print
Normă contestată deocamdată neschimbată
31.05.2011
4710 Accesări

NORMĂ CONTESTATĂ DEOCAMDATĂ NESCHIMBATĂ

În şedinţa sa 31 mai 2011, Curtea Constituţională a declarat drept constituţională sintagma „cu plata salariului mediu (pentru salariaţii care sunt remuneraţi în acord sau pe unitate de timp)” din  alineatul 1 al articolului 111 din Codul Muncii, contestată prin sesizarea Avocatului parlamentar Tudor Lazăr. Autorul sesizării consideră că această nouă redacţie, introdusă prin modificare legislativă la 09.07.2010 în locul variantei vechi „În Republica Moldova, zilele de sărbătoare nelucrătoare cu menţinerea salariului sunt:”, este neconstituţională deoarece contravine principiului universal al respectării drepturilor dobîndite în mod licit. 
Întrucît norma legală contestată generează o interpretare restrictivă, Curtea Constituţională a adoptat şi o Adresă, prin care atrage atenţia Parlamentului asupra necesităţii lichidării acestei lacune.
Hotărîrea Curţii Constituţionale şi Adresa expediată Parlamentului vor fi publicate în termenul prevăzut în Monitorul Oficial şi pe
www.constcourt.md

Informații sesizări +373 22 25-37-20
Relații cu presa +373 69349444
Copyright © 2021 Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.