<![CDATA[Decizii // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> https://www.constcourt.md/ 29.07.2021 ro https://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2021 https://www.constcourt.md/ <![CDATA[Decizia nr. 118 din 22.07.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 89g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din punctul 10 subpunctul 3) din Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli pentru anul 2016, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 910 din 25 iulie 2016 (obligația proprietarilor de a nu înstrăina şi/sau de a nu transmite în folosință terenurile pe care a fost efectuată investiția subvenționată)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1033&l=ro fsdfs 2021-07-22 <![CDATA[Decizia nr. 116 din 20.07.2021 cu privire la solicitarea Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică” de renumărare a voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1031&l=ro fsdfs 2021-07-20 <![CDATA[Decizia nr. 117 din 20.07.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 204a/2020 pentru controlul constituţionalităţii Legii nr. 151 din 4 octombrie 2018 cu privire la transmiterea cu titlu oneros a unui bun imobil (transmiterea unui teren pentru construcția sediului Ambasadei Statelor Unite ale Americii)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1032&l=ro fsdfs 2021-07-20 <![CDATA[Decizia nr. 115 din 15.07.2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 117 alin. (1) din Codul de executare (evaluarea bunurilor sechestrate de către executorul judecătoresc)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1025&l=ro fsdfs 2021-07-15 <![CDATA[Decizia nr. 114 din 15.07.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 105g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 279/1 alin. (2) din Codul de procedură penală]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1026&l=ro fsdfs 2021-07-15 <![CDATA[Decizia nr. 113 din 15.07.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 83g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 7 din Codul administrativ (definiția „autorității publice”)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1027&l=ro fsdfs 2021-07-15 <![CDATA[Decizia nr. 112 din 15.07.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 85g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 27 alin. (4), 28 alineatele (3) și (5) și 34 alin. (3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (intentarea procesului de insolvabilitate) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1028&l=ro fsdfs 2021-07-15 <![CDATA[Decizia nr. 111 din 15.07.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 66g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 2264 și 264 din Codul fiscal (perioada de estimare a impozitului pe venit și termenul de prescripţie pentru determinarea obligaţiilor fiscale [2])]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1029&l=ro fsdfs 2021-07-15 <![CDATA[Decizia nr. 110 din 15.07.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 64g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 27 alin. (4) și 63 alin. (1) lit. c) din Codul de executare (procedura de executare a încheierii de suspendare a autorizației de construcție și a certificatului de urbanism)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1030&l=ro fsdfs 2021-07-15 <![CDATA[Decizia nr. 109 din 13.07.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 154g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional (obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1022&l=ro fsdfs 2021-07-13 <![CDATA[Decizia nr. 108 din 13. 07. 2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 47g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 458 alin. (3) din Codul de procedură (cazurile și motivele de revizuire a hotărârilor judecătorești irevocabile)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1023&l=ro fsdfs 2021-07-13 <![CDATA[Decizia nr. 107 din 13.07.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 32g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 25 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 414 din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (limitele despăgubirii de asigurare în cazul achitării cheltuielilor de înmormântare)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1024&l=ro fsdfs 2021-07-13 <![CDATA[Decizia nr. 106 din 1.07.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 86g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 448 alin. (1) teza a II-a din Codul contravențional (termenul de contestare a deciziei agentului constatator)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1019&l=ro fsdfs 2021-07-01 <![CDATA[Decizia nr. 104 din 01.07.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 24g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 7 alin. (5) din Legea nr. 289 din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1017&l=ro fsdfs 2021-07-01 <![CDATA[Decizia nr. 103 din 01.07.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 23g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 1861 alin. (1) din Codul de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 225 din 30 mai 2003, și din articolul 25 alin. (5) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (competența administratorului provizoriu de a invoca excepția de tardivitate în interesul debitorului aflat în perioada de observație) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1018&l=ro fsdfs 2021-07-01 <![CDATA[Decizia nr. 105 din 01.07.2021 de inadmisibilitate a a sesizării nr. 68g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolele 385 alin. (5) și 4734 alin. (4) și (6) din Codul de procedură penală (reducerea pedepsei pentru detenție în condiții precare) (Sesizarea nr. 68g/2021)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1020&l=ro fsdfs 2021-07-01 <![CDATA[Decizia nr. 102 din 01.07.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 21g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 64 alin. (2) pct. 14), 66 alin. (2) pct. 16), 68 alin. (1) pct. 6) și a textului „dacă expertul concret nu este indicat, conducătorul instituției de expertiză judiciară numește expertul și despre aceasta comunică organului care a dispus expertiza judiciară” din articolul 149 alin. (1) din Codul de procedură penală ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1021&l=ro fsdfs 2021-07-01 <![CDATA[Decizia nr. 101 din 29.06.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 148g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 86 alin. (2) din Codul electoral (tratamentul diferențiat pe criteriu de sex la înregistrarea candidaților independenți pentru alegerile parlamentare)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1015&l=ro fsdfs 2021-06-29 <![CDATA[Decizia nr. 100 din 29.06.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 149g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 32 din Codul electoral (particularitățile constituirii şi funcţionării secțiilor de votare pentru alegătorii care locuiesc pe teritoriul necontrolat de autoritățile Republicii Moldova)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1016&l=ro fsdfs 2021-06-29 <![CDATA[Decizia nr. 99 din 28.06.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 144g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 71 alin. (1), 72 alin. (1), 73 alin. (2) și 73 alin. (7) din Codul electoral]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1014&l=ro fsdfs 2021-06-28 <![CDATA[Decizia nr. 98 din 17.06.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 139g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 71 alin. (1) din Codul electoral (contestațiile formulate în materie electorală)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1010&l=ro fsdfs 2021-06-17 <![CDATA[Decizia nr. 97 din 17.06.2021 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 99g/2021 și nr. 114g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 313 alin. (4) din Codul de procedură penală (obligația procurorului de a prezenta materialele corespunzătoare în cadrul procedurii de examinare a plângerii împotriva acțiunilor și actelor organului de urmărire penală și ale organului care exercită activitatea specială de investigații)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1011&l=ro fsdfs 2021-06-17 <![CDATA[Decizia nr. 96 din 17.06.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 91g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 92 alineatele (2), (3), (4), (5) și (6) din Codul de executare, adoptat prin Legea nr. 443 din 24 decembrie 2004]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1012&l=ro fsdfs 2021-06-17 <![CDATA[Decizia nr. 95 din 17.06.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 59g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 105 alin. (6) din Codul de procedură civilă (înmânarea citației sau înștiințării unuia dintre membrii adulții ai familiei destinatarului)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1013&l=ro fsdfs 2021-06-17 <![CDATA[Decizia nr. 91 din 15.06.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 97g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 30 alin. (3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1003&l=ro fsdfs 2021-06-15 <![CDATA[Decizia nr. 90 din 15.06. 2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 84g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolelor 70 alin. (7) pct. 3) și 458 alin. (3) din Codul de procedură penală (admiterea apărătorului la proces și motivele de revizuire a hotărârilor judecătorești irevocabile)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1004&l=ro fsdfs 2021-06-15 <![CDATA[Decizia nr. 89 din 15.06. 2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 33g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 324 din Codul penal (neclaritatea unor prevederi referitoare la infracțiunea de corupere pasivă)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1005&l=ro fsdfs 2021-06-15 <![CDATA[Decizia nr. 94 din 15.06.2021 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 137g/2021 și nr. 138g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 72 alin. (3), 73 alin. (7) și 74 alin. (1) din Codul electoral (procedura prealabilă și contestațiile în domeniul electoral)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1006&l=ro fsdfs 2021-06-15 <![CDATA[Decizia nr. 93 din 15.06.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 102g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 302 alin. (2) din Codul de procedură penală (procedura examinării recursului împotriva hotărârilor judecătorului de instrucție referitoare la autorizarea măsurilor procesuale de constrângere)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1007&l=ro fsdfs 2021-06-15 <![CDATA[Decizia nr. 92 din 15.06.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 101g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 182 din Codul de procedură penală (ridicarea provizorie a permisului de conducere [III])]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1008&l=ro fsdfs 2021-06-15 <![CDATA[Decizia nr. 88 din 09.06.2021 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 54 din 9 aprilie 2021 pentru modificarea Legii privind piața produselor petroliere nr. 461 din 30 iulie 2001]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1002&l=ro fsdfs 2021-06-09 <![CDATA[Decizia nr. 86 din 08.06.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 57g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 400 alin. (1) din Codul contravențional (competența Ministerului Afacerilor Interne de a constata și examina cauzele contravenționale)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=996&l=ro fsdfs 2021-06-08 <![CDATA[Decizia nr. 85 din 08.06.2021 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 118g/2021 și nr. 121g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 7 alin. (3/3) din Codul de procedură penală]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=997&l=ro fsdfs 2021-06-08 <![CDATA[Decizia nr. 84 din 08.06.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 62g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 60 alin. (3) din Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=998&l=ro fsdfs 2021-06-08 <![CDATA[Decizia nr. 82 din 8.06.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 3a/2021 privind controlul constituționalității articolului 7 alin. (2) din Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139 din 21 iunie 2007 (restricțiile de investiție a mijloacelor bănești ale asociației de economii și împrumut) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=999&l=ro fsdfs 2021-06-08 <![CDATA[Decizia nr. 83 din 8.06.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 73g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 45 alin. (4) din Legea nr. 202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (obligarea acționarului de a înstrăina acțiunile băncii)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1000&l=ro fsdfs 2021-06-08 <![CDATA[Decizia nr. 87 din 8.06.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 126g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi de la articolele 6 alineatele (1) și (2), 7, 10 alin. (1) și 258 din Codul administrativ (neclaritatea unor prevederi din Codul administrativ)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=1001&l=ro fsdfs 2021-06-08 <![CDATA[Decizia nr. 81 din 03.06.2021 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 46g/2021 și nr. 65g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 325 alin. (1) din Codul penal]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=992&l=ro fsdfs 2021-06-03 <![CDATA[Decizia nr. 78 din 3.06.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 22g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 71 alin. (1) și 91 alin. (5) din Codul penal (eliberarea condiționată înainte de termen a persoanelor condamnate la detenție pe viață)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=993&l=ro fsdfs 2021-06-03 <![CDATA[Decizia nr. 79 din 03.06.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 45g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 23 alineatele (2), (3), (4), (6), (7) și (9) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale și a articolului 35 din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (răspunderea pentru încălcarea prevederilor Legii privind declararea averii și a intereselor personale)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=994&l=ro fsdfs 2021-06-03 <![CDATA[Decizia nr. 80 din 03.06.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 56g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 4391 din Codul contravențional (suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=995&l=ro fsdfs 2021-06-03 <![CDATA[Decizia nr. 75 din 01.06.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 211g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 199 alin. (8) din Codul de executare și din punctul 110 din Statutul executării pedepsei de către condamnați, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583 din 26 mai 2006 (transferul condamnaților)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=989&l=ro fsdfs 2021-06-01 <![CDATA[Decizia nr. 76 din 01.06.2021 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 42g/2021 și nr. 43g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 173 alin. (2), a textului „instanța o restituie părții printr-o încheiere protocolară nesusceptibilă de recurs” din articolul 173 alin. (3) și a articolelor 185 alin. (4), 267 și 268 din Codul de procedură civilă]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=990&l=ro fsdfs 2021-06-01 <![CDATA[Decizia nr. 77 din 1.06.2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 437 alin. (2) din Codul de procedură penală (recursul împotriva încheierii de aducere silită a inculpatului)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=991&l=ro fsdfs 2021-06-01 <![CDATA[Decizia nr. 74 din 27.05.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 28g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 81 alin. (1) din Codul de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 225 din 30 mai 2003 28g/2021 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=985&l=ro fsdfs 2021-05-27 <![CDATA[Decizia nr. 73 din 27.05.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 227a/2020 privind controlul constituționalității articolului 24 alin. (12) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale (acțiunea legii în timp)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=986&l=ro fsdfs 2021-05-27 <![CDATA[Decizia nr. 72 din 27.05.2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din punctul 8 al Anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 445 din 12 iunie 2014, precum și a articolelor 22 alineatele (l) și (2) din Legea serviciului în organele vamale, 311 alin. (7) din Codul vamal și 10 alin. (2) lit. f) din Codul muncii]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=987&l=ro fsdfs 2021-05-27 <![CDATA[Decizia nr. 71 din 27.05.2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului I alineatul 40 din Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (impozitarea persoanelor care desfășoară activități profesionale în sectorul justiției).]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=988&l=ro fsdfs 2021-05-27 <![CDATA[Decizia nr. 67 din 18.05.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 37g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 7 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 130 din 8 iunie 2012 privind regimul armelor şi al munițiilor cu destinație civilă]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=980&l=ro fsdfs 2021-05-18 <![CDATA[Decizia nr. 66 din 18.05.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 135a/2020 privind controlul constituționalității unor dispoziții din Codul penal și din Codul de procedură penală]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=981&l=ro fsdfs 2021-05-18