Categorii Categorii

Alexandru TĂNASE

Născut la 24 februarie 1971, în Chişinău
Căsătorit , 2 copii

Activitate profesională

Preşedinte al Curţii Constituţionale (octombrie 2011 – mai 2017);
Judecător la Curtea Constituţională (aprilie 2011 – mai 2017);
Ministru al Justiţiei (septembrie 2009 – mai 2011);
Biroul Asociat de Avocaţi “Hanganu, Tănase şi Partenerii”, Avocat Partener (2007 – 2009);
Biroul de avocaţi “Alexandru Tănase”, Avocat (iunie 2005 – 2007);
Centrul de Studii şi Politici Juridice, Consultant juridic (aprilie 2005 – iunie 2005);
Fundaţia SOROS Moldova, Programul Drept, Manager de Proiect (aprilie 2003 – aprilie 2005);
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Consultant naţional de Proiect, Proiectul “Susţinerea Dezvoltării Judiciare în Moldova” (decembrie 2000 – martie 2003);
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Manager de Proiect, Proiectul “Consolidarea Sistemului Legislativ şi Judecătoresc” (septembrie 1999 – decembrie 1999);
Baroul Avocaţilor din Moldova, Avocat (februarie 1999 – martie 2009);
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Programul “Guvernare şi Democraţie”, Manager de Proiect, Proiectul “Consolidarea Sistemelor Judiciar şi Legislativ în Moldova” (octombrie 1998 – august 1999);
Ministerul Justiţiei, Direcţia Agent Guvernamental şi Relaţii Internaţionale, Consultant Superior (ianuarie – septembrie 1998);
Consilier juridic independent (ianuarie 1995 – decembrie 1997).

Activitate politică

Prim-vicepreşedinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova (8 decembrie 2007 – 10 aprilie 2011);
Deputat în Parlamentul Republicii Moldova (aprilie 2009 – martie 2010, noiembrie 2010 – februarie 2011);
Preşedinte al Fracţiunii PLDM în Consiliul Municipal Chişinău (iunie 2007 – aprilie 2009);
Preşedinte al Comisiei juridice, pentru ordinea publică şi activitatea administraţiei publice locale a Consiliului Municipal Chişinău (iunie 2007 – aprilie 2009).

Activităţi civice, ştiinţifice şi culturale

Creaţie legislativă

Activitate în cadrul Comisiei Guvernamentale pentru elaborarea noii Legi cu privire la Curtea Constituţională;
Activitate în cadrul Comisiei Guvernamentale pentru elaborarea noii Legi cu privire la procuratură;
Activitate în cadrul Grupului de lucru pentru elaborarea comentariului la proiectul noului Cod Penal;
Activitate în cadrul Grupului de lucru pentru elaborarea proiectului Legii cu privire la Institutul Naţional al Magistraturii din Moldova;
Coordonarea Grupului de lucru pentru elaborarea proiectului Legii cu privire la executorii judecătoreşti privaţi;
Coordonarea Grupului de lucru pentru elaborarea comentariului Legii cu privire la contenciosul administrativ.

Drepturile omului

Coordonarea Programului Guvernamental pentru implementarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului în Republica Moldova;
Avocat în cauzele Ilaşcu, Meriacri, Amihalachioae, Şarban, Modârcă, Gorea, câştigate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului;
Autor al Raportului Naţional cu privire la independenţa sistemului judecătoresc pentru anul 2003;
Reprezentant al diferitor mijloace de informare în masă în procese privind calomnia;
Coordonarea programelor de instruire a tinerilor avocaţi cu privire Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Drept comercial

Elaborarea raportului despre cadrul normativ privind privatizarea în Moldova;
Avocat al Băncii Mondiale în domeniul insolvabilităţii;
Consultant local al Raiffeisen Investment AG, PriceWaterhouseCoopers şi Muşat & Asociaţii pentru privatizarea Companiei MOLDTELECOM.

Publicaţii

Accesul la Justiţie (1999) – coautor;
Procedura în faţa CEDO (2000) – autor;
Jurisprudenţa Curţii de Apel – coordonator de ediţie;
Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei – coordonator de ediţie;
Regimul juridic al Creaţiei intelectuale – coordonator de ediţie.
Autor al mai multor articole politice şi ştiinţifice în diferite publicaţii, privind protecţia drepturilor omului, independenţa justiţiei şi democraţia în Moldova.

Comunicări şi conferinţe susţinute peste hotare

Conferinţa internaţională OSCE/ODIHR „Rolul partidelor politice în procesele politice”, raportor principal (Varşovia, Polonia, 18-20 mai 2011)
Conferinţa internaţională de nivel înalt privind recursurile efective împotriva neexecutării hotărârilor judecătoreşti naţionale (Strasbourg, Franţa, 15-16 martie 2010);
Conferinţa Internaţională de Nivel Înalt privind viitorul Curţii Europene a Drepturilor Omului (Interlaken, Elveţia, 18-19 februarie 2010);
Conferinţa Internaţională „Justiţia pentru Copii: Sisteme Legislative şi Soluţii de Implementare” (Baku, Azerbaijan, 16-17 noiembrie 2009).

Altă experienţă

Experienţă în organizarea şi administrarea proiectelor de asistenţă juridică;
Cunoaşterea istoriei dreptului şi a tradiţiilor fostei Uniuni Sovietice, precum şi a evoluţiilor juridice şi economice actuale în statele CSI şi din Europa de Est;
Experienţă privind procesele de reformă în domeniul dreptului în Europa de Est şi în statele CSI;
Experienţă în domeniul cooperării internaţionale şi a coordonării asistenţei externe;
Experienţă privind cooperarea cu Consiliul Europei şi cu Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Studii

Licenţiat în Drept (Facultatea de Drept, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 1994);
Tehnici de Apărare în cauzele penale (Asociaţia Barourilor Americane, 2004);
Instruirea formatorilor pentru aplicarea Convenţiei Europene (Consiliul Europei şi Comisia Europeană, 2005);
Doctorand (Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2007).

Limbi străine

Engleza, rusa, spaniola.

 
 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid