<![CDATA[Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> https://www.constcourt.md/ 21.05.2024 ro https://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2024 https://www.constcourt.md/Mile Novaković v. Croația. Concedierea nejustificată a unui profesor de origine etnică sârbă pentru că nu a utilizat croata standard la ore și pentru că a fost considerat incapabil să se adapteze, fiind aproape de vârsta de pensionare. Încălcare <![CDATA[Mile Novaković v. Croația. Concedierea nejustificată a unui profesor de origine etnică sârbă pentru că nu a utilizat croata standard la ore și pentru că a fost considerat incapabil să se adapteze, fiind aproape de vârsta de pensionare. Încălcare // 2020]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=183&id=2043&t=/Rezumate-CEDO/2020/Mile-Novakovic-v-Croatia-Concedierea-nejustificata-a-unui-profesor-de-origine-etnica-sarba-pentru-ca-nu-a-utilizat-croata-standard-la-ore-i-pentru-ca-a-fost-considerat-incapabil-sa-se-adapteze-fiind-aproape-de-varsta-de-pensionare-Incalcare/ ]]> 17.12.2020 15:37 Saber v. Norvegia. Cadru legal și garanții insuficiente pentru protecția datelor care fac obiectul privilegiului profesional legal la confiscarea de către poliție a unui smart phone și la citirea informațiilor copiate din acesta. Încălcare <![CDATA[Saber v. Norvegia. Cadru legal și garanții insuficiente pentru protecția datelor care fac obiectul privilegiului profesional legal la confiscarea de către poliție a unui smart phone și la citirea informațiilor copiate din acesta. Încălcare // 2020]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=183&id=2044&t=/Rezumate-CEDO/2020/Saber-v-Norvegia-Cadru-legal-i-garantii-insuficiente-pentru-protectia-datelor-care-fac-obiectul-privilegiului-profesional-legal-la-confiscarea-de-catre-politie-a-unui-smart-phone-i-la-citirea-informatiilor-copiate-din-acesta-Incalcare/ ]]> 17.12.2020 11:53 Ucraina v. Rusia (re Crimeea) (dec.) [MC]. Pretinsa existență a unei practici administrative a autorităților ruse din Crimeea, care a condus la multiple încălcări ale Convenției. Admisibilă <![CDATA[Ucraina v. Rusia (re Crimeea) (dec.) [MC]. Pretinsa existență a unei practici administrative a autorităților ruse din Crimeea, care a condus la multiple încălcări ale Convenției. Admisibilă // 2020]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=183&id=2080&t=/Rezumate-CEDO/2020/Ucraina-v-Rusia-re-Crimeea-dec-MC-Pretinsa-existenta-a-unei-practici-administrative-a-autoritatilor-ruse-din-Crimeea-care-a-condus-la-multiple-incalcari-ale-Conventiei-Admisibila/ ]]> 16.12.2020 17:48 Edizioni Del Roma Societa Cooperativa A.R.L. și Edizioni del Roma S.R.L. v. Italia. Control judecătoresc suficient al sancțiunilor impuse după o procedură defectuoasă desfășurată de o autoritate administrativă cu roluri consecutive de investigare și de judecare. Nicio încălcare <![CDATA[Edizioni Del Roma Societa Cooperativa A.R.L. și Edizioni del Roma S.R.L. v. Italia. Control judecătoresc suficient al sancțiunilor impuse după o procedură defectuoasă desfășurată de o autoritate administrativă cu roluri consecutive de investigare și de judecare. Nicio încălcare // 2020]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=183&id=2046&t=/Rezumate-CEDO/2020/Edizioni-Del-Roma-Societa-Cooperativa-ARL-i-Edizioni-del-Roma-SRL-v-Italia-Control-judecatoresc-suficient-al-sanctiunilor-impuse-dupa-o-procedura-defectuoasa-desfaurata-de-o-autoritate-administrativa-cu-roluri-consecutive-de-investigare-i-de-judecare-Nicio-incalcare/ ]]> 10.12.2020 16:18 Guðmundur Andri Ástráðsson v. Islanda [MC]. Participarea unui judecător a cărui numire a fost viciată de marja discreționară necorespunzătoare a executivului, fără un control judecătoresc național și o redresare efective. Încălcare <![CDATA[Guðmundur Andri Ástráðsson v. Islanda [MC]. Participarea unui judecător a cărui numire a fost viciată de marja discreționară necorespunzătoare a executivului, fără un control judecătoresc național și o redresare efective. Încălcare // 2020]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=183&id=2076&t=/Rezumate-CEDO/2020/Gumundur-Andri-Astrasson-v-Islanda-MC-Participarea-unui-judecator-a-carui-numire-a-fost-viciata-de-marja-discretionara-necorespunzatoare-a-executivului-fara-un-control-judecatoresc-national-i-o-redresare-efective-Incalcare/ ]]> 01.12.2020 13:38 Kurban v. Turcia. Caracterul disproporționat al anulării ex tunc a unui contract atribuit din greșeală, din cauza notificării tardive despre procedurile penale împotriva achizitorului, și reținerea garanției depuse de acesta: încălcare <![CDATA[Kurban v. Turcia. Caracterul disproporționat al anulării ex tunc a unui contract atribuit din greșeală, din cauza notificării tardive despre procedurile penale împotriva achizitorului, și reținerea garanției depuse de acesta: încălcare // 2020]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=183&id=2072&t=/Rezumate-CEDO/2020/Kurban-v-Turcia-Caracterul-disproportionat-al-anularii-ex-tunc-a-unui-contract-atribuit-din-greeala-din-cauza-notificarii-tardive-despre-procedurile-penale-impotriva-achizitorului-i-retinerea-garantiei-depuse-de-acesta-incalcare/ ]]> 24.11.2020 12:15 Vegotex International S.A. v. Belgia. Datorie fiscală prescrisă prin efectul retroactiv al unei hotărâri judecătorești, însă reinstituită în timp ce procesul era pendinte, cu scopul de a se asigura certitudinea juridică, prin intermediul unei legislații retrospective, dar previzibile. Nicio încălcare <![CDATA[Vegotex International S.A. v. Belgia. Datorie fiscală prescrisă prin efectul retroactiv al unei hotărâri judecătorești, însă reinstituită în timp ce procesul era pendinte, cu scopul de a se asigura certitudinea juridică, prin intermediul unei legislații retrospective, dar previzibile. Nicio încălcare // 2020]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=183&id=2016&t=/Rezumate-CEDO/2020/Vegotex-International-SA-v-Belgia-Datorie-fiscala-prescrisa-prin-efectul-retroactiv-al-unei-hotarari-judecatoreti-insa-reinstituita-in-timp-ce-procesul-era-pendinte-cu-scopul-de-a-se-asigura-certitudinea-juridica-prin-intermediul-unei-legislatii-retrospective-dar-previzibile-Nicio-incalcare/ ]]> 10.11.2020 15:15 Ćwik v. Polonia. Admiterea de probe obținute prin intermediul aplicării de rele tratamente în privința unui terț de către particulari, fără implicarea sau acceptarea din partea actorilor statali. Încălcare <![CDATA[Ćwik v. Polonia. Admiterea de probe obținute prin intermediul aplicării de rele tratamente în privința unui terț de către particulari, fără implicarea sau acceptarea din partea actorilor statali. Încălcare // 2020]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=183&id=1997&t=/Rezumate-CEDO/2020/Cwik-v-Polonia-Admiterea-de-probe-obtinute-prin-intermediul-aplicarii-de-rele-tratamente-in-privinta-unui-tert-de-catre-particulari-fara-implicarea-sau-acceptarea-din-partea-actorilor-statali-Incalcare/ ]]> 05.11.2020 11:36 Balaskas v. Grecia. Pedeapsa închisorii cu suspendare impusă în cazul unui jurnalist, cu nerespectarea standardelor Convenției, pentru că ar fi numit „neo-nazist” un director de liceu ca reacție la opiniile sale exprimate în mod public. Încălcare <![CDATA[Balaskas v. Grecia. Pedeapsa închisorii cu suspendare impusă în cazul unui jurnalist, cu nerespectarea standardelor Convenției, pentru că ar fi numit „neo-nazist” un director de liceu ca reacție la opiniile sale exprimate în mod public. Încălcare // 2020]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=183&id=2001&t=/Rezumate-CEDO/2020/Balaskas-v-Grecia-Pedeapsa-inchisorii-cu-suspendare-impusa-in-cazul-unui-jurnalist-cu-nerespectarea-standardelor-Conventiei-pentru-ca-ar-fi-numit-neo-nazist-un-director-de-liceu-ca-reactie-la-opiniile-sale-exprimate-in-mod-public-Incalcare/ ]]> 05.11.2020 10:11 Roth v. Germania. Lipsa vreunui scop legitim al perchezițiilor corporale la piele repetate și aleatorii în cazul unui deținut care primea vizitatori și refuzul de acordare a compensațiilor pentru prejudiciul moral suferit. Încălcare <![CDATA[Roth v. Germania. Lipsa vreunui scop legitim al perchezițiilor corporale la piele repetate și aleatorii în cazul unui deținut care primea vizitatori și refuzul de acordare a compensațiilor pentru prejudiciul moral suferit. Încălcare // 2020]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=183&id=1995&t=/Rezumate-CEDO/2020/Roth-v-Germania-Lipsa-vreunui-scop-legitim-al-perchezitiilor-corporale-la-piele-repetate-i-aleatorii-in-cazul-unui-detinut-care-primea-vizitatori-i-refuzul-de-acordare-a-compensatiilor-pentru-prejudiciul-moral-suferit-Incalcare/ ]]> 22.10.2020 15:29 Camelia Bogdan v. România. Imposibilitatea unei judecătoare de a contesta suspendarea ei automată din funcție, cu încetarea plății salariului, pe perioada soluționării recursului ei împotriva excluderii ei din magistratură. Încălcare <![CDATA[Camelia Bogdan v. România. Imposibilitatea unei judecătoare de a contesta suspendarea ei automată din funcție, cu încetarea plății salariului, pe perioada soluționării recursului ei împotriva excluderii ei din magistratură. Încălcare // 2020]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=183&id=1994&t=/Rezumate-CEDO/2020/Camelia-Bogdan-v-Romania-Imposibilitatea-unei-judecatoare-de-a-contesta-suspendarea-ei-automata-din-functie-cu-incetarea-platii-salariului-pe-perioada-solutionarii-recursului-ei-impotriva-excluderii-ei-din-magistratura-Incalcare/ ]]> 20.10.2020 16:17 Napotnik v. România. Necesitatea justificată de a o rechema pe reclamantă din postul diplomatic de peste hotare, după ce a anunțat că este gravidă. Nicio încălcare <![CDATA[Napotnik v. România. Necesitatea justificată de a o rechema pe reclamantă din postul diplomatic de peste hotare, după ce a anunțat că este gravidă. Nicio încălcare // 2020]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=183&id=1993&t=/Rezumate-CEDO/2020/Napotnik-v-Romania-Necesitatea-justificata-de-a-o-rechema-pe-reclamanta-din-postul-diplomatic-de-peste-hotare-dupa-ce-a-anuntat-ca-este-gravida-Nicio-incalcare/ ]]> 20.10.2020 15:25 Muhammad și Muhammad v. România [MC]. Expulzarea din motive de securitate națională decisă de un tribunal pe baza informațiilor cu caracter clasificat care nu le-au fost dezvăluite reclamanților, fără garanții de contrabalansare suficiente. Încălcare <![CDATA[Muhammad și Muhammad v. România [MC]. Expulzarea din motive de securitate națională decisă de un tribunal pe baza informațiilor cu caracter clasificat care nu le-au fost dezvăluite reclamanților, fără garanții de contrabalansare suficiente. Încălcare // 2020]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=183&id=1978&t=/Rezumate-CEDO/2020/Muhammad-i-Muhammad-v-Romania-MC-Expulzarea-din-motive-de-securitate-nationala-decisa-de-un-tribunal-pe-baza-informatiilor-cu-caracter-clasificat-care-nu-le-au-fost-dezvaluite-reclamantilor-fara-garantii-de-contrabalansare-suficiente-Incalcare/ ]]> 15.10.2020 17:30 Ádám și alții v. România. Presupusa discriminare în cadrul examenelor finale de liceu a elevilor care aparțin minorităților naționale, care studiază în limba lor maternă. Nicio încălcare <![CDATA[Ádám și alții v. România. Presupusa discriminare în cadrul examenelor finale de liceu a elevilor care aparțin minorităților naționale, care studiază în limba lor maternă. Nicio încălcare // 2020]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=183&id=1973&t=/Rezumate-CEDO/2020/Adam-i-altii-v-Romania-Presupusa-discriminare-in-cadrul-examenelor-finale-de-liceu-a-elevilor-care-apartin-minoritatilor-nationale-care-studiaza-in-limba-lor-materna-Nicio-incalcare/ ]]> 13.10.2020 13:17 Koychev v. Bulgaria. Respingerea unei acțiuni de contestare a paternității prin invocarea intereselor copilului, care a fost recunoscut de soțul mamei, fără garanții suficiente pentru presupusul tată biologic. Încălcare <![CDATA[Koychev v. Bulgaria. Respingerea unei acțiuni de contestare a paternității prin invocarea intereselor copilului, care a fost recunoscut de soțul mamei, fără garanții suficiente pentru presupusul tată biologic. Încălcare // 2020]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=183&id=1990&t=/Rezumate-CEDO/2020/Koychev-v-Bulgaria-Respingerea-unei-actiuni-de-contestare-a-paternitatii-prin-invocarea-intereselor-copilului-care-a-fost-recunoscut-de-sotul-mamei-fara-garantii-suficiente-pentru-presupusul-tata-biologic-Incalcare/ ]]> 13.10.2020 11:23 Smbat Ayvazyan v. Armenia. Urmărirea penală și condamnarea arbitrară a susținătorilor opoziției, în legătură cu participarea lor la o mișcare de protest. Încălcare <![CDATA[Smbat Ayvazyan v. Armenia. Urmărirea penală și condamnarea arbitrară a susținătorilor opoziției, în legătură cu participarea lor la o mișcare de protest. Încălcare // 2020]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=183&id=1972&t=/Rezumate-CEDO/2020/Smbat-Ayvazyan-v-Armenia-Urmarirea-penala-i-condamnarea-arbitrara-a-sustinatorilor-opozitiei-in-legatura-cu-participarea-lor-la-o-micare-de-protest-Incalcare/ ]]> 08.10.2020 17:59 Aghdgomelashvili și Japaridze v. Georgia. Conduită abuzivă a poliției în timpul percheziționării sediului unui ONG LGBT, motivate de ură homofobă și/sau transfobă. Încălcare <![CDATA[Aghdgomelashvili și Japaridze v. Georgia. Conduită abuzivă a poliției în timpul percheziționării sediului unui ONG LGBT, motivate de ură homofobă și/sau transfobă. Încălcare // 2020]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=183&id=1970&t=/Rezumate-CEDO/2020/Aghdgomelashvili-i-Japaridze-v-Georgia-Conduita-abuziva-a-politiei-in-timpul-perchezitionarii-sediului-unui-ONG-LGBT-motivate-de-ura-homofoba-isau-transfoba-Incalcare/ ]]> 08.10.2020 17:31 Ayoub și alții v. Franța. Dizolvarea asociațiilor de extremă dreaptă de tip paramilitar angajate în îndoctrinarea rasistă și antisemită. Inadmisibilă <![CDATA[Ayoub și alții v. Franța. Dizolvarea asociațiilor de extremă dreaptă de tip paramilitar angajate în îndoctrinarea rasistă și antisemită. Inadmisibilă // 2020]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=183&id=1979&t=/Rezumate-CEDO/2020/Ayoub-i-altii-v-Franta-Dizolvarea-asociatiilor-de-extrema-dreapta-de-tip-paramilitar-angajate-in-indoctrinarea-rasista-i-antisemita-Inadmisibila/ ]]> 08.10.2020 08:25 Jecker v. Elveția. Ordin în privința unei jurnaliste care impunea dezvăluirea identității unui dealer de droguri după publicarea unui reportaj despre acesta, fără punerea în balanță a intereselor relevante. Încălcare <![CDATA[Jecker v. Elveția. Ordin în privința unei jurnaliste care impunea dezvăluirea identității unui dealer de droguri după publicarea unui reportaj despre acesta, fără punerea în balanță a intereselor relevante. Încălcare // 2020]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=183&id=1956&t=/Rezumate-CEDO/2020/Jecker-v-Elvetia-Ordin-in-privinta-unei-jurnaliste-care-impunea-dezvaluirea-identitatii-unui-dealer-de-droguri-dupa-publicarea-unui-reportaj-despre-acesta-fara-punerea-in-balanta-a-intereselor-relevante-Incalcare/ ]]> 06.10.2020 17:35 I.S. v. Elveția. Deținerea unei persoane achitate din motive de siguranță publică, fără o justificare suficientă, pentru a se acoperi eventualitatea în care achitarea este anulată în recurs. Încălcare <![CDATA[I.S. v. Elveția. Deținerea unei persoane achitate din motive de siguranță publică, fără o justificare suficientă, pentru a se acoperi eventualitatea în care achitarea este anulată în recurs. Încălcare // 2020]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=183&id=1968&t=/Rezumate-CEDO/2020/IS-v-Elvetia-Detinerea-unei-persoane-achitate-din-motive-de-siguranta-publica-fara-o-justificare-suficienta-pentru-a-se-acoperi-eventualitatea-in-care-achitarea-este-anulata-in-recurs-Incalcare/ ]]> 06.10.2020 16:06 Karastelev și alții v. Rusia. Marja discreționară nelimitată a procurorului de a emite avertismente, atenționări și ordine în baza legislației „anti-extremiste”, lipsită de previzibilitate și de garanții. Încălcare <![CDATA[Karastelev și alții v. Rusia. Marja discreționară nelimitată a procurorului de a emite avertismente, atenționări și ordine în baza legislației „anti-extremiste”, lipsită de previzibilitate și de garanții. Încălcare // 2020]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=183&id=1966&t=/Rezumate-CEDO/2020/Karastelev-i-altii-v-Rusia-Marja-discretionara-nelimitata-a-procurorului-de-a-emite-avertismente-atentionari-i-ordine-in-baza-legislatiei-anti-extremiste-lipsita-de-previzibilitate-i-de-garantii-Incalcare/ ]]> 06.10.2020 16:02 Kotilainen și alții v. Finlanda. Eșecul de a confisca în mod preventiv o armă de la un student ale cărui mesaje publicate pe internet înainte de comiterea unor omoruri la o școală puneau la îndoială, chiar dacă nu conțineau amenințări precise, capacitatea sa de a deține o armă de foc în siguranță. Încălcare <![CDATA[Kotilainen și alții v. Finlanda. Eșecul de a confisca în mod preventiv o armă de la un student ale cărui mesaje publicate pe internet înainte de comiterea unor omoruri la o școală puneau la îndoială, chiar dacă nu conțineau amenințări precise, capacitatea sa de a deține o armă de foc în siguranță. Încălcare // 2020]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=183&id=1944&t=/Rezumate-CEDO/2020/Kotilainen-i-altii-v-Finlanda-Eecul-de-a-confisca-in-mod-preventiv-o-arma-de-la-un-student-ale-carui-mesaje-publicate-pe-internet-inainte-de-comiterea-unor-omoruri-la-o-coala-puneau-la-indoiala-chiar-daca-nu-contineau-amenintari-precise-capacitatea-sa-de-a-detine-o-arma-de-foc-in-siguranta-Incalcare/ ]]> 17.09.2020 16:59 Mirgadirov v. Azerbaijan și Turcia. Lipsa unei baze legale pentru restricțiile impuse în privința dreptului unui deținut de a primi și de a se abona la reviste și ziare cu caracter socio-politic. Încălcare <![CDATA[Mirgadirov v. Azerbaijan și Turcia. Lipsa unei baze legale pentru restricțiile impuse în privința dreptului unui deținut de a primi și de a se abona la reviste și ziare cu caracter socio-politic. Încălcare // 2020]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=183&id=1941&t=/Rezumate-CEDO/2020/Mirgadirov-v-Azerbaijan-i-Turcia-Lipsa-unei-baze-legale-pentru-restrictiile-impuse-in-privinta-dreptului-unui-detinut-de-a-primi-i-de-a-se-abona-la-reviste-i-ziare-cu-caracter-socio-politic-Incalcare/ ]]> 17.09.2020 10:53 Grubnyk v. Ucraina. Justificarea adecvată pentru detenția preventivă a reclamantului, neafectată de legea care limitează competența tribunalelor de a elibera suspecții de terorism. Nicio încălcare <![CDATA[Grubnyk v. Ucraina. Justificarea adecvată pentru detenția preventivă a reclamantului, neafectată de legea care limitează competența tribunalelor de a elibera suspecții de terorism. Nicio încălcare // 2020]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=183&id=1946&t=/Rezumate-CEDO/2020/Grubnyk-v-Ucraina-Justificarea-adecvata-pentru-detentia-preventiva-a-reclamantului-neafectata-de-legea-care-limiteaza-competenta-tribunalelor-de-a-elibera-suspectii-de-terorism-Nicio-incalcare/ ]]> 17.09.2020 08:48 G.L. v. Italia. Imposibilitatea unei copile autiste de a avea parte de asistența educațională specializată la care era îndreptățită potrivit legii, în primii doi ani de învățământ primar. Încălcare <![CDATA[G.L. v. Italia. Imposibilitatea unei copile autiste de a avea parte de asistența educațională specializată la care era îndreptățită potrivit legii, în primii doi ani de învățământ primar. Încălcare // 2020]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=183&id=1934&t=/Rezumate-CEDO/2020/GL-v-Italia-Imposibilitatea-unei-copile-autiste-de-a-avea-parte-de-asistenta-educationala-specializata-la-care-era-indreptatita-potrivit-legii-in-primii-doi-ani-de-invatamant-primar-Incalcare/ ]]> 10.09.2020 13:08 Yordanovi v. Bulgaria. Proceduri penale lipsite de necesitate vis-à-vis de tentativa de a înființa un partid având la bază criterii religioase. Încălcare <![CDATA[Yordanovi v. Bulgaria. Proceduri penale lipsite de necesitate vis-à-vis de tentativa de a înființa un partid având la bază criterii religioase. Încălcare // 2020]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=183&id=1933&t=/Rezumate-CEDO/2020/Yordanovi-v-Bulgaria-Proceduri-penale-lipsite-de-necesitate-vis-a-vis-de-tentativa-de-a-infiinta-un-partid-avand-la-baza-criterii-religioase-Incalcare/ ]]> 03.09.2020 10:38 Tërshana v. Albania. Eșecul autorităților de a reacționa cu o diligență specială la desfășurarea unei anchete detaliate, ca urmare a unui atac cu acid. Încălcare <![CDATA[Tërshana v. Albania. Eșecul autorităților de a reacționa cu o diligență specială la desfășurarea unei anchete detaliate, ca urmare a unui atac cu acid. Încălcare // 2020]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=183&id=1925&t=/Rezumate-CEDO/2020/Tershana-v-Albania-Eecul-autoritatilor-de-a-reactiona-cu-o-diligenta-speciala-la-desfaurarea-unei-anchete-detaliate-ca-urmare-a-unui-atac-cu-acid-Incalcare/ ]]> 04.08.2020 16:46 Monica Macovei v. România. Declarații privind presupuse acte de corupție cu referire la membri ai Parlamentului, făcute de un politician în sprijinul opiniei ei despre incompatibilitatea acestei funcții cu funcția de avocat. Încălcare <![CDATA[Monica Macovei v. România. Declarații privind presupuse acte de corupție cu referire la membri ai Parlamentului, făcute de un politician în sprijinul opiniei ei despre incompatibilitatea acestei funcții cu funcția de avocat. Încălcare // 2020]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=183&id=1913&t=/Rezumate-CEDO/2020/Monica-Macovei-v-Romania-Declaratii-privind-presupuse-acte-de-coruptie-cu-referire-la-membri-ai-Parlamentului-facute-de-un-politician-in-sprijinul-opiniei-ei-despre-incompatibilitatea-acestei-functii-cu-functia-de-avocat-Incalcare/ ]]> 28.07.2020 14:50 Pormes v. Olanda. Neacordarea permisului de ședere pentru un străin aflat ilegal pe teritoriul statului gazdă de la o vârstă fragedă, care, ajuns adult, a devenit recidivist și conștient de statutul de imigrare precar. Încălcare <![CDATA[Pormes v. Olanda. Neacordarea permisului de ședere pentru un străin aflat ilegal pe teritoriul statului gazdă de la o vârstă fragedă, care, ajuns adult, a devenit recidivist și conștient de statutul de imigrare precar. Încălcare // 2020]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=183&id=1931&t=/Rezumate-CEDO/2020/Pormes-v-Olanda-Neacordarea-permisului-de-edere-pentru-un-strain-aflat-ilegal-pe-teritoriul-statului-gazda-de-la-o-varsta-frageda-care-ajuns-adult-a-devenit-recidivist-i-contient-de-statutul-de-imigrare-precar-Incalcare/ ]]> 28.07.2020 11:20 Vanyo Todorov v. Bulgaria. Sistem judiciar lipsit de efectivitate, dată fiind imposibilitatea fratelui unei victime a unui omor de a solicita despăgubiri în privința prejudiciului moral. Încălcare <![CDATA[Vanyo Todorov v. Bulgaria. Sistem judiciar lipsit de efectivitate, dată fiind imposibilitatea fratelui unei victime a unui omor de a solicita despăgubiri în privința prejudiciului moral. Încălcare // 2020]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=183&id=1901&t=/Rezumate-CEDO/2020/Vanyo-Todorov-v-Bulgaria-Sistem-judiciar-lipsit-de-efectivitate-data-fiind-imposibilitatea-fratelui-unei-victime-a-unui-omor-de-a-solicita-despagubiri-in-privinta-prejudiciului-moral-Incalcare/ ]]> 21.07.2020 08:48