<![CDATA[Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> https://www.constcourt.md/ 29.07.2021 ro https://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2021 https://www.constcourt.md/Examinarea sesizărilor nr. 208g/2020, nr. 44g/2021, 49g/2021 și 76g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 287 alin. (1) din Codul penal <![CDATA[Examinarea sesizărilor nr. 208g/2020, nr. 44g/2021, 49g/2021 și 76g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 287 alin. (1) din Codul penal // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2244&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarilor-nr-208g2020-nr-44g2021-49g2021-i-76g2021-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-unor-prevederi-din-articolul-287-alin-1-din-Codul-penal/ ]]> 12.08.2021 10:00 Examinarea sesizării nr. 52g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 422 din Codul de procedură penală <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 52g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 422 din Codul de procedură penală // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2243&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-52g2021-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-articolului-422-din-Codul-de-procedura-penala/ ]]> 05.08.2021 10:00 Examinarea sesizărilor nr. 198a/2020, 201a/2020, 206a/2020 privind controlul constituționalității Legii nr. 217 din 3 decembrie 2020 privind abrogarea și modificarea unor acte normative <![CDATA[Examinarea sesizărilor nr. 198a/2020, 201a/2020, 206a/2020 privind controlul constituționalității Legii nr. 217 din 3 decembrie 2020 privind abrogarea și modificarea unor acte normative // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2237&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarilor-nr-198a2020-201a2020-206a2020-privind-controlul-constitutionalitatii-Legii-nr-217-din-3-decembrie-2020-privind-abrogarea-i-modificarea-unor-acte-normative/ ]]> 29.07.2021 10:00 Examinarea sesizării nr. 200a/2020 privind controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr. 219 din 3 decembrie 2020 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 149 din 29 noiembrie 2019 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 200a/2020 privind controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr. 219 din 3 decembrie 2020 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 149 din 29 noiembrie 2019 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2236&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-200a2020-privind-controlul-constitutionalitatii-Hotararii-Parlamentului-nr-219-din-3-decembrie-2020-pentru-modificarea-Hotararii-Parlamentului-nr-149-din-29-noiembrie-2019-privind-componenta-numerica-i-nominala-a-Biroului-permanent-al-Parlamentului/ ]]> 27.07.2021 10:00 Examinarea sesizării nr.168e/2021 privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și validarea mandatelor deputaților aleși <![CDATA[Examinarea sesizării nr.168e/2021 privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și validarea mandatelor deputaților aleși // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2232&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr168e2021-privind-confirmarea-rezultatelor-alegerilor-parlamentare-anticipate-din-11-iulie-2021-i-validarea-mandatelor-deputatilor-alei/ ]]> 23.07.2021 10:00 Examinarea sesizării nr. 15a/2021 privind controlul constituționalității Legii nr. 252 din 16 decembrie 2020 privind modificarea Legii insolvabiliății nr. 149/2012 <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 15a/2021 privind controlul constituționalității Legii nr. 252 din 16 decembrie 2020 privind modificarea Legii insolvabiliății nr. 149/2012 // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2209&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-15a2021-privind-controlul-constitutionalitatii-Legii-nr-252-din-16-decembrie-2020-privind-modificarea-Legii-insolvabiliatii-nr-1492012/ ]]> 13.07.2021 10:00 Examinarea sesizării nr. 147a/2021 privind controlul constituționalității articolului 19 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 privind Curtea Constituțională <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 147a/2021 privind controlul constituționalității articolului 19 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 privind Curtea Constituțională // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2212&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-147a2021-privind-controlul-constitutionalitatii-articolului-19-alin-1-lit-e-din-Legea-nr-317-din-13-decembrie-1994-privind-Curtea-Constitutionala/ ]]> 09.07.2021 10:00 Examinarea sesizării nr. 163a/2020 privind controlul constituționalității unor prevederi din articolul I, punctul 1 din Legea nr. 193 din 20 decembrie 2019 pentru modificarea unor acte legislative și a Hotărârii Parlamentului privind numirea unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii nr. 53 din 17 martie 2020 <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 163a/2020 privind controlul constituționalității unor prevederi din articolul I, punctul 1 din Legea nr. 193 din 20 decembrie 2019 pentru modificarea unor acte legislative și a Hotărârii Parlamentului privind numirea unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii nr. 53 din 17 martie 2020 // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2193&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-163a2020-privind-controlul-constitutionalitatii-unor-prevederi-din-articolul-I-punctul-1-din-Legea-nr-193-din-20-decembrie-2019-pentru-modificarea-unor-acte-legislative-i-a-Hotararii-Parlamentului-privind-numirea-unor-membri-ai-Consiliului-Superior-al-Magistraturii-nr-53-din-17-martie-2020/ ]]> 10.06.2021 10:00 Examinarea sesizării nr. 168g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 27 alin. (5) din Legea nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și ale punctelor 21 și 8 din Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1231 din 12 decembrie 2018 <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 168g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 27 alin. (5) din Legea nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și ale punctelor 21 și 8 din Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1231 din 12 decembrie 2018 // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2175&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-168g2020-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-unor-prevederi-din-articolul-27-alin-5-din-Legea-nr-270-din-23-noiembrie-2018-privind-sistemul-unitar-de-salarizare-in-sectorul-bugetar-i-ale-punctelor-21-i-8-din-Anexa-nr-6-la-Hotararea-Guvernului-nr-1231-din-12-decembrie-2018/ ]]> 20.05.2021 10:00 Examinarea sesizării nr. 81a/2021 și nr. 82a/2021 privind controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr. 49 din 31 martie 2021 și Hotărârii Guvernului nr. 43 din 30 martie 2021 <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 81a/2021 și nr. 82a/2021 privind controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr. 49 din 31 martie 2021 și Hotărârii Guvernului nr. 43 din 30 martie 2021 // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2158&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-81a2021-i-nr-82a2021-privind-controlul-constitutionalitatii-Hotararii-Parlamentului-nr-49-din-31-martie-2021-i-Hotararii-Guvernului-nr-43-din-30-martie-2021/ ]]> 28.04.2021 13:00 Examinarea sesizării nr. 195a/2020 și nr. 199a/2020 privind controlul constituționalității Legii nr. 218 din 3 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 195a/2020 și nr. 199a/2020 privind controlul constituționalității Legii nr. 218 din 3 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2154&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-195a2020-i-nr-199a2020-privind-controlul-constitutionalitatii-Legii-nr-218-din-3-decembrie-2020-pentru-modificarea-unor-acte-normative/ 27.04.2021 10:00 Examinarea sesizării privind controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului privind anularea prin retragere parțială a Hotărârii Parlamentului nr. 121 din 16 august 2019 privind numirea unui judecător al Curții Constituționale și a Hotărârii Parlamentului din 23 aprilie 2021 privind numirea unui judecător al Curții Constituționale <![CDATA[Examinarea sesizării privind controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului privind anularea prin retragere parțială a Hotărârii Parlamentului nr. 121 din 16 august 2019 privind numirea unui judecător al Curții Constituționale și a Hotărârii Parlamentului din 23 aprilie 2021 privind numirea unui judecător al Curții Constituționale // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2164&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-controlul-constitutionalitatii-Hotararii-Parlamentului-privind-anularea-prin-retragere-partiala-a-Hotararii-Parlamentului-nr-121-din-16-august-2019-privind-numirea-unui-judecator-al-Curtii-Constitutionale-i-a-Hotararii-Parlamentului-din-23-aprilie-2021-privind-numirea-unui-judecator-al-Curtii-Constitutionale/ ]]> 27.04.2021 09:00 Examinarea sesizării nr. 71f/2021 privind constatarea circumstanțelor care justifică dizolvarea Parlamentului <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 71f/2021 privind constatarea circumstanțelor care justifică dizolvarea Parlamentului // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2140&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-71f2021-privind-constatarea-circumstantelor-care-justifica-dizolvarea-Parlamentului/ 15.04.2021 10:00 Examinarea sesizării nr. 151g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 77, 81 și 315 din Codul de procedură penală <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 151g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 77, 81 și 315 din Codul de procedură penală // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2127&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-151g2020-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-articolelor-77-81-i-315-din-Codul-de-procedura-penala/ ]]> 06.04.2021 10:00 Examinarea