Categorii Categorii

Victor PUȘCAȘ

 

S-a născut la 18 iulie 1943, în satul Arioneşti, raionul Donduşeni, Republica Moldova.

În 1964 absolveşte şcoala profesională de mecanizare şi lucrează mecanizator în regiunea Omsk.

În 1964 şi 1965 lucrează ca lăcătuş în cadrul asociaţiei "Молдсельхозтехника".

În anii 1966-1971 îşi face studiile la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova şi la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat "M.V.Lomonosov" din Moscova.

În 1971 este consultant superior la Ministerul Justiţiei.

Din 1971 pînă în 1977 exercită funcţia de judecător, apoi de preşedinte al judecătoriei raionale din Rîbniţa.

În anul 1977 devine membru al Judecătoriei Supreme, iar din anul 1985 pînă în 1989 deţine funcţia de Preşedinte al Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova.

Este ales deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislaturile XI şi XII.

În anii 1986-1990 este preşedinte al Comisiei de Revizie a PCM.

În perioada 1989-1994 deţine funcţia de vicepreşedinte al Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM, vicepreşedinte al Parlamentului Republicii Moldova.

În anii 1994-1995 este ministru pentru relaţiile cu Parlamentul Republicii Moldova.

În anii 1995-2001 deţine funcţia de preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie.

În 1995 i se conferă gradul superior de calificare al judecătorului.

Din noiembrie 1998 pînă în februarie 2001 deţine concomitent funcţia de Presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii.

La 15 februarie 2001 este desemnat judecător al Curţii Constituţionale din Republica Moldova pe un mandat de 6 ani.

La 27 februarie 2001 este ales Preşedinte al Curţii Constituţionale.

La 15 februarie 2007 este numit în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale pentru al doilea mandat de 6 ani.

Publică articole şi comentarii în probleme de drept în reviste de specialitate, prezintă rapoarte şi comunicări la reuniuni naţionale şi internaţionale.

Este coautorul cărţilor "Faţă în faţă cu justiţia americană" şi "Curtea Constituţională: 10 ani de activitate".

Participă la elaborarea Constituţiei Republicii Moldova, Concepţiei reformei judiciare şi de drept, a legilor privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, contenciosul administrativ, organizarea judecătoreasca, statutul judecătorului, Codului de procedură penală ş.a.

Este coordonator al culegerilor de hotărîri explicative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie şi al Sintezei practicii judiciare în Republica Moldova (anul 2000) şi al culegerilor de hotărîri şi decizii ale Curţii Constituţionale în anii 2002-2006.

Este unul din iniţiatorii publicaţiilor periodice "Moldovanul", "Juristul Moldovei", "Buletinul Curţii Supreme de Justiţie", "Justiţia Constituţională în Republica Moldova" şi unul din organizatorii conferinţelor internaţionale cu genericele: "Reforma judiciară şi de drept" (28-30 ianuarie 1993), "Reforma judiciară şi de drept: realizări, probleme, perspective" (23-24 august 2001), "Suveranitatea de stat în ţările plurietnice" (septembrie 2006), Forumului Preşedinţilor Curţilor Constituţionale din ţările membre ale Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră "Curtea Constituţională - autoritate supremă în protecţia statului de drept şi a suveranităţii constituţionale" (10-11 decembrie 2001), Seminarului internaţional "Competenţele Curţii Constituţionale şi rolul ei în societate în lumina noului proiect de lege cu privire la Curtea Constituţională" (17-18 iunie 2002).

Este decorat cu medalia "Meritul Civic" (1996) şi Ordinul Republicii (1999).

Este cetăţean de onoare al capitalei statului Texas, SUA, or.Austin.

 

 
 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid