr. 198 din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură (dreptul de preemțiune al arendașului)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1084&l=ro fsdfs 2021-11-02 <![CDATA[Decizia nr. 158 din 28 octombrie 2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 192g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a tezei a doua din articolul 7 alin. (3/3) din Codul de procedură penală]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1075&l=ro fsdfs 2021-10-28 <![CDATA[Decizia nr. 157 din 28 octombrie 2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 165g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 327 din Codul de procedură penală (amânarea ședinței de judecată pentru prezentarea probelor suplimentare)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1076&l=ro fsdfs 2021-10-28 <![CDATA[Decizia nr. 156 din 28 octombrie 2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 98g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 78 alin. (2) lit. a) din Codul muncii (suspendarea contractului individual de muncă pe durata anchetei de serviciu)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1077&l=ro fsdfs 2021-10-28 <![CDATA[Decizia nr. 155 din 28 octombrie 2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 63a/2021 pentru controlul constituționalității Legii nr. 95 din 11 iunie 2020 pentru modificarea unor acte normative și a Hotărârii Guvernului nr. 751 din 13 octombrie 2020 de aprobare a Regulamentului-cadru privind organizarea concursului de selectare a autorului monumentului de for public sau al operei comemorative de război]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1078&l=ro fsdfs 2021-10-28 <![CDATA[Decizia nr. 150 din 19 octombrie 2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 120g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 132/5 alin. (7) din Codul de procedură penală (amânarea informării persoanei supuse măsurii speciale de investigații)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1070&l=ro fsdfs 2021-10-19 <![CDATA[Decizia nr. 154 din 19.10.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 152g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 60 alin. (2<sup>1</sup>) din Codul de procedură civilă (modificarea temeiului sau a obiectului acțiunii)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1071&l=ro fsdfs 2021-10-19 <![CDATA[Decizia nr. 153 din 19.10.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 110g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 171 alin. (2) lit. a) din Codul penal (infracțiunea de viol) Sesizarea nr. 110g/2021 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1072&l=ro fsdfs 2021-10-19 <![CDATA[Decizia nr. 152 din 19.10.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 90g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a textului „și fixarea remunerației lui” din articolul 5 alin. (5) lit. c) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (fixarea remunerației administratorului provizoriu de către instanța de insolvabilitate) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1073&l=ro fsdfs 2021-10-19 <![CDATA[Decizia nr. 151 din 19.10.2021 a sesizării nr. 75g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 59 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (subiectele care au dreptul de a contesta hotărârile adunării creditorilor)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1074&l=ro fsdfs 2021-10-19 <![CDATA[Decizia nr. 149 din 30 septembrie 2021 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 198a/2021, nr. 202a/2021 și nr. 203a/2021 privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură, a Legii nr. 102 din 24 august 2021 și a Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 147-IX din 6 septembrie 2021 privind încetarea de drept a mandatului de membru al Consiliului Superior al Procurorilor al domnului Dumitru Pulbere]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1069&l=ro fsdfs 2021-09-30 <![CDATA[Decizia nr. 145 din 28 septembrie 2021 de inadmisibilitate a sesizării pentru controlul constituționalității Legii nr. 54 din 9 aprilie 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 461 din 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere (plafonarea prețurilor la produsele petroliere)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1059&l=ro fsdfs 2021-09-28