sesizării nr. 169g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 72 și 73 din Codul de executare <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 169g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 72 și 73 din Codul de executare // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2113&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-169g2020-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-articolelor-72-i-73-din-Codul-de-executare/ ]]> 25.03.2021 10:00 Examinarea sesizării nr. 60a/2021 privind controlul constituționalității Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 47-IX din 16 martie 2021 privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 60a/2021 privind controlul constituționalității Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 47-IX din 16 martie 2021 privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2120&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-60a2021-privind-controlul-constitutionalitatii-Decretului-Preedintelui-Republicii-Moldova-nr-47-IX-din-16-martie-2021-privind-desemnarea-candidatului-pentru-functia-de-Prim-ministru/ ]]> 22.03.2021 10:00 Examinarea sesizării nr. 212a/2020 privind controlul constituționalității Legii nr. 230 din 16 decembrie 2020 pentru abrogarea Legii nr. 235 din 3 octombrie 2016 privind emisiunea obligațiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor de plată derivate din garanțiile de stat nr. 807 din 17 noiembrie 2014 și nr. 101 din 1 aprilie 2015 <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 212a/2020 privind controlul constituționalității Legii nr. 230 din 16 decembrie 2020 pentru abrogarea Legii nr. 235 din 3 octombrie 2016 privind emisiunea obligațiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor de plată derivate din garanțiile de stat nr. 807 din 17 noiembrie 2014 și nr. 101 din 1 aprilie 2015 // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2105&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-212a2020-privind-controlul-constitutionalitatii-Legii-nr-230-din-16-decembrie-2020-pentru-abrogarea-Legii-nr-235-din-3-octombrie-2016-privind-emisiunea-obligatiunilor-de-stat-in-vederea-executarii-de-catre-Ministerul-Finantelor-a-obligatiilor-de-plata-derivate-din-garantiile-de-stat-nr-807-din-17-noiembrie-2014-i-nr-101-din-1-aprilie-2015/ ]]> 18.03.2021 10:00 Examinarea sesizării privind controlul constituționalității Legii nr. 236 din 16 decembrie 2020 privind modificarea unor acte normative și a Legii nr. 240 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative <![CDATA[Examinarea sesizării privind controlul constituționalității Legii nr. 236 din 16 decembrie 2020 privind modificarea unor acte normative și a Legii nr. 240 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2103&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-controlul-constitutionalitatii-Legii-nr-236-din-16-decembrie-2020-privind-modificarea-unor-acte-normative-i-a-Legii-nr-240-din-16-decembrie-2020-pentru-modificarea-unor-acte-normative/ ]]> 11.03.2021 10:00 Examinarea sesizării nr. 2a/2021 privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea cu privire la Guvern nr. 136 din 7 iulie 2017 <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 2a/2021 privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea cu privire la Guvern nr. 136 din 7 iulie 2017 // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2091&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-2a2021-privind-controlul-constitutionalitatii-unor-prevederi-din-Legea-cu-privire-la-Guvern-nr-136-din-7-iulie-2017/ ]]> 04.03.2021 10:00 Examinarea sesizării nr. 30a/2021 privind controlul constituționalității Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 32-IX din 11 februarie 2021 privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 30a/2021 privind controlul constituționalității Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 32-IX din 11 februarie 2021 privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2089&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-30a2021-privind-controlul-constitutionalitatii-Decretului-Preedintelui-Republicii-Moldova-nr-32-IX-din-11-februarie-2021-privind-desemnarea-candidatului-pentru-functia-de-Prim-ministru/ ]]> 23.02.2021 10:00 Examinarea sesizării nr. 26e/2021 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 26e/2021 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2082&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-26e2021-privind-validarea-unui-mandat-de-deputat-in-Parlamentul-Republicii-Moldova/ ]]> 11.02.2021 16:57 Examinarea sesizării nr. 207a/2020 și 213a/2020 privind controlul constituționalității Legii nr. 234 din 16 decembrie 2020 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 207a/2020 și 213a/2020 privind controlul constituționalității Legii nr. 234 din 16 decembrie 2020 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2058&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-207a2020-i-213a2020-privind-controlul-constitutionalitatii-Legii-nr-234-din-16-decembrie-2020-cu-privire-la-functionarea-limbilor-vorbite-pe-teritoriul-Republicii-Moldova/ ]]> 21.01.2021 10:00 Examinarea sesizării nr. 118g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 4 alin. (2), 7 alin. (2) lit. c), 8 alin. (1) și 11 alin. (1) pct. 3) din Legea nr. 982 din 11 mai 2000 privind accesul la informație <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 118g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 4 alin. (2), 7 alin. (2) lit. c), 8 alin. (1) și 11 alin. (1) pct. 3) din Legea nr. 982 din 11 mai 2000 privind accesul la informație // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2053&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-118g2020-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-articolelor-4-alin-2-7-alin-2-lit-c-8-alin-1-i-11-alin-1-pct-3-din-Legea-nr-982-din-11-mai-2000-privind-accesul-la-informatie/ ]]> 14.01.2021 10:00 Examinarea sesizării privind controlul constituționalității unor prevederi din articolul 1 al Legii nr. 296 din 23 noiembrie 1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice <![CDATA[Examinarea sesizării privind controlul constituționalității unor prevederi din articolul 1 al Legii nr. 296 din 23 noiembrie 1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2048&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-privind-controlul-constitutionalitatii-unor-prevederi-din-articolul-1-al-Legii-nr-296-din-23-noiembrie-1994-pentru-interpretarea-unor-prevederi-ale-Legii-privind-reabilitarea-victimelor-represiunilor-politice/ 12.01.2021 16:26 Examinarea sesizării nr. 91g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 67 alin. (2) și alin. (7) din Codul de executare <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 91g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 67 alin. (2) și alin. (7) din Codul de executare // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2030&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-91g2020-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-unor-prevederi-din-articolul-67-alin-2-i-alin-7-din-Codul-de-executare/ ]]> 17.12.2020 10:00 Examinarea sesizării nr. 189e/2020 privind confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatului de Preşedinte al Republicii Moldova <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 189e/2020 privind confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatului de Preşedinte al Republicii Moldova // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2028&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-189e2020-privind-confirmarea-rezultatelor-alegerilor-i-validarea-mandatului-de-Presedinte-al-Republicii-Moldova/ 10.12.2020 10:00 Pronunțarea dispozitivului a sesizării nr. 155c/2020 privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției <![CDATA[Pronunțarea dispozitivului a sesizării nr. 155c/2020 privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2022&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Pronuntarea-dispozitivului-a-sesizarii-nr-155c2020-privind-proiectul-de-lege-pentru-modificarea-i-completarea-Constitutiei/ ]]> 03.12.2020 10:00 Examinarea sesizării nr. 124a/2020 privind controlul constituționalității articolului 60 din Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri nr. 1544 din 23 iunie 1993 <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 124a/2020 privind controlul constituționalității articolului 60 din Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri nr. 1544 din 23 iunie 1993 // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2009&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-124a2020-privind-controlul-constitutionalitatii-articolului-60-din-Legea-asigurarii-cu-pensii-a-militarilor-i-a-persoanelor-din-corpul-de-comanda-i-din-trupele-organelor-afacerilor-interne-i-din-cadrul-Inspectoratului-General-de-Carabinieri-nr-1544-din-23-iunie-1993/ ]]> 26.11.2020 10:00 Pronunțarea dispozitivului a sesizării nr. 59b/2020 privind interpretarea articolelor 64, 72, 73, 74 și 131 alin. (4) din Constituție <![CDATA[Pronunțarea dispozitivului a sesizării nr. 59b/2020 privind interpretarea articolelor 64, 72, 73, 74 și 131 alin. (4) din Constituție // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2004&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Pronuntarea-dispozitivului-a-sesizarii-nr-59b2020-privind-interpretarea-articolelor-64-72-73-74-i-131-alin-4-din-Constitutie/ ]]> 19.11.2020 10:00 Examinarea sesizării nr. 54a/2020 privind controlul constituționalității a unor dispoziții din Legea nr. 200 din 16 iunie 2019 privind regimul străinilor în Republica Moldova <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 54a/2020 privind controlul constituționalității a unor dispoziții din Legea nr. 200 din 16 iunie 2019 privind regimul străinilor în Republica Moldova // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=1985&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-54a2020-privind-controlul-constitutionalitatii-a-unor-dispozitii-din-Legea-nr-200-din-16-iunie-2019-privind-regimul-strainilor-in-Republica-Moldova/ ]]> 12.11.2020 10:00