<![CDATA[Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> https://www.constcourt.md/ 27.09.2022 ro https://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2022 https://www.constcourt.md/Examinarea sesizării nr. 273a/2021 privind controlul constituționalității articolului 25 alin. (1) literele g1), g2) și g4) din Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544 din 20 iulie 1995 <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 273a/2021 privind controlul constituționalității articolului 25 alin. (1) literele g1), g2) și g4) din Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544 din 20 iulie 1995 // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2471&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-273a2021-privind-controlul-constitutionalitatii-articolului-25-alin-1-literele-g1-g2-i-g4-din-Legea-cu-privire-la-statutul-judecatorului-nr-544-din-20-iulie-1995/ ]]> 27.09.2022 10:00 Examinarea sesizării nr. 253g/2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 59 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 253g/2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 59 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2467&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-253g2021-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-unor-prevederi-din-articolul-59-alin-1-din-Legea-insolvabilitatii-nr-149-din-29-iunie-2012/ ]]> 20.09.2022 10:00 Examinarea sesizării 128e/2022 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova <![CDATA[Examinarea sesizării 128e/2022 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2461&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-128e2022-privind-validarea-unui-mandat-de-deputat-in-Parlamentul-Republicii-Moldova/ ]]> 04.08.2022 10:00 Examinarea sesizării nr. 120e/2022 privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 120e/2022 privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2445&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-120e2022-privind-validarea-unor-mandate-de-deputat-in-Parlamentul-Republicii-Moldova/ ]]> 21.07.2022 14:00 Examinarea sesizării nr. 285g/2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a textului „fără recalculare” din punctul 14 din Anexa nr. 5 la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002 <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 285g/2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a textului „fără recalculare” din punctul 14 din Anexa nr. 5 la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002 // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2440&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-285g2021-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-textului-fara-recalculare-din-punctul-14-din-Anexa-nr-5-la-Regulamentul-aprobat-prin-Hotararea-Guvernului-nr-191-din-19-februarie-2002/ ]]> 21.07.2022 10:00 Examinarea sesizării nr. 116e/2022 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 116e/2022 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2443&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-116e2022-privind-validarea-unui-mandat-de-deputat-in-Parlamentul-Republicii-Moldova/ ]]> 15.07.2022 10:30 Examinarea sesizării nr. 18a/2021 privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 1432 din 28 decembrie 2000, din Legea nr. 270 din 23 noiembrie 2018, Hotărârilor Guvernului nr. 165 din 9 martie 2010 și nr. 550 din 9 iulie 2014 <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 18a/2021 privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 1432 din 28 decembrie 2000, din Legea nr. 270 din 23 noiembrie 2018, Hotărârilor Guvernului nr. 165 din 9 martie 2010 și nr. 550 din 9 iulie 2014 // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2419&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-18a2021-privind-controlul-constitutionalitatii-unor-prevederi-din-Legea-nr-1432-din-28-decembrie-2000-din-Legea-nr-270-din-23-noiembrie-2018-Hotararilor-Guvernului-nr-165-din-9-martie-2010-i-nr-550-din-9-iulie-2014/ ]]> 16.06.2022 10:00 Examinarea sesizărilor nr. 158g/2021 și nr. 179g/2021 <![CDATA[Examinarea sesizărilor nr. 158g/2021 și nr. 179g/2021 // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2415&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarilor-nr-158g2021-i-nr-179g2021/ ]]> 26.05.2022 10:00 Examinarea sesizării nr. 142g/2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 20 alin. (6) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 privind comerțul interior, a Hotărârii Guvernului nr. 774 din 20 iunie 2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante în ansamblul său și, în particular, a pct. 4 lit. b) din aceasta, precum și a articolului 10 alin. (8) din Legea nr. 845 din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 142g/2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 20 alin. (6) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 privind comerțul interior, a Hotărârii Guvernului nr. 774 din 20 iunie 2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante în ansamblul său și, în particular, a pct. 4 lit. b) din aceasta, precum și a articolului 10 alin. (8) din Legea nr. 845 din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2398&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-142g2021-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-articolului-20-alin-6-din-Legea-nr-231-din-23-septembrie-2010-privind-comertul-interior-a-Hotararii-Guvernului-nr-774-din-20-iunie-2016-cu-privire-la-preturile-de-comercializare-a-produselor-social-importante-in-ansamblul-sau-i-in-particular-a-pct-4-lit-b-din-aceasta-precum-i-a-articolului-10-alin-8-din-Legea-nr-845-din-3-ianuarie-1992-cu-privire-la-antreprenoriat-i-intreprinderi/ ]]> 14.04.2022 10:00 Examinarea sesizării nr. 43a/2022 privind controlul constituționalității Legii nr. 26 din 10 martie 2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaţilor la funcţia de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor şi procurorilor <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 43a/2022 privind controlul constituționalității Legii nr. 26 din 10 martie 2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaţilor la funcţia de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor şi procurorilor // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2397&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-43a2022-privind-controlul-constitutionalitatii-Legii-nr-26-din-10-martie-2022-privind-unele-masuri-aferente-selectarii-candidatilor-la-functia-de-membru-in-organele-de-autoadministrare-ale-judecatorilor-si-procurorilor/ 07.04.2022 10:00 Examinarea sesizărilor nr. 212g/2021 și nr. 246g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 25 alin. (6) și 32 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 <![CDATA[Examinarea sesizărilor nr. 212g/2021 și nr. 246g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 25 alin. (6) și 32 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2392&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarilor-nr-212g2021-i-nr-246g2021-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-unor-prevederi-din-articolele-25-alin-6-i-32-din-Legea-insolvabilitatii-nr-149-din-29-iunie-2012/ 05.04.2022 10:00 Pronunțarea dispozitivului Avizului privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției (sesizarea nr. 249c/2021) <![CDATA[Pronunțarea dispozitivului Avizului privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției (sesizarea nr. 249c/2021) // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2386&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Pronuntarea-dispozitivului-Avizului-privind-proiectul-de-lege-pentru-modificarea-i-completarea-Constitutiei-sesizarea-nr-249c2021/ ]]> 15.03.2022 10:00 Examinarea sesizării nr. 78a/2021 privind controlul constituționalității textului „și funcționează sub formă de societăți comerciale” din articolul 28 alin. (1) din Codul serviciilor media audiovizuale <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 78a/2021 privind controlul constituționalității textului „și funcționează sub formă de societăți comerciale” din articolul 28 alin. (1) din Codul serviciilor media audiovizuale // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2373&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-78a2021-privind-controlul-constitutionalitatii-textului-i-functioneaza-sub-forma-de-societati-comerciale-din-articolul-28-alin-1-din-Codul-serviciilor-media-audiovizuale/ ]]> 10.03.2022 08:22 Examinarea sesizărilor nr. 153g/2021, 234g/2021, 240g/2021, 256g/2021 și 266g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 60 alin. (4) din Codul de executare <![CDATA[Examinarea sesizărilor nr. 153g/2021, 234g/2021, 240g/2021, 256g/2021 și 266g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 60 alin. (4) din Codul de executare // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2369&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarilor-nr-153g2021-234g2021-240g2021-256g2021-i-266g2021-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-unor-prevederi-din-articolul-60-alin-4-din-Codul-de-executare/ ]]> 03.03.2022 10:00 Examinarea sesizărilor nr. 205a/2020 și nr. 122g/2021 privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 92 din 29 mai 2014 și din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002 <![CDATA[Examinarea sesizărilor nr. 205a/2020 și nr. 122g/2021 privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 92 din 29 mai 2014 și din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002 // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2371&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarilor-nr-205a2020-i-nr-122g2021-privind-controlul-constitutionalitatii-unor-prevederi-din-Legea-nr-92-din-29-mai-2014-i-din-Regulamentul-aprobat-prin-Hotararea-Guvernului-nr-191-din-19-februarie-2002/ ]]> 01.03.2022 10:00 Examinarea sesizării nr. 80a/2021 privind controlul constituționalității a unor prevederi din articolul 49 alin. (4) din Legea nr. 60 din 30 martie 2012 și a punctelor 9 și 10 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1413 din 27 decembrie 2016 <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 80a/2021 privind controlul constituționalității a unor prevederi din articolul 49 alin. (4) din Legea nr. 60 din 30 martie 2012 și a punctelor 9 și 10 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1413 din 27 decembrie 2016 // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2368&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-80a2021-privind-controlul-constitutionalitatii-a-unor-prevederi-din-articolul-49-alin-4-din-Legea-nr-60-din-30-martie-2012-i-a-punctelor-9-i-10-din-Regulamentul-aprobat-prin-Hotararea-Guvernului-nr-1413-din-27-decembrie-2016/ ]]> 24.02.2022 10:00 Examinarea sesizării nr. 19e/2022 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 19e/2022 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2366&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-19e2022-privind-validarea-unui-mandat-de-deputat-in-Parlamentul-Republicii-Moldova/ ]]> 15.02.2022 09:30 Examinarea sesizării nr. 172g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 335 alin. (1) din Codul penal <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 172g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 335 alin. (1) din Codul penal // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2338&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-172g2021-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-unor-dispozitii-din-articolul-335-alin-1-din-Codul-penal/ ]]> 21.12.2021 10:00 Examinarea sesizărilor nr. 96a/2021 și nr. 124g/2021 privind interpretarea articolelor 1 alin. (3), 20 și 116 alin. (1) și (2) din Constituție și controlul constituționalității articolului 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544 din 20 iulie 1995 <![CDATA[Examinarea sesizărilor nr. 96a/2021 și nr. 124g/2021 privind interpretarea articolelor 1 alin. (3), 20 și 116 alin. (1) și (2) din Constituție și controlul constituționalității articolului 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544 din 20 iulie 1995 // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2332&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarilor-nr-96a2021-i-nr-124g2021-privind-interpretarea-articolelor-1-alin-3-20-i-116-alin-1-i-2-din-Constitutie-i-controlul-constitutionalitatii-articolului-11-alin-1-din-Legea-cu-privire-la-statutul-judecatorului-nr-544-din-20-iulie-1995/ ]]> 07.12.2021 10:00 Examinarea sesizării nr. 41g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 3438 din Codul de procedură civilă <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 41g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 343<sup>8</sup> din Codul de procedură civilă<sup></sup> // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2325&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-41g2021-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-unor-prevederi-din-articolul-343sup8sup-din-Codul-de-procedura-civilasupsup/ ]]> 30.11.2021 10:00 Examinarea sesizării nr. 25g/2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolelor 66 alin. (7) și 84 alin. (13) din Codul serviciilor media audiovizuale <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 25g/2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolelor 66 alin. (7) și 84 alin. (13) din Codul serviciilor media audiovizuale // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2313&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-25g2021-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-prevederilor-articolelor-66-alin-7-i-84-alin-13-din-Codul-serviciilor-media-audiovizuale/ ]]> 16.11.2021 10:00 Examinarea sesizărilor nr. 157g/2020, nr. 225g/2020, nr. 7g/2021, nr. 8g/2021, nr. 9g/2021, nr. 27g/2021, nr. 54g/2021, nr. 104g/2021, nr. 107g/2021, nr. 125g/2021, nr. 183g/2021 și nr. 184g/2021 <![CDATA[Examinarea sesizărilor nr. 157g/2020, nr. 225g/2020, nr. 7g/2021, nr. 8g/2021, nr. 9g/2021, nr. 27g/2021, nr. 54g/2021, nr. 104g/2021, nr. 107g/2021, nr. 125g/2021, nr. 183g/2021 și nr. 184g/2021 // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2307&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarilor-nr-157g2020-nr-225g2020-nr-7g2021-nr-8g2021-nr-9g2021-nr-27g2021-nr-54g2021-nr-104g2021-nr-107g2021-nr-125g2021-nr-183g2021-i-nr-184g2021/ ]]> 09.11.2021 10:00 Examinarea sesizării nr. 239e/2021 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 239e/2021 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2316&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-239e2021-privind-validarea-unui-mandat-de-deputat-in-Parlamentul-Republicii-Moldova/ ]]> 04.11.2021 10:00 Sesizarea 197c/2021. Pronunțarea dispozitivului privind proiectul de lege pentru modificarea articolului 70 din Constituție <![CDATA[Sesizarea 197c/2021. Pronunțarea dispozitivului privind proiectul de lege pentru modificarea articolului 70 din Constituție // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2298&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Sesizarea-197c2021-Pronuntarea-dispozitivului-privind-proiectul-de-lege-pentru-modificarea-articolului-70-din-Constitutie/ ]]> 26.10.2021 10:00 Examinarea sesizării nr. 115g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 17 aliniatele (1), (2) și (3) din Codul vamal <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 115g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 17 aliniatele (1), (2) și (3) din Codul vamal // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2299&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-115g2021-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-articolului-17-aliniatele-1-2-i-3-din-Codul-vamal/ ]]> 26.10.2021 10:00 Examinarea sesizării nr. 214e/2021 privind validarea uni mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 214e/2021 privind validarea uni mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2294&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-214e2021-privind-validarea-uni-mandat-de-deputat-in-Parlamentul-Republicii-Moldova/ ]]> 19.10.2021 09:30 Examinarea sesizării nr. 58g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 1329 alin. (12) din codul de procedură penală <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 58g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 1329 alin. (12) din codul de procedură penală // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2281&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-58g2021-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-prevederilor-articolului-1329-alin-12-din-codul-de-procedura-penala/ ]]> 23.09.2021 14:00 Examinarea sesizării nr. 10g/2021, nr. 48g/2021, 116g/2021 și nr. 130g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 33 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 10g/2021, nr. 48g/2021, 116g/2021 și nr. 130g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 33 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2280&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-10g2021-nr-48g2021-116g2021-i-nr-130g2021-privind-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-articolului-33-alin-1-lit-c-din-Legea-nr-156-din-14-octombrie-1998-privind-sistemul-public-de-pensii/ ]]> 23.09.2021 10:00 Examinarea sesizării nr. 209a/2020 privind controlul constituționalității Legii nr. 244 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 209a/2020 privind controlul constituționalității Legii nr. 244 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2265&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-209a2020-privind-controlul-constitutionalitatii-Legii-nr-244-din-16-decembrie-2020-pentru-modificarea-unor-acte-normative/ ]]> 21.09.2021 10:00 Examinarea sesizării nr. 200e/2021 privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova <![CDATA[Examinarea sesizării nr. 200e/2021 privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova // Agenda Curții]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=59&id=2282&t=/Activitatea-jurisdictionala/Agenda-Curtii/Examinarea-sesizarii-nr-200e2021-privind-validarea-unor-mandate-de-deputat-in-Parlamentul-Republicii-Moldova/ ]]> 21.09.2021 09:30