Categorii Categorii

Igor DOLEA

S-a născut la 17.07.1962, s. Năvîrneţ, r. Făleşti
A absolvit Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova (1988); doctor în drept (1996),  doctor habilitat în drept (2009). Conferenţiar universitar la catedra Drept procesual penal şi criminalistică, Universitatea de Stat din Moldova (din 2000); șef al catedrei Drept procesual penal şi criminalistică, Universitatea de Stat din Moldova (1996 - 2013), profesor universitar la catedra Drept procesual penal şi criminalistică, Universitatea de Stat din Moldova (2010 – în prezent); conducător de doctorat; director al Institutului de Reforme Penale (2001-2009); membru al Consiliului Superior al Magistraturii (2009-2013); preşedintele grupului de coordonare şi monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei (2012 - 2013); preşedintele Comisiei de experţi a Consiliului Naţional pentru Acreditate şi Atestare (2011 – în prezent); expert în Consiliul Ştiinţific al Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova (2007 – în prezent); expert în  Consiliul Ştiinţific-Consultativ de pe lângă Curtea Constituţională (2007- 2013); membru al Consiliului Ştiinţific Consultativ de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie (2002 – în prezent); membru al Colegiului de Calificare de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii (2002-2006); expert în Consiliul ştiinţifico-metodic al Procuraturii Generale (2005 - 2009); expert în Grupul naţional de lucru în domeniul justiţiei juvenile (2005 - 2007); membru al Consiliului Naţional pentru Reforma Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept (2012-2013). Judecător la Curtea Constituțională din februarie 2013.
Membru al grupurilor de lucru pentru elaborarea Codului de procedură penală, Codului de executare, Codului contravențional, Legii cu privire la mediere, Legii cu privire la probațiune, Legii cu privire la protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul penal. A desfăşurat activitate în calitate de expert în proiectele internaţionale susținute de Consiliul Europei, OSCE, OIM, etc. Autor a peste 100 de publicaţii, inclusiv monografii şi manuale, în domeniul justiţiei şi drepturilor omului.
Posesor al titlului onorific „Om Emerit” (2009).

 
 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid