<![CDATA[Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> https://www.constcourt.md/ 26.09.2022 ro https://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2022 https://www.constcourt.md/NIT S.R.L. v. Republica Moldova [MC]. Retragere justificată a licenței de emisie a unui canal de televiziune în urma unor încălcări grave și repetate a obligației legale de a asigura echilibrul și pluralismul politic în buletinele de știri. Nicio încălcare <![CDATA[NIT S.R.L. v. Republica Moldova [MC]. Retragere justificată a licenței de emisie a unui canal de televiziune în urma unor încălcări grave și repetate a obligației legale de a asigura echilibrul și pluralismul politic în buletinele de știri. Nicio încălcare // 2022]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=198&id=2402&t=/Rezumate-CEDO/2022/NIT-SRL-v-Republica-Moldova-MC-Retragere-justificata-a-licentei-de-emisie-a-unui-canal-de-televiziune-in-urma-unor-incalcari-grave-i-repetate-a-obligatiei-legale-de-a-asigura-echilibrul-i-pluralismul-politic-in-buletinele-de-tiri-Nicio-incalcare/ ]]> 05.04.2022 13:51 N.M. și alții v. Franța. Refuzul de a acorda compensații în privința sarcinilor financiare apărute în legătură cu dizabilitatea unui copil, născut astfel din cauza unei erori comise în timpul diagnozei prenatale, prin aplicarea retroactivă a legii. Încălcare <![CDATA[N.M. și alții v. Franța. Refuzul de a acorda compensații în privința sarcinilor financiare apărute în legătură cu dizabilitatea unui copil, născut astfel din cauza unei erori comise în timpul diagnozei prenatale, prin aplicarea retroactivă a legii. Încălcare // 2022]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=198&id=2364&t=/Rezumate-CEDO/2022/NM-i-altii-v-Franta-Refuzul-de-a-acorda-compensatii-in-privinta-sarcinilor-financiare-aparute-in-legatura-cu-dizabilitatea-unui-copil-nascut-astfel-din-cauza-unei-erori-comise-in-timpul-diagnozei-prenatale-prin-aplicarea-retroactiva-a-legii-Incalcare/ ]]> 07.02.2022 14:39