print
Opinia Comisiei de la Veneția referitoare la declararea neconstituționalității unui partid politic
21.12.2022

În cadrul celei de-a 133-a sesiuni plenare (16-17 decembrie 2022), Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) a adoptat Opinia referitoare la declararea neconstituționalității unui partid politic.

Traducerea Opiniei, efectuată de Curtea Constituțională, poate fi accesată aici: CDL-AD(2022)051

Textul englez al Opiniei poate fi accesat aici: https://venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)051-e

Informații sesizări +373 22 25-37-20
Relații cu presa +373 69349444
Copyright © 2024 Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.