print
Președintele Republicii Moldova îşi exercită mandatul până la depunerea jurământului de către Preşedintele nou ales
16.03.2016
4493 Accesări

La 16 martie 2016, Curtea Constituţională a adoptat decizia de inadmisibilitate a sesizării privind interpretarea articolului 90 alin.(1) coroborat cu articolele 80 alin. (1) și alin. (2) și 91 din Constituția Republicii Moldova (Sesizarea nr.18b/2016).  

 

Circumstanţele cauzei 


La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituțională, la 15 martie 2016, de către Președintele Republicii Moldova, dl Nicolae Timofti.

Autorul sesizării a solicitat interpretarea articolului 90 alin.(1) coroborat cu articolele 80 alin. (1) și alin. (2) și 91 din Constituție, cu elucidarea următoarelor aspecte:

1. Apariţia vacanţei funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova în condiţiile art. 90 alin. (1) din Constituţie, în legătură cu expirarea a patru ani de la depunerea jurământului este temei pentru asigurarea interimatului funcţiei în conformitate cu art. 91 din Constituție?

2. Când expiră mandatul Preşedintelui Nicolae Timofti, ales la 16 martie 2012 şi început din ziua depunerii jurământului la 23 martie 2012, ținând cont de prevederile Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 7 din 4 martie 2016 care au restabilit alegerea şefului statului prin votul direct al cetăţenilor?

Sesizarea a fost examinată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte, 

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Victor POPA, judecători 

 

Concluziile Curţii

Examinând admisibilitatea sesizării, Curtea a reținut că prevederile în cauză au fost interpretate anterior de către Curtea Constituţională.

Astfel, prin Hotărârea nr.43 din 14 decembrie 2000, Curtea a reținut că, în cazul apariţiei vacanţei funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova (art.90 alin.(1) din Constituţie) în legătură cu expirarea duratei mandatului (art. 80 alin. (1) din Constituţie), Preşedintele Republicii Moldova îşi exercită mandatul, potrivit art.80 alin.(2) din Constituţie, până la depunerea jurământului de către Preşedintele nou-ales.

De asemenea, prin aceeaşi hotărâre, Curtea a menționat că interimatul funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova, survine doar în caz de vacanţă a funcţiei în urma demisiei sau demiterii Preşedintelui, a imposibilității temporare sau definitive de a-şi exercita atribuţiile sau a decesului și se asigură în conformitate cu art.91 din Constituţie (în ordine, de Preşedintele Parlamentului sau de Primul-ministru).

Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a determina schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât considerentele, cât şi dispozitivul hotărârii menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

În plus, cele statuate de Curtea Constituţională prin hotărârea menţionată sunt reiterate în Hotărârea nr. 7 din 4 martie 2016 în care a subliniat că efectele acesteia nu se extind asupra Preşedintelui Republicii Moldova, ales prin votul Parlamentului exprimat la 16 martie 2012. Astfel, acesta rămâne în funcţie până la expirarea mandatului pentru care a fost ales, astfel cum prevăd dispozițiile articolului 80 alineatul (2) din Constituție, şi anume până la depunerea jurământului de către Preşedintele nou-ales.


Decizia Curţii 

Pentru motivele arătate, Curtea a reținut că aspectele abordate în sesizare au fost soluționate anterior de instanța de contencios constituțional, sesizarea fiind repetitivă şi, prin urmare, inadmisibilă.

Decizia Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Informații sesizări +373 22 25-37-20
Relații cu presa +373 69349444
Copyright © 2021 Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.