print
Opinia comună a Comisiei de la Veneția și a Directoratului General pentru Drepturile Omului și Statul de Drept (DGI) al Consiliului Europei referitoare la proiectul de lege cu privire la evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor
16.03.2023

În cadrul celei de-a 134-a sesiuni plenare (10-11 martie 2023), Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) a adoptat Opinia referitoare la proiectul de lege cu privire la evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor. 

Traducerea Opiniei, efectuată de Curtea Constituțională, poate fi accesată aici: CDL-AD(2023)005 

Textul englez al Opiniei poate fi accesat aici:

 https://venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2023)005-e  

Informații sesizări +373 22 25-37-20
Relații cu presa +373 69349444
Copyright © 2023 Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.