<![CDATA[Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> https://www.constcourt.md/ 22.09.2021 ro https://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2021 https://www.constcourt.md/Curtea a declarat neconstituțională Legea nr. 244 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative (competențele Autorității Naționale de Integritate) <![CDATA[Curtea a declarat neconstituțională Legea nr. 244 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative (competențele Autorității Naționale de Integritate) // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2286&t=/Media/Noutati/Curtea-a-declarat-neconstitutionala-Legea-nr-244-din-16-decembrie-2020-pentru-modificarea-unor-acte-normative-competentele-Autoritatii-Nationale-de-Integritate/ ]]> 21.09.2021 15:44 Validarea unor mandate de deputat în Parlament <![CDATA[Validarea unor mandate de deputat în Parlament // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2285&t=/Media/Noutati/Validarea-unor-mandate-de-deputat-in-Parlament/ ]]> 21.09.2021 10:45 Examinarea unor sesizări de către Curtea Constituțională <![CDATA[Examinarea unor sesizări de către Curtea Constituțională // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2284&t=/Media/Noutati/Examinarea-unor-sesizari-de-catre-Curtea-Constitutionala/ ]]> 20.09.2021 14:08 Curtea a soluționat cererea de suspendare a unor prevederi din Legea securității statului care stabilesc includerea Procurorului General în componența Consiliului Suprem de Securitate <![CDATA[Curtea a soluționat cererea de suspendare a unor prevederi din Legea securității statului care stabilesc includerea Procurorului General în componența Consiliului Suprem de Securitate // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2283&t=/Media/Noutati/Curtea-a-solutionat-cererea-de-suspendare-a-unor-prevederi-din-Legea-securitatii-statului-care-stabilesc-includerea-Procurorului-General-in-componenta-Consiliului-Suprem-de-Securitate/ ]]> 16.09.2021 13:59 Curtea a examinat sesizarea referitoare la prerogativa de a stabili cuantumul taxelor locale <![CDATA[Curtea a examinat sesizarea referitoare la prerogativa de a stabili cuantumul taxelor locale // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2279&t=/Media/Noutati/Curtea-a-examinat-sesizarea-referitoare-la-prerogativa-de-a-stabili-cuantumul-taxelor-locale/ ]]> 14.09.2021 15:40 Validarea mandatului unui deputat în Parlament <![CDATA[Validarea mandatului unui deputat în Parlament // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2278&t=/Media/Noutati/Validarea-mandatului-unui-deputat-in-Parlament/ 14.09.2021 10:29 Confirmarea Deciziei nr. 136 din 6 septembrie 2021 de către Plenul Curții Constituționale <![CDATA[Confirmarea Deciziei nr. 136 din 6 septembrie 2021 de către Plenul Curții Constituționale // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2277&t=/Media/Noutati/Confirmarea-Deciziei-nr-136-din-6-septembrie-2021-de-catre-Plenul-Curtii-Constitutionale/ 13.09.2021 16:43 Felicitare cu ocazia Zilei Avocatului <![CDATA[Felicitare cu ocazia Zilei Avocatului // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2274&t=/Media/Noutati/Felicitare-cu-ocazia-Zilei-Avocatului/ ]]> 09.09.2021 16:43 M.P. v. Portugalia. Emailuri schimbate de reclamantă pe un site de dating, prezentate fără consimțământul ei în cadrul unor proceduri civile. Nicio încălcare <![CDATA[M.P. v. Portugalia. Emailuri schimbate de reclamantă pe un site de dating, prezentate fără consimțământul ei în cadrul unor proceduri civile. Nicio încălcare // 2021]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=2275&t=/Rezumate-CEDO/2021/MP-v-Portugalia-Emailuri-schimbate-de-reclamanta-pe-un-site-de-dating-prezentate-fara-consimtamantul-ei-in-cadrul-unor-proceduri-civile-Nicio-incalcare/ ]]> 07.09.2021 16:47 Soluționarea cererii de suspendare a acțiunii unor prevederi din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură, în redactarea Legii nr. 102 din 24 august 2021 <![CDATA[Soluționarea cererii de suspendare a acțiunii unor prevederi din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură, în redactarea Legii nr. 102 din 24 august 2021 // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2273&t=/Media/Noutati/Solutionarea-cererii-de-suspendare-a-actiunii-unor-prevederi-din-Legea-nr-3-din-25-februarie-2016-cu-privire-la-Procuratura-in-redactarea-Legii-nr-102-din-24-august-2021/ ]]> 06.09.2021 15:55 Galović v. Croația. Proceduri și penalități care fac parte dintr-un întreg coerent și proporțional pentru a pedepsi acte individuale și modalități de violență domestică. Nicio încălcare <![CDATA[Galović v. Croația. Proceduri și penalități care fac parte dintr-un întreg coerent și proporțional pentru a pedepsi acte individuale și modalități de violență domestică. Nicio încălcare // 2021]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=2276&t=/Rezumate-CEDO/2021/Galovic-v-Croatia-Proceduri-i-penalitati-care-fac-parte-dintr-un-intreg-coerent-i-proportional-pentru-a-pedepsi-acte-individuale-i-modalitati-de-violenta-domestica-Nicio-incalcare/ ]]> 31.08.2021 09:34 Felicitări cu ocazia Zilei Limbii Române <![CDATA[Felicitări cu ocazia Zilei Limbii Române // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2270&t=/Media/Noutati/Felicitari-cu-ocazia-Zilei-Limbii-Romane/ ]]> 31.08.2021 08:28 Participarea Președintelui Curții la Conferința internațională „Era internetului: preeminența dreptului, valorile persoanei, independența statului” <![CDATA[Participarea Președintelui Curții la Conferința internațională „Era internetului: preeminența dreptului, valorile persoanei, independența statului” // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2269&t=/Media/Noutati/Participarea-Preedintelui-Curtii-la-Conferinta-internationala-Era-internetului-preeminenta-dreptului-valorile-persoanei-independenta-statului/ ]]> 27.08.2021 12:48 Felicitare cu ocazia Zilei Independenței <![CDATA[Felicitare cu ocazia Zilei Independenței // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2268&t=/Media/Noutati/Felicitare-cu-ocazia-Zilei-Independentei/ ]]> 27.08.2021 07:45 Mesajele unor personalități din domeniul dreptului constituțional cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova <![CDATA[Mesajele unor personalități din domeniul dreptului constituțional cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2267&t=/Media/Noutati/Mesajele-unor-personalitati-din-domeniul-dreptului-constitutional-cu-ocazia-Zilei-Independentei-Republicii-Moldova/ ]]> 26.08.2021 15:25 Semnarea Memorandumului între Conferința Curților Constituționale Europene și Asociația Curților Constituționale și a Instituțiilor Echivalente din Asia <![CDATA[Semnarea Memorandumului între Conferința Curților Constituționale Europene și Asociația Curților Constituționale și a Instituțiilor Echivalente din Asia // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2266&t=/Media/Noutati/Semnarea-Memorandumului-intre-Conferinta-Curtilor-Constitutionale-Europene-i-Asociatia-Curtilor-Constitutionale-i-a-Institutiilor-Echivalente-din-Asia/ ]]> 26.08.2021 14:31 Examinarea unor sesizări de către Curtea Constituțională <![CDATA[Examinarea unor sesizări de către Curtea Constituțională // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2264&t=/Media/Noutati/Examinarea-unor-sesizari-de-catre-Curtea-Constitutionala/ ]]> 13.08.2021 14:30 Textul briefing-ului susținut de Președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, pe 12 august 2021 (neclaritatea normelor care incriminează infracțiunea de huliganism) <![CDATA[Textul briefing-ului susținut de Președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, pe 12 august 2021 (neclaritatea normelor care incriminează infracțiunea de huliganism) // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2263&t=/Media/Noutati/Textul-briefing-ului-sustinut-de-Preedintele-Curtii-Constitutionale-Domnica-Manole-pe-12-august-2021-neclaritatea-normelor-care-incrimineaza-infractiunea-de-huliganism/ ]]> 12.08.2021 16:49 Curtea a verificat constituționalitatea unor prevederi care reglementează infracțiunea de huliganism <![CDATA[Curtea a verificat constituționalitatea unor prevederi care reglementează infracțiunea de huliganism // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2262&t=/Media/Noutati/Curtea-a-verificat-constitutionalitatea-unor-prevederi-care-reglementeaza-infractiunea-de-huliganism/ ]]> 12.08.2021 13:53 Textul briefing-ului susținut de Președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, pe 10 august 2021 (accesul la informațiile care constituie secret fiscal) <![CDATA[Textul briefing-ului susținut de Președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, pe 10 august 2021 (accesul la informațiile care constituie secret fiscal) // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2259&t=/Media/Noutati/Textul-briefing-ului-sustinut-de-Preedintele-Curtii-Constitutionale-Domnica-Manole-pe-10-august-2021-accesul-la-informatiile-care-constituie-secret-fiscal/ ]]> 10.08.2021 12:57 Accesul la informațiile care constituie secret fiscal (sesizarea nr. 39a/2021) <![CDATA[Accesul la informațiile care constituie secret fiscal (sesizarea nr. 39a/2021) // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2258&t=/Media/Noutati/Accesul-la-informatiile-care-constituie-secret-fiscal-sesizarea-nr-39a2021/ ]]> 10.08.2021 11:38 Versiunea actualizată a Ghidului practic privind condițiile de admisibilitatea a sesizărilor privind excepția de neconstituționalitate <![CDATA[Versiunea actualizată a Ghidului practic privind condițiile de admisibilitatea a sesizărilor privind excepția de neconstituționalitate // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2257&t=/Media/Noutati/Versiunea-actualizata-a-Ghidului-practic-privind-conditiile-de-admisibilitatea-a-sesizarilor-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate/ ]]> 10.08.2021 09:43 Vizita Excelenței Sale, dl ambasador Daniel Ioniță, la Curtea Constituțională <![CDATA[Vizita Excelenței Sale, dl ambasador Daniel Ioniță, la Curtea Constituțională // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2256&t=/Media/Noutati/Vizita-Excelentei-Sale-dl-ambasador-Daniel-Ionita-la-Curtea-Constitutionala/ ]]> 06.08.2021 15:52 Examinarea unor sesizări de către Curtea Constituțională <![CDATA[Examinarea unor sesizări de către Curtea Constituțională // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2255&t=/Media/Noutati/Examinarea-unor-sesizari-de-catre-Curtea-Constitutionala/ ]]> 06.08.2021 13:35 Examinarea sesizării referitoare la definiția secretului fiscal <![CDATA[Examinarea sesizării referitoare la definiția secretului fiscal // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2254&t=/Media/Noutati/Examinarea-sesizarii-referitoare-la-definitia-secretului-fiscal/ ]]> 06.08.2021 10:10 Textul briefing-ului susținut de Președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, pe 5 august 2021 (constituționalitatea unor prevederi din Codul de procedură penală referitoare la termenul de declarare a recursului ordinar) <![CDATA[Textul briefing-ului susținut de Președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, pe 5 august 2021 (constituționalitatea unor prevederi din Codul de procedură penală referitoare la termenul de declarare a recursului ordinar) // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2253&t=/Media/Noutati/Textul-briefing-ului-sustinut-de-Preedintele-Curtii-Constitutionale-Domnica-Manole-pe-5-august-2021-constitutionalitatea-unor-prevederi-din-Codul-de-procedura-penala-referitoare-la-termenul-de-declarare-a-recursului-ordinar/ ]]> 05.08.2021 13:21 Curtea Constituțională a examinat constituționalitatea unor prevederi din Codul de procedură penală referitoare la termenul de declarare a recursului ordinar <![CDATA[Curtea Constituțională a examinat constituționalitatea unor prevederi din Codul de procedură penală referitoare la termenul de declarare a recursului ordinar // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2252&t=/Media/Noutati/Curtea-Constitutionala-a-examinat-constitutionalitatea-unor-prevederi-din-Codul-de-procedura-penala-referitoare-la-termenul-de-declarare-a-recursului-ordinar/ ]]> 05.08.2021 13:19 Examinarea unor sesizări de către Curtea Constituțională <![CDATA[Examinarea unor sesizări de către Curtea Constituțională // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2251&t=/Media/Noutati/Examinarea-unor-sesizari-de-catre-Curtea-Constitutionala/ ]]> 03.08.2021 16:08 Cu privire la tergiversarea trimiterii excepțiilor de neconstituționalitate la Curte <![CDATA[Cu privire la tergiversarea trimiterii excepțiilor de neconstituționalitate la Curte // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2250&t=/Media/Noutati/Cu-privire-la-tergiversarea-trimiterii-exceptiilor-de-neconstitutionalitate-la-Curte/ ]]> 02.08.2021 10:23 De Ziua Constituției, Curtea a fost vizitată de un grup de tineri <![CDATA[De Ziua Constituției, Curtea a fost vizitată de un grup de tineri // Noutăţi]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2249&t=/Media/Noutati/De-Ziua-Constitutiei-Curtea-a-fost-vizitata-de-un-grup-de-tineri/ ]]> 29.07.2021 17:59