Categorii Categorii

Valeria Șterbeț

 

Născută la 15 noiembrie 1946, în s.Miciurin,
raionul Drochia, Republica Moldova
căsătorită, un copil

Activitate profesională 

Judecător la Curtea Constituţională (februarie 2007 - februarie 2013);
Judecător, Preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie (mai 2001 - februarie 2007);
Preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (iunie 2001- noiembrie 2006);
Ministru al Justiţiei (decembrie 1999 - aprilie 2001);
Judecător, Vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie şi Preşedinte al Colegiului Penal (februarie 1998 - decembrie 1999);
Judecător la Curtea Supremă de Justiţie (august 1996 - februarie 1998);
Comisia Electorală Centrală, secretar (1995, 1997);
Judecătoria Supremă a Republicii Moldova, judecător (decembrie 1984 - august 1996);
Judecător, Preşedinte al Judecătoriei raionului Ungheni (iunie 1982 - decembrie 1984);
Judecătoria raionului Ungheni, Judecător (martie 1973 - iunie 1982);
Ministerul Justiţiei, Secţia de sistematizare a legislaţiei, Consultant superior (august 1972 -  martie 1973);
Profesoară la clasele primare Şcoala medie din s.Rădenii-Vechi, raionul Ungheni (1966 - 1967).

Activităţi civice, ştiinţifice şi culturale 

Participă la seminarul de instruire a formatorilor cu tematica „Abilităţi metodologice de predare pentru judecători şi procurori" (16 mai - 20 mai 2011);
Participă la Atelierul de lucru pentru dezvoltarea abilităţilor profesionale cu genericul „Identificarea metodelor moderne de predare şi elaborarea unui suport de curs eficient", organizat de către Biroul din Republica Moldova al Asociaţiei Avocaţilor Americani Iniţiativa pentru Supremaţia Legii şi Institutul Naţional al Justiţiei (2-4 decembrie 2009;
Participă la elaborarea proiectelor de legi privitor la reforma judiciară şi de drept, la ajustarea cadrului legislativ naţional care reglementează principiile organizatorice ale funcţionării sistemului judecătoresc naţional în corelaţie cu standardele internaţionale;
Participă prin prezentări de rapoarte şi informaţii la un şir de conferinţe internaţionale, regionale si naţionale în cadrul Consiliului Europei, Pactului de stabilitate pentru Europa Centrală şi de Sud-Est, în cadrul Iniţiativei Centrale Europene, Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră, precum şi la Congresul X al Organizaţiei Naţiunilor Unite, etc.

Publicaţii

Constituţia Republicii Moldova, comentariu (grup de autori), 2012

Metodologia întocmirii actelor procedurale penale, Suport de curs, cartea IX, INJ, 2009;
Drept penal, Suport de curs, cartea I, INJ, 2008;
Drept procesual penal, Suport de curs, cartea II, INJ, 2008;
Procedura penală - Modele de acte, volumul II, 2007;
Ghidul judecătorului de instrucţie (2007);
Administrarea eficientă a justiţiei (2006);
Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile (2006);
Curtea Supremă de Justiţie - 10 ani de la înfiinţare (2006);
Culegere de hotărîri explicative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie (2006);
Comentariul Codului penal (2005);
Comentariul Codului de procedură penală (2005); 
Reforma judiciară şi de drept în Republica Moldova - realizări, probleme, perspective (2004);
Culegere de hotărîri explicative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie (2002);
Peste 50 publicaţii în problemele organizării şi funcţionării sistemului judiciar, înfăptuirii justiţiei, inclusiv implementării jurisdicţiei Curţii Europene pentru Drepturile Omului, jurisdicţiei constituţionale, realizării reformei judiciare şi de drept în Republica Moldova.

 

Studii

Doctor în drept (Institutul de Filozofie, Sociologie şi Drept al Academiei de Ştiinţe din Moldova, 2003)
Jurist, (Facultatea de Drept, Universitatea de  Stat din Moldova, 1967-1972, cu menţiune);
Învăţător clasele primare, (Şcoala pedagogică din Soroca, 1962-1966, cu menţiune).

Distincţii

„Ordinul Republicii" (2006);
Ordinul „Gloria Muncii" (2001);
Medalia „Meritul Civic" (1996);
Gradul superior de calificare al judecătorului;
Titlul de „Veteran al sistemului judiciar" (Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii, 2003).

Limbi străine

Franceza, rusa

 

 
 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid