<![CDATA[Curtea Constituţională a Republicii Moldova]]> https://www.constcourt.md/ 26.01.2021 ro https://www.constcourt.md/ Copyright (c) 2021 https://www.constcourt.md/Zakharchuk v. Rusia. Excluderea pentru opt ani a unui migrant de durată lungă, ca urmare a condamnării penale pentru comiterea unei infracțiuni grave. Nicio încălcare <![CDATA[<strong><em>Zakharchuk v. Rusia</em></strong>. Excluderea pentru opt ani a unui migrant de durată lungă, ca urmare a condamnării penale pentru comiterea unei infracțiuni grave. Nicio încălcare // 2019]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=179&id=1753&t=/Rezumate-CEDO/2019/strongemZakharchuk-v-Rusiaemstrong-Excluderea-pentru-opt-ani-a-unui-migrant-de-durata-lunga-ca-urmare-a-condamnarii-penale-pentru-comiterea-unei-infractiuni-grave-Nicio-incalcare/ ]]> 17.12.2019 16:24 Tagiyev și Huseynov v. Azerbaidjan. Condamnare penală pentru publicarea unui articol care critică Islamul. Încălcare <![CDATA[<strong><em>Tagiyev și Huseynov v. Azerbaidjan</em></strong>. Condamnare penală pentru publicarea unui articol care critică Islamul. Încălcare // 2019]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=179&id=1736&t=/Rezumate-CEDO/2019/strongemTagiyev-i-Huseynov-v-Azerbaidjanemstrong-Condamnare-penala-pentru-publicarea-unui-articol-care-critica-Islamul-Incalcare/ ]]> 05.12.2019 13:54 Abil v. Azerbaidjan (nr. 2). Descalificarea reclamantului de la alegerile parlamentare din cauza campaniei timpurii și a cumpărării de voturi, ca rezultat al procedurii deficiente și al evaluării inadecvate a probelor. Încălcare <![CDATA[<strong><em>Abil v. Azerbaidjan (nr. 2)</em></strong>. Descalificarea reclamantului de la alegerile parlamentare din cauza campaniei timpurii și a cumpărării de voturi, ca rezultat al procedurii deficiente și al evaluării inadecvate a probelor. Încălcare // 2019]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=179&id=1735&t=/Rezumate-CEDO/2019/strongemAbil-v-Azerbaidjan-nr-2emstrong-Descalificarea-reclamantului-de-la-alegerile-parlamentare-din-cauza-campaniei-timpurii-i-a-cumpararii-de-voturi-ca-rezultat-al-procedurii-deficiente-i-al-evaluarii-inadecvate-a-probelor-Incalcare/ ]]> 05.12.2019 09:47 Parmak și Bakir v. Turcia. Interpretare judiciară extensivă contrară jurisprudenței naționale și esenței infracțiunii definite de lege. <![CDATA[<strong><em>Parmak și Bakir v. Turcia</em></strong>. Interpretare judiciară extensivă contrară jurisprudenței naționale și esenței infracțiunii definite de lege. // 2019]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=179&id=1734&t=/Rezumate-CEDO/2019/strongemParmak-i-Bakir-v-Turciaemstrong-Interpretare-judiciara-extensiva-contrara-jurisprudentei-nationale-i-esentei-infractiunii-definite-de-lege/ ]]> 03.12.2019 19:57 Abdyusheva și alții v. Rusia. Incapacitatea persoanelor dependente de opioide de a efectua o terapie de substituție cu metadonă sau cu buprenorfină. Nicio încălcare <![CDATA[<strong><em>Abdyusheva și alții v. Rusia</em></strong>. Incapacitatea persoanelor dependente de opioide de a efectua o terapie de substituție cu metadonă sau cu buprenorfină. Nicio încălcare // 2019]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=179&id=1755&t=/Rezumate-CEDO/2019/strongemAbdyusheva-i-altii-v-Rusiaemstrong-Incapacitatea-persoanelor-dependente-de-opioide-de-a-efectua-o-terapie-de-substitutie-cu-metadona-sau-cu-buprenorfina-Nicio-incalcare/ ]]> 26.11.2019 16:41 Ilias și Ahmed v. Ungaria [MC]. Eșecul statului reclamat de a evalua riscul refuzului de acces la procedurile de azil într-un stat terț prezumat a fi sigur, inclusiv riscul întoarcerii. Încălcare <![CDATA[<strong><em>Ilias și Ahmed v. Ungaria [MC]</em></strong>. Eșecul statului reclamat de a evalua riscul refuzului de acces la procedurile de azil într-un stat terț prezumat a fi sigur, inclusiv riscul întoarcerii. Încălcare // 2019]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=179&id=1748&t=/Rezumate-CEDO/2019/strongemIlias-i-Ahmed-v-Ungaria-MCemstrong-Eecul-statului-reclamat-de-a-evalua-riscul-refuzului-de-acces-la-procedurile-de-azil-intr-un-stat-tert-prezumat-a-fi-sigur-inclusiv-riscul-intoarcerii-Incalcare/ ]]> 21.11.2019 11:59 Razvozzhayev v. Rusia și Ucraina și Udaltsov v. Rusia. Condamnarea pentru organizarea de „dezordini în masă” ca urmare a confruntărilor în timpul unei manifestații, fără o analiză suficientă a acțiunilor și intențiilor organizatorului evenimentului. Încălcare <![CDATA[<strong><em>Razvozzhayev v. Rusia și Ucraina și Udaltsov v. Rusia</em></strong>. Condamnarea pentru organizarea de „dezordini în masă” ca urmare a confruntărilor în timpul unei manifestații, fără o analiză suficientă a acțiunilor și intențiilor organizatorului evenimentului. Încălcare // 2019]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=179&id=1723&t=/Rezumate-CEDO/2019/strongemRazvozzhayev-v-Rusia-i-Ucraina-i-Udaltsov-v-Rusiaemstrong-Condamnarea-pentru-organizarea-de-dezordini-in-masa-ca-urmare-a-confruntarilor-in-timpul-unei-manifestatii-fara-o-analiza-suficienta-a-actiunilor-i-intentiilor-organizatorului-evenimentului-Incalcare/ ]]> 19.11.2019 10:39 Adamčo v. Slovacia. Condamnare bazată într-o măsură decisivă pe declarațiile complicelui ca urmare a încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției, fără o examinare corespunzătoarea a acestuia. Încălcare <![CDATA[<strong><em>Adamčo v. Slovacia</em></strong>. Condamnare bazată într-o măsură decisivă pe declarațiile complicelui ca urmare a încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției, fără o examinare corespunzătoarea a acestuia. Încălcare // 2019]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=179&id=1710&t=/Rezumate-CEDO/2019/strongemAdamco-v-Slovaciaemstrong-Condamnare-bazata-intr-o-masura-decisiva-pe-declaratiile-complicelui-ca-urmare-a-incheierii-acordului-de-recunoatere-a-vinovatiei-fara-o-examinare-corespunzatoarea-a-acestuia-Incalcare/ ]]> 12.11.2019 16:26 Petithory Lanzmann v. Franța (dec.). Refuzul de a autoriza exportarea gameților unui defunct la cererea unui părinte care dorește să devină bunic sau să asigure descendența familială. Inadmisibilă <![CDATA[<strong><em>Petithory Lanzmann v. Franța (dec.)</em></strong>. Refuzul de a autoriza exportarea gameților unui defunct la cererea unui părinte care dorește să devină bunic sau să asigure descendența familială. Inadmisibilă // 2019]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=179&id=1759&t=/Rezumate-CEDO/2019/strongemPetithory-Lanzmann-v-Franta-decemstrong-Refuzul-de-a-autoriza-exportarea-gametilor-unui-defunct-la-cererea-unui-parinte-care-dorete-sa-devina-bunic-sau-sa-asigure-descendenta-familiala-Inadmisibila/ ]]> 12.11.2019 16:25 Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft și alții v. Elveția (dec.). Constatarea de către autorități a unei omisiuni care deranja echilibrul cerut în prezentarea informațiilor la un program de televiziune și care sugera măsuri de restabilire a echilibrului. Inadmisibilă <![CDATA[<strong><em>Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft și alții v. Elveția (dec.)</em></strong>. Constatarea de către autorități a unei omisiuni care deranja echilibrul cerut în prezentarea informațiilor la un program de televiziune și care sugera măsuri de restabilire a echilibrului. Inadmisibilă // 2019]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=179&id=1751&t=/Rezumate-CEDO/2019/strongemSchweizerische-Radio-und-Fernsehgesellschaft-i-altii-v-Elvetia-decemstrong-Constatarea-de-catre-autoritati-a-unei-omisiuni-care-deranja-echilibrul-cerut-in-prezentarea-informatiilor-la-un-program-de-televiziune-i-care-sugera-masuri-de-restabilire-a-echilibrului-Inadmisibila/ ]]> 12.11.2019 15:38 A v. Rusia. Asistarea unui copil în vârstă de nouă ani la arestarea violentă a tatălui său care nu a opus rezistență. Încălcare <![CDATA[<strong><em>A v. Rusia</em></strong>. Asistarea unui copil în vârstă de nouă ani la arestarea violentă a tatălui său care nu a opus rezistență. Încălcare // 2019]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=179&id=1713&t=/Rezumate-CEDO/2019/strongemA-v-Rusiaemstrong-Asistarea-unui-copil-in-varsta-de-noua-ani-la-arestarea-violenta-a-tatalui-sau-care-nu-a-opus-rezistenta-Incalcare/ ]]> 12.11.2019 13:33 Papageorgiou și alții v. Grecia. Părinți obligați să depună o declarație solemnă, cu contrasemnătura profesorului, privind statutul de creștin neortodox al copiilor pentru scutirea de participarea la cursul de educație religioasă. Încălcare <![CDATA[<strong>Papageorgiou și alții v. Grecia</strong>. Părinți obligați să depună o declarație solemnă, cu contrasemnătura profesorului, privind statutul de creștin neortodox al copiilor pentru scutirea de participarea la cursul de educație religioasă. Încălcare // 2019]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=179&id=1690&t=/Rezumate-CEDO/2019/strongPapageorgiou-i-altii-v-Greciastrong-Parinti-obligati-sa-depuna-o-declaratie-solemna-cu-contrasemnatura-profesorului-privind-statutul-de-cretin-neortodox-al-copiilor-pentru-scutirea-de-participarea-la-cursul-de-educatie-religioasa-Incalcare/ ]]> 31.10.2019 15:34 Ulemek v. Croația. Neepuizarea remediilor preventive contrabalansate de examinarea generală a Curții Constituționale a fondului cauzei în cadrul procedurilor compensatorii. Obiecție preliminară respinsă <![CDATA[<strong>Ulemek v. Croația</strong>. Neepuizarea remediilor preventive contrabalansate de examinarea generală a Curții Constituționale a fondului cauzei în cadrul procedurilor compensatorii. Obiecție preliminară respinsă // 2019]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=179&id=1708&t=/Rezumate-CEDO/2019/strongUlemek-v-Croatiastrong-Neepuizarea-remediilor-preventive-contrabalansate-de-examinarea-generala-a-Curtii-Constitutionale-a-fondului-cauzei-in-cadrul-procedurilor-compensatorii-Obiectie-preliminara-respinsa/ ]]> 31.10.2019 14:55 Baralija v. Bosnia și Herțegovina. Incapacitatea rezidentei unui oraș de a alege și de a fi aleasă în cadrul alegerilor locale de o perioadă îndelungată de timp. Încălcare <![CDATA[<strong>Baralija v. Bosnia și Herțegovina</strong>. Incapacitatea rezidentei unui oraș de a alege și de a fi aleasă în cadrul alegerilor locale de o perioadă îndelungată de timp. Încălcare // 2019]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=179&id=1688&t=/Rezumate-CEDO/2019/strongBaralija-v-Bosnia-i-Hertegovinastrong-Incapacitatea-rezidentei-unui-ora-de-a-alege-i-de-a-fi-aleasa-in-cadrul-alegerilor-locale-de-o-perioada-indelungata-de-timp-Incalcare/ ]]> 29.10.2019 11:11 J.D. și A v. Regatul Unit. Lipsa vreunei diferențieri în favoarea unor categorii de chiriași de locuințe sociale vulnerabili la punerea în aplicare a programelor modificate de subvenții locative. Nicio încălcare. Încălcare <![CDATA[<strong>J.D. și A v. Regatul Unit</strong>. Lipsa vreunei diferențieri în favoarea unor categorii de chiriași de locuințe sociale vulnerabili la punerea în aplicare a programelor modificate de subvenții locative. Nicio încălcare. Încălcare // 2019]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=179&id=1681&t=/Rezumate-CEDO/2019/strongJD-i-A-v-Regatul-Unitstrong-Lipsa-vreunei-diferentieri-in-favoarea-unor-categorii-de-chiriai-de-locuinte-sociale-vulnerabili-la-punerea-in-aplicare-a-programelor-modificate-de-subventii-locative-Nicio-incalcare-Incalcare/ ]]> 24.10.2019 15:34 G.B. și alții v. Turcia. Mecanismul de control complet inefectiv într-un caz de detenție ilegală a unei mame și a copiilor ei minori, în contextul imigrației. Încălcare <![CDATA[<strong><em>G.B. și alții v. Turcia</em></strong>. Mecanismul de control complet inefectiv într-un caz de detenție ilegală a unei mame și a copiilor ei minori, în contextul imigrației. Încălcare // 2019]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=179&id=1729&t=/Rezumate-CEDO/2019/strongemGB-i-altii-v-Turciaemstrong-Mecanismul-de-control-complet-inefectiv-intr-un-caz-de-detentie-ilegala-a-unei-mame-i-a-copiilor-ei-minori-in-contextul-imigratiei-Incalcare/ ]]> 17.10.2019 14:52 Polyakh v. Ucraina. Sfera excesiv de largă și caracterul restrictiv al măsurilor de „lustrație” care au afectat funcționarii publici ai regimului Yanukovych (2010-2014) și ai regimului comunist. Încălcare <![CDATA[<strong><em>Polyakh v. Ucraina</em></strong>. Sfera excesiv de largă și caracterul restrictiv al măsurilor de „lustrație” care au afectat funcționarii publici ai regimului Yanukovych (2010-2014) și ai regimului comunist. Încălcare // 2019]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=179&id=1744&t=/Rezumate-CEDO/2019/strongemPolyakh-v-Ucrainaemstrong-Sfera-excesiv-de-larga-i-caracterul-restrictiv-al-masurilor-de-lustratie-care-au-afectat-functionarii-publici-ai-regimului-Yanukovych-2010-2014-i-ai-regimului-comunist-Incalcare/ ]]> 17.10.2019 14:03 López Ribalda și alții v. Spania [MC]. Supravegherea video ascunsă de către angajator a casierilor și a asistenților de vânzări din supermarketuri. Nicio încălcare <![CDATA[<strong>López Ribalda și alții v. Spania [MC]</strong>. Supravegherea video ascunsă de către angajator a casierilor și a asistenților de vânzări din supermarketuri. Nicio încălcare // 2019]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=179&id=1685&t=/Rezumate-CEDO/2019/strongLopez-Ribalda-i-altii-v-Spania-MCstrong-Supravegherea-video-ascunsa-de-catre-angajator-a-casierilor-i-a-asistentilor-de-vanzari-din-supermarketuri-Nicio-incalcare/ ]]> 17.10.2019 13:35 Batiashvili v. Georgia. Aplicabilitatea articolului 6 § 2 în lipsa unei „acuzații de natură penală” în circumstanțele în care autoritățile au diseminat o înregistrare audio contrafăcută înainte de arest. Articolul 6 aplicabil. Încălcare <![CDATA[Batiashvili v. Georgia. Aplicabilitatea articolului 6 § 2 în lipsa unei „acuzații de natură penală” în circumstanțele în care autoritățile au diseminat o înregistrare audio contrafăcută înainte de arest. Articolul 6 aplicabil. Încălcare // 2019]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=179&id=1648&t=/Rezumate-CEDO/2019/Batiashvili-v-Georgia-Aplicabilitatea-articolului-6-2-in-lipsa-unei-acuzatii-de-natura-penala-in-circumstantele-in-care-autoritatile-au-diseminat-o-inregistrare-audio-contrafacuta-inainte-de-arest-Articolul-6-aplicabil-Incalcare/ ]]> 11.10.2019 17:58 Nikolyan v. Armenia. Imposibilitatea unei persoane incapabile juridic de a accede în mod direct la un tribunal și lipsa garanțiilor în această privință. Încălcare <![CDATA[Nikolyan v. Armenia. Imposibilitatea unei persoane incapabile juridic de a accede în mod direct la un tribunal și lipsa garanțiilor în această privință. Încălcare // 2019]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=179&id=1646&t=/Rezumate-CEDO/2019/Nikolyan-v-Armenia-Imposibilitatea-unei-persoane-incapabile-juridic-de-a-accede-in-mod-direct-la-un-tribunal-i-lipsa-garantiilor-in-aceasta-privinta-Incalcare/ ]]> 11.10.2019 10:43 Lewit v. Austria. Omisiunea tribunalelor naționale de a efectua o analiză comprehensivă a unei plângeri privind defăimarea. Încălcare <![CDATA[<strong><em>Lewit v. Austria</em></strong>. Omisiunea tribunalelor naționale de a efectua o analiză comprehensivă a unei plângeri privind defăimarea. Încălcare // 2019]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=179&id=1719&t=/Rezumate-CEDO/2019/strongemLewit-v-Austriaemstrong-Omisiunea-tribunalelor-nationale-de-a-efectua-o-analiza-comprehensiva-a-unei-plangeri-privind-defaimarea-Incalcare/ ]]> 10.10.2019 08:55 Pastörs v. Germania. Presupusa lipsă de imparțialitate a judecătorului din cadrul celei de-a treia instanțe, din cauza faptului că este căsătorit cu judecătorul din cadrul primei instanțe. Nicio încălcare <![CDATA[<strong>Pastörs v. Germania</strong>. Presupusa lipsă de imparțialitate a judecătorului din cadrul celei de-a treia instanțe, din cauza faptului că este căsătorit cu judecătorul din cadrul primei instanțe. Nicio încălcare // 2019]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=179&id=1640&t=/Rezumate-CEDO/2019/strongPastors-v-Germaniastrong-Presupusa-lipsa-de-impartialitate-a-judecatorului-din-cadrul-celei-de-a-treia-instante-din-cauza-faptului-ca-este-casatorit-cu-judecatorul-din-cadrul-primei-instante-Nicio-incalcare/ ]]> 03.10.2019 16:22 Orlović și alții v. Bosnia și Herzegovina. Neexecutarea unei hotărâri definitive care stabilește repunerea deplină în posesia unui teren a unor persoane strămutate pe teritoriul național, incluzând terenul pe care a fost construit o biserică. Încălcare <![CDATA[<strong>Orlović și alții v. Bosnia și Herzegovina</strong>. Neexecutarea unei hotărâri definitive care stabilește repunerea deplină în posesia unui teren a unor persoane strămutate pe teritoriul național, incluzând terenul pe care a fost construit o biserică. Încălcare // 2019]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=179&id=1622&t=/Rezumate-CEDO/2019/strongOrlovic-i-altii-v-Bosnia-i-Herzegovinastrong-Neexecutarea-unei-hotarari-definitive-care-stabilete-repunerea-deplina-in-posesia-unui-teren-a-unor-persoane-stramutate-pe-teritoriul-national-incluzand-terenul-pe-care-a-fost-construit-o-biserica-Incalcare/ ]]> 01.10.2019 16:02 Savran v. Danemarca. Propunerea expulzării unei persoane care suferă de o boală mentală gravă, fără asigurări din partea statului său de origine privind disponibilitatea unui tratament intensiv controlat în cadrul unei spitalizări de zi. Expulzarea va constitui o încălcare <![CDATA[<strong>Savran v. Danemarca</strong>. Propunerea expulzării unei persoane care suferă de o boală mentală gravă, fără asigurări din partea statului său de origine privind disponibilitatea unui tratament intensiv controlat în cadrul unei spitalizări de zi. Expulzarea va constitui o încălcare // 2019]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=179&id=1626&t=/Rezumate-CEDO/2019/strongSavran-v-Danemarcastrong-Propunerea-expulzarii-unei-persoane-care-sufera-de-o-boala-mentala-grava-fara-asigurari-din-partea-statului-sau-de-origine-privind-disponibilitatea-unui-tratament-intensiv-controlat-in-cadrul-unei-spitalizari-de-zi-Expulzarea-va-constitui-o-incalcare/ ]]> 01.10.2019 08:55 Akif Hasanov v. Azerbaijan. Eșecul de a depune diligența necesară pentru a afla statutul procedurilor, acolo unde dreptul național prevedea comunicarea automată despre hotărârea tribunalului. Inadmisibilă <![CDATA[<strong>Akif Hasanov v. Azerbaijan</strong>. Eșecul de a depune diligența necesară pentru a afla statutul procedurilor, acolo unde dreptul național prevedea comunicarea automată despre hotărârea tribunalului. Inadmisibilă // 2019]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=179&id=1607&t=/Rezumate-CEDO/2019/strongAkif-Hasanov-v-Azerbaijanstrong-Eecul-de-a-depune-diligenta-necesara-pentru-a-afla-statutul-procedurilor-acolo-unde-dreptul-national-prevedea-comunicarea-automata-despre-hotararea-tribunalului-Inadmisibila/ ]]> 19.09.2019 14:58 Strand Lobben și alții v. Norvegia [MC]. Carențele din procesul de luare a deciziilor care au condus la adoptarea unui copil vulnerabil de către părinții adoptivi. Încălcare <![CDATA[<strong>Strand Lobben și alții v. Norvegia [MC]</strong>. Carențele din procesul de luare a deciziilor care au condus la adoptarea unui copil vulnerabil de către părinții adoptivi. Încălcare // 2019]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=179&id=1595&t=/Rezumate-CEDO/2019/strongStrand-Lobben-i-altii-v-Norvegia-MCstrong-Carentele-din-procesul-de-luare-a-deciziilor-care-au-condus-la-adoptarea-unui-copil-vulnerabil-de-catre-parintii-adoptivi-Incalcare/ ]]> 10.09.2019 08:28 Theodorou și Tsotsorou v. Grecia. Anularea tardivă a unei căsătorii dintre foști cumnați. Încălcare <![CDATA[<strong>Theodorou și Tsotsorou v. Grecia</strong>. Anularea tardivă a unei căsătorii dintre foști cumnați. Încălcare // 2019]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=179&id=1583&t=/Rezumate-CEDO/2019/strongTheodorou-i-Tsotsorou-v-Greciastrong-Anularea-tardiva-a-unei-casatorii-dintre-foti-cumnati-Incalcare/ ]]> 05.09.2019 08:37 Olewnik-Cieplińska și Olewnik v. Polonia. Răspunsul inadecvat al autorităților naționale într-un caz de răpire și de sechestrare prelungită. Încălcare <![CDATA[<strong>Olewnik-Cieplińska și Olewnik v. Polonia</strong>. Răspunsul inadecvat al autorităților naționale într-un caz de răpire și de sechestrare prelungită. Încălcare // 2019]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=179&id=1585&t=/Rezumate-CEDO/2019/strongOlewnik-Cieplinska-i-Olewnik-v-Poloniastrong-Raspunsul-inadecvat-al-autoritatilor-nationale-intr-un-caz-de-rapire-i-de-sechestrare-prelungita-Incalcare/ ]]> 05.09.2019 08:01 Januškevičienė v. Lituania. Remediu civil efectiv în dreptul național pentru încălcarea prezumției de nevinovăție. Inadmisibilă <![CDATA[<strong>Januškevičienė v. Lituania</strong>. Remediu civil efectiv în dreptul național pentru încălcarea prezumției de nevinovăție. Inadmisibilă // 2019]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=179&id=1582&t=/Rezumate-CEDO/2019/strongJanuskeviciene-v-Lituaniastrong-Remediu-civil-efectiv-in-dreptul-national-pentru-incalcarea-prezumtiei-de-nevinovatie-Inadmisibila/ ]]> 03.09.2019 08:17 Magnitskiy și alții v. Rusia. Condamnare postumă pentru evaziune fiscală. Încălcare <![CDATA[<strong>Magnitskiy și alții v. Rusia</strong>. Condamnare postumă pentru evaziune fiscală. Încălcare // 2019]]> https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=179&id=1580&t=/Rezumate-CEDO/2019/strongMagnitskiy-i-altii-v-Rusiastrong-Condamnare-postuma-pentru-evaziune-fiscala-Incalcare/ ]]> 27.08.2019 17:30