Categorii Categorii

Veaceslav ZAPOROJAN

Născut la 16.07.1962, a absolvit Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova (1989); a susţinut teza de doctor în drept cu tema „Protecţia drepturilor fundamentale în justiţia constituţională a Republicii Moldova" la Universitatea de Stat din Moldova (2007); avocat, membru al Uniunii Avocaţilor din Moldova (1989-2002); şef al Biroului de avocaţi Drochia (1991-1995) şi al Biroului Asociat de Avocați „Facultatea de Drept" a USM (2000-2002). Conferenţiar universitar, Departamentul Drept Public, Universitatea de Stat din Moldova (1995-prezent); conferenţiar, Catedra Drept Public, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere" (USPEE) (2010 - prezent); conferenţiar universitar, Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova (2006 - 2012); conferenţiar, Catedra Drept Privat Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) (2012-prezent); Director al Şcolii Doctorale în drept, știinţe politice şi administrative din cadrul Consorţiului Naţional al ASEM şi USPEE (2015-prezent). Judecător-asistent al Curţii Constituţionale din Moldova (2002-2015); Judecător la Curtea Constituţională din iulie 2016.

A activat în calitate de expert în cadrul Programului Naţiunilor Unite pentru Democraţie, Proiectul „Susţinere în implementarea Planului naţional de acţiuni în  domeniul drepturilor omului în Republica Moldova" (2005-2008), expert al Comisiei parlamentare de anchetă pentru elucidarea cauzelor şi consecinţelor evenimentelor de după 5 aprilie 2009 (2009-2010); arbitru supleant al Curții Internaționale de Arbitraj și Conciliere din Geneva pe lângă OSCE (2004-2010); membru al grupurilor de lucru  pentru elaborarea proiectului legii cetăţeniei (2002) și proiectului legii cu privire la revizuirea Constituţiei (2004), membru al grupului de lucru pentru revizuirea legislaţiei privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale (2016). Coautor al Comentariului la Constituţia Republicii Moldova (2012) şi al Manualului judecătorului pe cauze civile (2013). Membru al Comisiei de examinare pentru evaluarea gradului de cunoaştere a prevederilor Constituţiei şi a limbii de stat pentru persoanele care solicită dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova (2001-prezent). Decorat cu medalia „Meritul civic" (2010).

Numit în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale prin Hotărârea Guvernului Nr. 840 din 06.07.2016. 

 

 
 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid