Categorii Categorii

Mihai POALELUNGI


Educație:
 
2015 – Doctor abilitat în drept, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău, Moldova (Denumirea tezei: Obligaţiile pozitive şi negative ale statului prin prisma Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale);

2006 – Doctor în drept, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat, Chişinău, Moldova (Denumirea tezei: Conduita legală şi justiţia);

1983-1988 – licenţă în Drept, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat, Chişinău, Moldova;

2003 – studii în domeniul drepturilor refugiaţilor, Academia europeană de Drept, Trier, Germania;

2000 – stagiar la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Strasbourg, Franţa;

2000 – studii în domeniul drepturilor omului, Şcoala Naţională de Magistratură, Paris, Franţa;

1995 – studii în domeniul drepturilor omului, Şcoala Naţională de Magistratură, Paris, Franţa.

Activitatea judiciară:

2012-2018 – judecător şi Preşedinte al Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova;

1 mai 2008-1 mai 2012 – judecător al Curții Europene a Drepturilor Omului;

2004-prezent – arbitru la Curtea internaţională de Conciliere şi Arbitraj de pe lângă OSCE, reprezentant al Republicii Moldova;

2003-2008 – judecător, iar din 2005 Vice-preşedinte al Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova, Preşedinte al Colegiului civil şi de contencios administrativ;

1996-2003 – judecător şi Vice-preşedinte al Curții de Apel a Republicii Moldova;

1995-1996 – judecător şi Preşedinte al Judecătoriei sectorului Centru, municipiul Chişinău;

1989-1995 – judecător şi Vice-preşedinte al Judecătoriei sectorului Buiucani, municipiul Chişinău;

1988-1989 – judecător stagiar la Judecătoria sectorului Râşcani, municipiul Chişinău.


Activitatea non-judiciară:

2017-prezent – conferențiar universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Protecţia europeană a drepturilor Omului;

2014-prezent – lector la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, Drepturile omului;

2012-prezent – formator la Institutul Naţional al Justiţiei, Dreptul european al drepturilor omului;

2015 – conferențiar universitar, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, Moldova;

1989-2008 – lector la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, cursuri practice în materie de drept civil;

1998-2002 – lector drept civil şi drepturile omului la Centrul de instruire al Ministerului Justiţiei;

1998-2002 – lector drept civil şi drepturile omului la Centrul de drept pentru avocaţi;

1998-2005 – membru şi preşedinte al Colegiului de calificare şi atestarea judecătorilor de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii;

2005-2008, 2012-2018 – membru al Consiliului Superior al Magistraturii;

2000-2008 – membru al Consiliului Consultativ al Judecătorilor europeni din cadrul Consiliului Europei;

2002-2008 – Vice-preşedinte şi preşedinte al Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova;

1998-2002 – expert în cadrul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD);

2001-2003 – membru al juriului Fundaţiei „Soros-Moldova”, direcţia „Administrare publică şi drept”.


Lucrări cu caracter practic și științific publicate:

Culegeri de practică judiciară (1999-2002) a Colegiului civil al Curţii de Apel a Republicii Moldova, coautor, Cartier, Chişinău;

Modele de acte judecătoreşti (procedura civilă), autor, Cartier, Chişinău, 2002;

Modele de acte judecătoreşti (procedura civilă, ediţia II, adnotate cu jurisprudenţa CEDO), autor, Cartdidact, Chişinău, 2005;

Pregătirea pricinilor civile pentru dezbaterile judiciare, coordonator de ediţie, coautor, Cartier, Chişinău, 2006;

Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile, coordonator de ediţie, coautor, Cartier, Chişinău, 2006;

Conduita legală şi justiţia, autor, Cartdidact, Chişinău, 2007;

Culegere de practică judiciară a Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, acte ce vizează drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi Justiţia, coordonator de ediţie, coautor, Cartier, Chişinău, 2005-2006;

Culegere de practică judiciară a Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, coordonator de ediţie, coautor, Cartier, Chişinău, 2007;

Ghidul cetăţeanului (procedură civilă), coordonator de ediţie, coautor, Cartier, Chişinău, 2008;

Manualul judecătorului pentru cauze civile, ediția a II-a, coordonator de ediţie, coautor, Tipografia Centrală, Chişinău, 2013;

Jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie, anul 2012, coordonator de ediţie, coautor, Tipografia Centrală, Chişinău, 2013;

Manualul judecătorului pentru cauze penale, coordonator de ediţie, coautor, Tipografia Centrală, Chişinău, 2013;

Modele de acte judecătoreşti, procedura civilă, ediţia a III-a, coordonator de ediţie, Tipografia Centrală, Chişinău, 2014;

Modele de acte procedurale în procesul penal, coordonator de ediţie, Tipografia Centrală, Chişinău, 2014;

Extrateritorialitatea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului: Obligaţii pozitive şi jurisdicţie (monografie), Chişinău: Tipografia Centrală, 2014;

Convenţia europeană a drepturilor omului: obligaţii pozitive şi negative (monografie), Chişinău: Tipografia Centrală, 2015; 

Extraterritoriality of the European Convention on Human Rights: positive obligations and jurisdiction (monografie), Iaşi, România: Tipografia Vasiliana 98, 2015;

Positive and negative obligations of the state under the European Convention on Human Rights (monografie), Iaşi, România: Tipografia Vasiliana 98, 2015;

Istoria Justiţiei, coordonator de ediţie, coautor, Iaşi, România, Tipografia Vasiliana 98, 2016;

Pregătirea cauzelor civile pentru dezbateri judiciare, coordonator de ediţie, coautor, Tipografia Lexon-Prim, Chişinău, 2016;

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu asupra hotărîrilor Curţii Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova. Concluzii şi recomandări, coordonator de ediţie, coautor, Tipografia Centrală, Chişinău, 2017;

Modele de acte judecătoreşti în procesul contravenţional, coordonator de ediţie, coautor, Tipografia centrală, Chişinău, 2017;

Excepţia Namibia şi obligaţia pozitivă a Republicii Moldova de recunoaştere a anumitor hotărâri judecătoreşti pronunţate de către instanţele regimului nerecunoscut din Transnistria, Studii şi cercetări juridice, nr. 2, 2018, Editura Academiei Române;

Cazul Litschauer şi procedeul Curţii Constituţionale a Republicii Moldova, în Preeminenţa dreptului şi controlul de constituţionalitate: între tradiţie şi modernitate, Hamangiu, Bucureşti, 2018.


Limbi vorbite:

Româna – limba maternă;

Rusa – fluent;

Franceza – fluent;

Engleza – bine.

 
 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid