print
Curtea a examinat constituționalitatea unor prevederi legale referitoare la amnistierea mamelor cu copii în vârstă de până la opt ani
08.04.2019
2527 Accesări

Pe 8 aprilie 2019, Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a cuvântului „femeie” din teza a doua a articolului 5 din Legea nr. 188 din 10 iulie 2008 privind amnistia în legătură cu declararea anului 2008 An al Tineretului.

Autorul excepției a susținut că prevederile contestate le-au acordat dreptul de eliberare din închisoare doar mamelelor cu copii în vârstă până la opt ani, nu și taților cu copii mici, deși, din perspectiva dreptului de a îngriji de copii, ambele categorii de subiecte se află în situații similare. În opinia sa, acest fapt reprezintă un tratament diferențiat nejustificat.

Analiza Curții

Curtea a considerat că această cauză trebuie examinată prin prisma articolului 16 coroborat cu articolul 28 din Constituție, care sunt corespondentele articolelor 14 și 8 din Convenția Europeană.

Curtea a observat că prin eliberarea mamelor cu copii în vârstă de până la opt ani, nu și a taților, Parlamentul a instituit un tratament diferențiat pe criteriu de sex. Avantajul care le-a fost acordat mamelor nu le-a fost acordat și taților cu copii mici, acest fapt fiind suficient pentru a se constata existența un tratament diferențiat.

Curtea a admis că prin eliberarea de la pedeapsa închisorii a mamelor, Parlamentul a acționat în vederea realizării interesului superior al copilului, manifestat prin creșterea și educarea acestuia de către mamă.

De asemenea, Curtea a notat și existența diferitor instrumente europene şi internaționale care tratează nevoile femeilor din perspectiva protecţiei sarcinii şi a maternităţii.

Curtea a reținut că aceste considerente pot constitui o bază suficientă pentru constatarea unui scop legitim urmărit prin prevederile contestate.

Din punctul de vedere al justificării acordării amnistiei doar mamelor care au copii în vârstă de până la opt ani, Curtea a constatat că, potrivit datelor publicate de către Biroul Național de Statistică, la începutul anului 2008, deținuții de sex masculin erau cu aproximativ 95% mai mulți decât cei de sex feminin. Acordarea dreptului de amnistie tuturor taților de copii în vârstă de până la opt ani, inclusiv celor care au comis infracțiuni grave, ar presupune eliberarea din închisoare a unui număr foarte mare de deținuți. Eliberarea unui număr mare de persoane care nu și-au executat pedepsele, dintre care unii pot fi periculoși, ar putea crea în rândul publicului un sentiment de neliniște referitor la siguranța publică.

În aceste circumstanțe, Curtea a constatat că ar fi foarte dificil, probabil chiar imposibil, ca Parlamentul să elibereze tații în baza acelorași motive invocate în cazul mamelor. Astfel, eliberarea de la pedeapsa cu închisoarea doar a femeilor care aveau copii în vârstă de până la opt ani, nu și a bărbaților, are la bază o justificare obiectivă și rezonabilă.

Prin urmare, Curtea a conchis că cuvântul „femeie” din teza a doua a articolului 5 din Legea nr. 188 din 10 iulie 2008 privind amnistia în legătură cu declararea anului 2008 An al Tineretului este conform cu articolul 16, coroborat cu articolul 28 din Constituție.

Concluziile Curții

Pornind de la cele menționate, Curtea a respins excepția de neconstituționalitate ridicată de către dl Sergiu Cojocaru, parte în dosarul nr. 21-889/2019, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

Ea a recunoscut constituțional cuvântul „femeie” din teza a doua a articolului 5 din Legea nr. 188 din 10 iulie 2008 privind amnistia în legătură cu declararea anului 2008 An al Tineretului.

Această hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Informații sesizări +373 22 25-37-20
Relații cu presa +373 69349444
Copyright © 2021 Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.