Principiul inamovibilităţii

Potrivit art.137 din Constituţia RM, judecătorii Curţii Constituţionale sunt inamovibili pe durata mandatului, prevederi similare conţine şi art.9 din Codul jurisdicţiei constituţionale. Mandatul de judecător al Curţii Constituţionale încetează sau se ridică numai în cazul şi în modul stabilit de Legea cu privire la Curtea Constituţională, rezumându-se la următoarele:

  • imposibilitate a exercitării funcţiei de judecător din motive de sănătate timp îndelungat şi neîntrerupt (mai mult de 4 luni);
  • încălcare a jurământului şi a obligaţiilor funcţiei;
  • condamnare de către instanţa judecătorească pentru săvârşirea unei infracţiuni;
  • incompatibilitate.

Controlul asupra semnalelor de încălcare a jurământului sau a obligaţiilor funcţionale de către judecători se efectuează de un complet din 2 judecători, numiţi prin dispoziţie a Preşedintelui Curţii Constituţionale. În caz de ridicare a mandatului, judecătorul este eliberat din funcţie. Totodată, judecătorul Curţii Constituţionale poate demisiona din proprie iniţiativă.

Judecătorul constituţional beneficiază de anumite garanţii, cum ar fi:

  • pe perioada de executare a mandatului de judecător al Curţii Constituţionale contractul de muncă la serviciul anterior se suspendă;
  • după expirarea mandatului, judecătorului Curţii Constituţionale i se rezervă funcţia anterioară, iar dacă ea este lichidată, i se oferă o funcţie echivalentă la aceeaşi unitate sau la alta;
  • cu persoana care urmează să exercite funcţia anterioară a judecătorului se încheie un contract de muncă pe un termen anumit, care se reziliază la revenirea judecătorului. Astfel se va proceda şi în cazul în care funcţia anterioară a judecătorului este ocupată prin alegere sau concurs;
  • durata de executare a mandatului de judecător se include în vechimea în muncă totală şi neîntreruptă, în specialitatea precedentă;
  • judecătorul care la data exprimării mandatului a atins limita de vârstă şi are vechimea în muncă necesară pensionării este pensionat din funcţia de judecător, în condiţiile legii.

 

 

 
 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6959063  //   Vizitatori ieri: 2650  //   azi: 583  //   Online: 91
Acces rapid