Categorii Categorii

Pavel BARBALAT

S-a născut la 29 mai 1935, în satul Cioburciu, Slobozia, Republica Moldova.

În anii 1953-1958 şi 1958-1964 şi-a făcut studiile la facultăţile de filologie şi, respectiv, de drept ale Universităţii de Stat din Moldova.

În anii 1958-1962 a activat în calitate de consultant al secţiei juridice a Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti; 1962-1966 - în calitate de judecător şi preşedinte al judecătoriei raionului Octombrie, or. Chişinău; 1966-1971 - judecător la Judecătoria Supremă a R.S.S. Moldoveneşti; 1971-1989 -şef de secţie, şef de direcţie, viceministru al justiţiei; 1989-1995 - preşedinte al Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova.

La 7 februarie 1995 a fost desemnat în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale.

În perioada  23 februarie 1995 - 23 februarie 2001 a exercitat funcţia de Preşedinte al Curţii Constituţionale din Republica Moldova.

A demisionat la 23 februarie 2001.

Şi-a dat concursul la elaborarea manualului "Dreptul constituţional în ţările de peste hotare", Enciclopediei Moldovei, precum şi a legislaţiei naţionale cu privire la funcţionarea limbilor în Republica Moldova.

Este coautorul monografiilor "Constituţia Republicii Moldova, comentată articol cu articol" şi "Hotărîri privind interpretarea Constituţiei Republicii Moldova", autorul monografiei "Actele stării civile: căsătoria, familia, legea", a publicat numeroase articole în  reviste de specialitate.

A decedat în 2004.

 

 
 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid