print
Textul briefing-ului susținut de Președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, pe 12 august 2021 (neclaritatea normelor care incriminează infracțiunea de huliganism)
12.08.2021
412 Accesări

 

 

Stimați cetățeni,

Stimați reprezentanți ai presei, 

Curtea a verificat astăzi constituționalitatea unor prevederi din articolul 287 alin. (1) din Codul penal, care reglementează infracțiunea de huliganism. 

Pentru analiza sa Curtea a reținut următoarele texte contestate:acțiunile intenționate care încalcă grosolan ordinea publică” și „precum și acțiunile care, prin conținutul lor, se deosebesc printr-un cinism sau obrăznicie deosebită”. 

Curtea și-a efectuat analiza prin prisma dispozițiilor articolelor 1 alin. (3) și 22, care garantează principiul legalităţii incriminării şi a pedepsei penale, în coroborare cu articolul 23 din Constituţie, care instituie standardul calității legii.

Cu privire la textul „acțiunile intenționate care încalcă grosolan ordinea publică”, Curtea a observat că semnificația atribuită acestui concept de Curtea Supremă de Justiție prin Hotărârea explicativă nr. 4 din 19 iunie 2006 este, de fapt, similară cu dispoziția articolului 354 din Codul contravențional, referitor la huliganismul nu prea grav. Huliganismul nu prea grav constă în acostarea jignitoare în locuri publice a persoanei fizice și în alte acțiuni similare care tulbură ordinea publică și liniștea persoanei fizice. Curtea a reținut că diferența dintre infracțiunea și contravenția de huliganism constă în prezența sau în lipsa acțiunilor adiacente. Acțiunile adiacente sunt aplicarea violenței asupra persoanelor, amenințarea cu aplicarea violenței asupra persoanelor și opunerea de rezistență violentă reprezentanților autorităților sau altor persoane care combat actele huliganice. 

Astfel, Curtea a constatat că, în textul „acțiunile intenționate care încalcă grosolan ordinea publică", prezintă probleme doar termenul „grosolan". Reglementând acest termen, legislatorul s-a referit la intensitatea încălcării ordinii publice. Totuși, nu sunt clare modul și criteriile de evaluare a acestei intensități, pentru că prezența vreuneia dintre acțiunile adiacente
care implică aplicarea violenței sau amenințarea cu violență exclude aplicabilitatea articolului 354 din Codul contravențional, fapta constituind infracțiunea de huliganism.

care implică aplicarea violenței sau amenințarea cu violență exclude aplicabilitatea articolului 354 din Codul contravențional, fapta constituind infracțiunea de huliganism. 

Așadar, Curtea a conchis că, din rațiunile clarității și previzibilității legii penale, termenul „grosolan” din articolul 287 alin. (1) din Codul penal complică în mod inutil formularea legii. Acesta generează o stare de incertitudine juridică și creează impedimente la interpretarea articolului de către instanțele judecătorești.

Referitor la textul „precum și acțiunile care, prin conținutul lor, se deosebesc printr-un cinism sau obrăznicie deosebită”, Curtea a analizat interpretarea oferită de Curtea Supremă de Justiție. Ea a constatat că noțiunea generală de „cinism deosebit” a fost explicată cu utilizarea altor expresii echivoce, cum ar fi „încălcarea insistentă şi demonstrativă a regulilor morale” și „purtarea nerușinată în prezența altor persoane”. Totuși, explicațiile oferite de Curtea Supremă de Justiție nu au clarificat norma în discuție și nu au instituit vreun reper obiectiv care să asigure previzibilitatea aplicării acestei norme de către organele de urmărire penală și instanțele de judecată.  

În practică, stabilirea conținutului noțiunii de „cinism” este efectuată, într-o măsura determinantă, pe baza convingerilor personale sau a percepțiilor subiective ale persoanelor care aplică legea penală. Chiar dacă se face apel la consultanța de specialitate, destinatarul normei ar putea fi privat de posibilitatea conformării cu prevederile legale. El se află într-o stare de insecuritate juridică. Prin urmare, Curtea a conchis că prevederea legală  nu îndeplinește standardul calității legii penale.

În comparație cu acțiunile care se deosebesc prin „cinism”, potrivit explicației oferite de către Curtea Supremă de Justiție, acțiunile manifestate prin „obrăznicie deosebită” atentează la obiecte materializate. Curtea a admis că, deși există alte norme penale sau contravenționale care asigură protecția unor valori similare, ține de competența persoanelor care aplică legea penală să delimiteze huliganismul de alte fapte, în funcție de obiectul și de urmările infracțiunii sau ale contravenției, de intenția făptuitorului, de motivele, scopurile și circumstanțele comiterii faptei. Aspectele îndoielnice ale fiecărui caz particular cu privire la aplicarea noțiunii de „obrăznicie deosebită” trebuie clarificate ținând cont de regulile de aplicare a legii penale, în special cele cu privire la încadrarea juridică a faptelor. Apelând la consultanța de specialitate, o persoană ar putea afla care acțiuni pot fi catalogate ca acțiuni care se deosebesc prin „obrăznicie deosebită”. 

Prin urmare, Curtea a reținut că acest capăt al sesizării nu prezintă probleme din perspectiva standardului calității legii penale. 

Așadar, Curtea a declarat neconstituționale cuvântul „grosolan” și textul „cinism sau” din articolul 287 alin. (1) din Codul penal al Republicii Moldova. 

Vă mulțumesc!

Informații sesizări +373 22 25-37-20
Relații cu presa +373 69349444
Copyright © 2021 Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.