Categorii Categorii

EDUARD ABABEI

 

Judecător al Curții Constituționale a Republicii Moldova

Născut la 2 mai 1968, a absolvit Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova (1993); doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova (2019).

Avocat, membru al Uniunii avocaților din Republica Moldova (2016-2019); membru al Comisiei privind licențierea activității de notar de pe lângă Ministerul Justiției (2019); formator, Institutul Național al Justiției din Republica Moldova (2015–prezent); Președinte, Consiliul Institutului Național al Justiției (2013-2016); membru al Consiliului executiv al Asociației Judecătorilor din Moldova (2011-2016); vicepreședinte, președinte al Colegiului civil și de contencios administrativ, Curtea de Apel Bălți (2009-2016); judecător, Curtea de Apel Bălți (2005-2016); judecător, Judecătoria Drochia (1995-2005); stagiar, consultant, Judecătoria Drochia (1993-1996); consultant, Secția relații internaționale, Ministerul Justiției al Republicii Moldova (1993).

Lector universitar, Departamentul Drept Procedural, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova (2019-prezent); lector universitar, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți (2012-2016). Membru al grupului de lucru pentru elaborarea Codului administrativ. Membru a grupului de lucru pentru stabilirea gradului de complexitate a dosarelor. Autor a 11 publicații științifice. Coautor al Manualului judecătorului pentru cauze penale (AJRM, 2013). 

Numit în funcția de judecător al Curții Constituționale prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 302/18 din 30.07.2019.

 

 
 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid