Categorii Categorii

Corneliu GURIN

Educație:

1991-1995 – licență în drept, Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România.

Activitatea profesională:

2016-2018, 2010-2013 – avocat;

2013-2016 – Procuror General al Republicii Moldova, membru (din oficiu) al Consiliului Superior al Procurorilor și Consiliului Superior al Magistraturii;

2005-2013 – consultant juridic (jurisconsult) în cadrul Asociaţiei pentru Democraţie Participativă ADEPT;

2005-2013 – expert juridic independent pentru mai multe organizaţii neguvernamentale din Republica Moldova (Fundația Est-Europeană, CAPC, API, APE etc.) şi instituții internaționale (UNDP, UE, CoE, OSCE/BIDDO ș.a.). 

2001-2005 – consilier pe probleme juridice și relații cu organele de drept al Președintelui Parlamentului Republicii Moldova; 

2001-2005 – Director general al Aparatului Parlamentului Republicii Moldova/Consilier al Președintelui Parlamentului;

1995-2001 – consultant/consultant principal în cadrul Direcției juridice a Aparatului Parlamentului Republicii Moldova.

Alte activități:

2013-2016 – membru al Consiliului Suprem de Securitate;

2013-2016 – membru (din oficiu) al Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni din cadrul Consiliului Europei/membru al Asociației Internaționale a Procurorilor;

2014-2015 – membru al Comisiei Naționale pentru Implementarea Planului Individual de Acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova-NATO;

2009-2013 – participant, în calitate de coautor sau de membru al grupurilor de lucru, la elaborarea actelor legislative în domeniul reformei sectorului justiției și al combaterii corupției;

2005-2013 – organizator/participant la seminare şi conferinţe ştiinţifice naţionale/internaționale, cu prezentarea rapoartelor tematice în domeniile: reformei justiției; reformei legislaţiei penale, contravenţionale şi civile; legislaţie, politici şi practici anticorupție; contenciosului administrativ şi electoral; dreptului electoral; dreptului constituțional; partidelor politice; activității parlamentare şi controlui parlamentar; serviciului public; drepturilor omului; legislației privind organizațiile neguvernamentale ș.a. 

2009-2010 – membru al Comisiei pentru reformă constituțională;

2009-2010 – expert juridic independent în cadrul Comisiei parlamentare speciale pentru perfecționarea cadrului legislativ în domeniul electoral;

1995-2005 – responsabil de asistarea/organizarea activității Consiliului coordonator pentru desfășurarea reformei judiciare și de drept; coordonator al unor grupuri de lucru pentru elaborarea proiectelor de acte legislative complexe (coduri și legi), membru-coordonator al grupului de lucru pentru elaborarea proiectului noului Cod contravențional;

1996 – membru al Grupului de lucru pentru elaborarea proiectului Codului Electoral al Republicii Moldova.

Grade de calificare/Distincții:

Crucea „Pentru Merit”, clasa I (2016, distincție a Procuraturii);

Сonsilier de Stat al Republicii Moldova de clasa I (2003, grad suprem de calificare);

Consilier juridic de stat de rangul I (2013, grad suprem de calificare în cadrul organelor Procuraturii).

Publicații (autor sau coautor):

Constituția Republicii Moldova – comentariu, ARC, Chișinău, 2012;

Drepturile şi libertățile fundamentale. Sistemul de garanții, TISH, Chișinău, 2005;

Comentariul Constituției Republicii Moldova, Civitas, Chișinău, 2000;

Moldova şi UE în contextul PEV. Realizarea Planului de acţiuni UE-Moldova, ARC, Chișinău, 2008;

Priorități de guvernare 2009, Gunivas, Chișinău, 2009;

Ghid juridic privind relațiile și problemele interetnice, ADEPT, Chişinău, 2001;

Contextul Preelectoral 2009, Bons Offices, Chişinău, 2008;

Contextul electoral 2009, Nova Imprim, Chişinău, 2009;

Declararea averilor şi veniturilor demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici şi ale persoanelor cu funcţii de răspundere: probleme şi perspective de soluționare pentru Republica Moldova, Bons Offices, Chișinău, 2009;

Studiu privind situaţia şi statutul refugiaţilor în Republica Moldova, Parlamentul RM/Biroul din Moldova al ICNUR, 2000;

Recomandările instituțiilor internaționale vizînd legislația şi procedurile electorale  în Republica Moldova, ADEPT/OSCE-Moldova, 2010;

Anti-corruption reforms in the context of the visa liberalization dialogue with the EU, APE, Berlin, 2012;

EUROMONITOR-implementarea reformelor conform Planului de acțiuni UE-RM, ADEPT/Expert-Grup, 2009-2011.

Limbi vorbite:

Româna – limba maternă;

Rusa – fluent/foarte bine;

Engleza – intermediar;

Franceza – noțiuni de bază. 

 
 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid