print
ANUNȚ REPETAT: 30 iunie 2017 - data limită de depunere a dosarelor de participare la concursul „Constantin Stere”
01.06.2017
2052 Accesări

Curtea Constituţională a Republicii Moldova anunţă demararea concursului pentru decernarea Premiului Curții Constituționale „Constantin Stere”,  Ediţia 2017.

La concurs pot participa autori (persoane fizice, colective de autori sau asociații obștești) ai lucrărilor ştiinţifice publicate (monografii, cicluri de lucrări sau serii de articole științifice, publicate în revistele naționale sau internaționale și recunoscute drept publicații științifice de profil) în decursul ultimilor 2 ani.

Lucrările trebuie să urmărească stimularea soluționării efective a problemelor științifice și practice în domeniul dreptului, în general, și ale instituției dreptului constituțional, în particular, dezvoltarea sistemului jurisdicțional, susținerea cercetărilor fundamentale în domeniul dreptului comparat și al drepturilor omului, inclusiv prin prisma jurisdicției constituționale.

Autorilor lucrărilor ştiinţifice premiate li se conferă titlul de laureat al Premiului Curții Constituționale „Constantin Stere”, li se înmânează diploma de laureat și un premiu bănesc în mărime de 10.000 lei.

Candidații se pot înscrie în concurs prin depunerea dosarelor la sediul Curții Constituționale (or.Chişinău, str. A.Lăpuşneanu, 28, tel. de contact: 022253732; 022253724).

Dosarul candidatului va include:

 a) adnotarea rezumativă (până la 3 pagini; semnată) în care va fi expusă actualitatea și noutatea științifică a temei cercetate în lucrare;

 b) recenzia unui specialist în domeniu;

 c) curriculum vitae al candidatului/candidaților (care să cuprindă numele, prenumele; anul naşterii; studiile; specialitatea; locul de muncă; funcţia; lista lucrărilor ştiinţifice publicate; datele de contact); în cazul asociațiilor obștești se prezintă copia certificatului de înregistrare de stat, se indică adresa juridică și numele președintelui asociației;

 d) lucrarea /lucrările științifice publicate prezentate pentru participare la concurs.

Data limită de prezentare a dosarelor este 30 iunie 2017.

Regulamentul cu privire la decernarea distincțiilor Curții Constituționale poate fi accesat pe pagina de internet http://www.constcourt.md

Informații sesizări +373 22 25-37-20
Relații cu presa +373 69349444
Copyright © 2021 Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.