<![CDATA[Decizii // Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> https://www.constcourt.md/ 27.01.2021 ro https://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2021 https://www.constcourt.md/ <![CDATA[Decizia nr. 11 din 26.01.2021 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 171g/2020 și nr. 191g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din Codul de procedură penală (atribuțiile Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale și previzibilitatea noțiunilor de „bun infracțional” și „investigații financiare paralele”) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=922&l=ro fsdfs 2021-01-26 <![CDATA[Decizia nr. 8 din 26.01.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 154g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 21 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești (încălcarea gravă a Codului deontologic).]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=923&l=ro fsdfs 2021-01-26 <![CDATA[Decizia nr. 10 din 26.01.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 162g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi de la articolul 24 alin. (3) din Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544 din 20 iulie 1995]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=924&l=ro fsdfs 2021-01-26 <![CDATA[ Decizia nr 9 din 26.01.2021de inadmisibilitate a sesizării nr. 158g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 273 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 225 din 30 mai 2003 obligativitatea întocmirii procesului-verbal) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=925&l=ro fsdfs 2021-01-26 <![CDATA[Decizia nr. 7 din 18.01.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 226b/2020 privind interpretarea articolelor 2 alin. (1), 60 alineatul (1), 61 alineatele (1) și (2) și 66 litera a) din Constituție (autodizolvarea Parlamentului)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=920&l=ro fsdfs 2021-01-18 <![CDATA[Decizia nr. 6 din 11.01.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 219g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 35 alin. (2) din Codul de procedură penală (procedura soluționării cererii de recuzare și a declarației de abținere) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=917&l=ro fsdfs 2021-01-11 <![CDATA[Decizia nr. 5 din 05.01.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 184g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 17 alin. (4) din Codul contravențional adoptat prin Legea nr. 218 din 24 octombrie 2008 (răspunderea contravenţională a persoanei juridice) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=913&l=ro fsdfs 2021-01-05 <![CDATA[Decizia nr. 4 din 05.01.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 183g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 50 alin. (2) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (delegarea către Guvern a competenței de stabilire a modalității de confirmare a stagiului de cotizare pentru obținerea dreptului la pensie)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=914&l=ro fsdfs 2021-01-05 <![CDATA[Decizia nr. 2 din 05.01.2021 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii articolului I punctul 3 din Legea nr. 240 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=915&l=ro fsdfs 2021-01-05 <![CDATA[Decizia nr. 3 din 05.01.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 145g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din punctul 20 din Regulamentul cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţământ superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 854 din 21 septembrie 2010 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=916&l=ro fsdfs 2021-01-05 <![CDATA[Decizia nr. 1 din 04.01.2021 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii articolului I punctul 3 din Legea nr. 240 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=912&l=ro fsdfs 2021-01-04 <![CDATA[ Decizia nr. 164 din 31.12.2020 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 240 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=911&l=ro fsdfs 2020-12-31 <![CDATA[Decizia nr. 162 din 29.12.2020 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 165g/2020 și nr. 178g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 305 alin. (1) din Codul de procedură penală (omisiunea participării și citării persoanei ale cărei drepturi și libertăți pot fi afectate la examinarea unor demersuri) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=907&l=ro fsdfs 2020-12-29 <![CDATA[Decizia nr. 163 din 29.12.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 190g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 324 din Codul penal (neclaritatea noțiunii de „extorcare”)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=908&l=ro fsdfs 2020-12-29 <![CDATA[Decizia nr. 161 din 29.12.2020 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 236 din 16 decembrie 2020 privind modificarea unor acte normative și a Legii nr. 240 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=909&l=ro fsdfs 2020-12-29 <![CDATA[Decizia nr. 160 din 29.12.2020 referitoare la solicitarea suspendării acțiunii unor prevederi din Legea nr. 257 din 16 decembrie 2020 cu privire la modificarea unor acte normative]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=910&l=ro fsdfs 2020-12-29 <![CDATA[Decizia nr. 159 din 23.12.2020 referitoare la solicitarea suspendării acțiunii unor dispoziții din Legea bugetului de stat pentru anul 2021, nr. 258 din 16 decembrie 2020]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=906&l=ro fsdfs 2020-12-23 <![CDATA[Decizia nr. 150 din 22.12.2020 referitoare la solicitarea suspendării acțiunii Legii nr. 230 din 16 decembrie 2020 pentru abrogarea Legii nr. 235 din 3 octombrie 2016 privind emisiunea obligațiunilor de plată derivate din garanțiile de stat nr. 807 din 17 noiembrie 2014 și nr. 101 din 1 aprilie 2015 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=897&l=ro fsdfs 2020-12-22 <![CDATA[ Decizia nr. 152 din 22.12.2020 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 236 din 16 decembrie 2020 privind modificarea unor acte normative]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=898&l=ro fsdfs 2020-12-22 <![CDATA[Decizia nr. 151 din 22.12.2020referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 234 din 16 decembrie 2020 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=899&l=ro fsdfs 2020-12-22 <![CDATA[Decizia nr. 153 din 22.12.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 114b/2020 privind interpretarea articolului 1061 din Constituție (angajarea răspunderii Guvernului în cazul neîntrunirii cvorumului Parlamentului) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=900&l=ro fsdfs 2020-12-22 <![CDATA[Decizia nr. 154 din 22.12.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 150g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 72 alineatele (2), (3), (4) din Codul penal și a punctului 13 din Statutul executării pedepsei de către condamnaţi, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583 din 26 mai 2006 (categoriile penitenciarelor în care se execută pedeapsa cu închisoare) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=901&l=ro fsdfs 2020-12-22 <![CDATA[Decizia nr. 155 din 22.12.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 152g/2020 privind excepția de neconstituționalitatea articolului 387 alin. (3) din Codul de procedură penală (soluționarea acțiunii civile în procesul penal) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=902&l=ro fsdfs 2020-12-22 <![CDATA[Decizia nr. 157 din 22.12.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 176g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din punctul 13 din Regulamentul privind modul de testare alcoolscopică şi examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi a naturii ei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 16 aprilie 2009 (contestarea testării alcoolscopice) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=903&l=ro fsdfs 2020-12-22 <![CDATA[Decizia nr. 158 din 22.12.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 180g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 1167 alin. (2) din Codul civil (în redacția de până la data de 1 martie 2019)(încetarea fidejusiunii) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=904&l=ro fsdfs 2020-12-22 <![CDATA[ Decizia nr. 156 din 22.12.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 156a/2020 privind controlul constituționalității unor articole din Codul fiscal, adoptat prin Legea nr. 1163 din 24 aprilie 1997, și a articolului 9 alin. (6) din Legea bugetului de stat pentru anul 2020, nr. 172 din 19 decembrie 2019 (scutiri de taxe și impozite locale care afectează bugetele locale) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=905&l=ro fsdfs 2020-12-22 <![CDATA[Decizie referitoare la solicitarea suspendării acțiunii Legii nr. 244 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative (proiectul nr. 495 din 4 decembrie 2020)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=896&l=ro fsdfs 2020-12-21 <![CDATA[Decizia nr. 148 din 18.12.2020 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 234 din 16 decembrie 2020 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=894&l=ro fsdfs 2020-12-18 <![CDATA[ Decizia nr. 147 din 18.12.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 134g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din Legea nr. 170 din 19 iulie 2007 privind statutul ofițerului de informații și securitate și din Regulamentul cu privire la unele reglementări ce țin de asigurarea financiară a ofițerilor de informații și securitate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 253 din 20 martie 2012 (trecerea la dispoziţie a ofițerului de informații și securitate în cazul pornirii urmărriii penale în privința sa) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=895&l=ro fsdfs 2020-12-18 <![CDATA[Decizia nr. 144 din 17.12.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 108b/2020 privind interpretarea articolelor 68, 69 și 71 din Constituție (mandatul deputaților) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=891&l=ro fsdfs 2020-12-17 <![CDATA[Decizia nr. 145 din 17.12.2020 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 117g/2020 și nr. 128g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 2 alin. (2) din Codul administrativ (reglementarea unor raporturi administrative prin norme speciale derogatorii) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=892&l=ro fsdfs 2020-12-17 <![CDATA[Decizia nr. 146 din 17.12.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 126g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 88 alin. (2) și 144 alin. (8) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (momentul desemnării reprezentantului debitorului în procesul de insolvabilitate și competența acestuia de a contesta creanțele și drepturile de preferință din tabelul de creanțe)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=893&l=ro fsdfs 2020-12-17 <![CDATA[ Decizia nr. 143 din 15.12.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 123g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 231<sup>1</sup> din Codul contravențional (conducerea vehiculului cu număr de înmatriculare eliberat în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului sau municipiul Bender ori cu număr de înmatriculare neutru)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=889&l=ro fsdfs 2020-12-15 <![CDATA[ Decizia nr. 142 din 15.12.2020 de inadmisibilitate a sesizărilor nr.106g/2020 și nr. 138g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 12 pct. 14) din Codul fiscal (influența noțiunii „venituri brute” asupra impozitării veniturilor contribuabilului) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=890&l=ro fsdfs 2020-12-15 <![CDATA[Decizia nr. 141 din 08.12.2020 referitoare la solicitarea suspendării acțiunii Legii nr. 217 din 3 decembrie 2020 pentru abrogarea și modificarea unor acte normative ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=885&l=ro fsdfs 2020-12-08 <![CDATA[Decizia nr. 140 din 08.12.2020 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Hotărârii Parlamentului nr. 219 din 3 decembrie 2020 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 149 din 29 noiembrie 2019 privind componenţa numerică şi nominală a Biroului permanent al Parlamentului ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=886&l=ro fsdfs 2020-12-08 <![CDATA[Decizia nr. 139 din 08.12.2020 referitoare la solicitarea suspendării acțiunii Legii nr. 218 din 3 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=887&l=ro fsdfs 2020-12-08 <![CDATA[Decizia nr. 138 din 08.12.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 197a/2020 pentru controlul constituționalității proiectului de lege nr. 482 din 2 decembrie 2020 cu privire la construcția Complexului național de dezvoltare, educație, creativitate și agrement]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=888&l=ro fsdfs 2020-12-08 <![CDATA[Decizia nr. 137 din 07.12.2020 referitoare la solicitarea suspendării acțiunii Legii nr. 218 din 3 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=884&l=ro fsdfs 2020-12-07 <![CDATA[Decizia nr. 136 din 24.11.2020 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 161g/2020 și nr. 179g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 38 alin. (1) lit. c) și alin. (4) din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarului public cu statut special după acumularea vechimii în muncă ce permite dreptul la pensie) [3]]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=881&l=ro fsdfs 2020-11-24 <![CDATA[Decizia nr. 135 din 24.11.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 148g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a textului „pentru vătămări corporale sau deces” din articolul 33 alin. (3) din Legea nr. 414 din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (destinația fondului de protecție a victimelor străzii) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=882&l=ro fsdfs 2020-11-24 <![CDATA[Decizia nr. 134 din 24.11.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 141g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din punctele 13 și 35 din Regulamentul privind modul de testare alcoolscopică şi de examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi a naturii ei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 16 aprilie 2009]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=883&l=ro fsdfs 2020-11-24 <![CDATA[Decizia nr. 133 din 19.11.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 131g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 60 alin. (4) din Codul de executare (contestarea încheierii de intentare a procedurii de executare de către debitor)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=877&l=ro fsdfs 2020-11-19 <![CDATA[Decizia nr. 130 din 19.11.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 75g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 32 alin. (1) din Codul familiei (răspunderea soțului debitor în cazul neinformării creditorilor săi despre încheierea, modificarea și rezilierea contractului matrimonial)]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=878&l=ro fsdfs 2020-11-19 <![CDATA[Decizia nr. 131 din 19.11.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 98g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 182 alin. (5) din Codul de procedură penală (ridicarea provizorie a permisului de conducere) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=879&l=ro fsdfs 2020-11-19 <![CDATA[Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 99a/2020 privind controlul constituționalității unor prevederi din articolul 144 alin. (8) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=880&l=ro fsdfs 2020-11-19 <![CDATA[Decizia nr. 129 din 03.11.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 112g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 5 alin. (9) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=876&l=ro fsdfs 2020-11-03 <![CDATA[ Decizia nr. 128 din 29.10.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 129g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 207 din Codul penal și din Legea nr. 269 din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova (scoaterea ilegală a copiilor din țară și stabilirea domiciliului minorului în străinătate) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=874&l=ro fsdfs 2020-10-29 <![CDATA[Decizia nr. 127 din 29.10.2020 de inadmisibilitate a sesizărilor nr.101g/2020 și nr. 116g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 23 alin. (3), (4), (6), (7), (9) și 24 alin. (12) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale și a unor prevederi din articolele 6 lit. c), 19 lit. (f) și 39 alin. (2) – (4) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=875&l=ro fsdfs 2020-10-29 <![CDATA[Decizia nr. 126 pentru sistarea procesului de examinare a excepției de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 54 din Codul familiei și articolul 8 alin. (2) din Legea nr. 338 din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului (dreptul copilului de a-și exprima opinia) ]]> https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=decizii&docid=873&l=ro fsdfs 2020-10-27