print
Președintele Comisiei de la Veneția a făcut o declarație privind critica adusă CCM de către Președintele Republicii Moldova
13.10.2017
3303 Accesări

La 13 octombrie 2017 Președintele Comisiei de la Veneția Gianni Buquicchio  a făcut următoarea declarație:

”Strasbourg, Council of Europe - I have learned that the President of the Republic of Moldova has made very critical statements casting doubt on the judgments of the Constitutional Court and the impartiality of its judges. I would like to recall that in a democratic state, governed by the rule of law, criticisms of constitutional court decisions are permissible as long as they are respectful. 

While freedom of expression is a fundamental value in a democratic state, the holders of public office must show restraint in their criticism. Disrespectful criticism, and in particular threatening statements, against judges aimed at influencing the Court’s decisions are inadmissible.” 

”Am aflat că Președintele Republicii Moldova a făcut declarații foarte critice prin care a pus la îndoială hotărârile Curții Constituționale și imparțialitatea judecătorilor constituționali. Aș vrea să reamintesc că într-un stat democratic, care se conduce de principiul statului de drept, critica adusă hotărârilor curții constituționale este admisibilă în măsura în care aceasta este respectuoasă.

În timp ce libertatea de expresie reprezintă o valoare fundamentală într-un stat democratic, persoanele care ocupă funcții publice sunt obligate să manifeste reținere în critica pe care o fac. Critica lipsită de respect, în special declarațiile amenințătoare, îndreptată împotriva judecătorilor și menită să influențeze deciziile instanței constituționale, este inadmisibilă.”

Informații sesizări +373 22 25-37-20
Relații cu presa +373 69349444
Copyright © 2022 Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.