Categorii Categorii

Victor POPA

Judecător al Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

Născut la 15.04.1949, a absolvit Institutul Unional de Juridică, Moscova (1976); doctor în drept la Universitatea din București (1998); doctor habilitat în drept (2000). Profesor universitar (2003); lector în drept constituțional la Universitatea Umanistă din Republica Moldova (1992-1993); lector superior de drept constituțional la Academia de Studii în domeniul Administrației Publice a Republicii Moldova (1993-1997); lector superior de drept constituțional la Academia Internațională de Economie, Drept și Arte Audio-vizuale (1995-1997); lector superior, conferențiar universitar, profesor universitar la Universitatea Liberă Internațională din Moldova (1995 - prezent); profesor universitar la catedra Științe Juridice, Academia de Administrare Publică pe lângă Guvern (2011 - prezent); deputat în Parlamentul Republicii Moldova (2010-2013); Președinte al Comisiei parlamentare juridice, numiri și imunități (2011-2013); membru al Consiliului Știinţific și Consultativ al Curţii Constituţionale (2007-2013). Judecător la Curtea Constituțională din aprilie 2013.

Expert independent al Congresului puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei (2005-2010); membru al Comitetului de Supraveghere privind implementarea Reformei Administrației Publice Centrale în Republica Moldova (2006-2008); președinte al Consiliului Științific specializat al Universității Libere Internaționale din Moldova pentru conferirea titlului științific de doctor și doctor habilitat în drept; consultant al grupului de lucru pentru elaborarea proiectului Constituţiei Republicii Moldova (1991-1993); autor al proiectului de Lege cu privire la bazele autoadministrării locale (1991), al proiectului de lege cu privire la alegerea Parlamentului (1993); expert în cadrul grupului de lucru pentru elaborarea Codului electoral (1997); președintele grupului de lucru pentru elaborarea proiectului de modificare a Constituţiei Republicii Moldova (1999); membru al grupului internaţional de lucru creat în cadrul OSCE pentru elaborarea Statutului juridic special al Transnistriei (2000); membru asociat al comisiei parlamentare pentru elaborarea proiectelor de legi în administraţia publică locală (2006). A activat în calitate de expert în proiectele internaţionale susținute de Consiliului Europei, PNUD, TACIS, SOROS, USAID, fundația „Viitorul". Autor a peste 50 lucrări știinţifice în domeniul organizării și funcţionării puterilor în stat la nivel central și local. Distins cu distincția de stat „Ordinul de Onoare" (2012).

Numit în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale prin Hotărârea Parlamentului Nr. 61 din 29.03.2013

 
 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid