Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Validarea unor mandate de deputat
25.04
2017

Validarea unor mandate de deputat

5199 Accesări    

La 25 aprilie 2017, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Circumstanţele cauzei 

La 13 aprilie 2017, prin Hotărârile nr. 69 și nr. 71, Parlamentul Republicii Moldova a declarat vacante două mandate de deputat pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, ca urmare a demisiei deputaților Alexandru Barbăroșie și Victor Roșca, aleși din partea acestui partid.

Comisia Electorală Centrală, prin Hotărârea nr. 878 din 21 aprilie 2017, a luat act de vacanţa unor mandate de deputat și a înaintat Curţii Constituţionale propunerea de a declara aleși în calitate de deputați în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe dnii Eugen Bodarev și Iurie Chiorescu, candidați supleanți pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, prezentând materialele respective.

Sesizarea a fost examinată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte,

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Victor POPA,

Dl Veaceslav ZAPOROJAN, judecători

 

Concluziile Curţii

Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului, Curtea a reținut că, în conformitate cu prevederile articolului 62 din Constituţie, Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale. De asemenea, potrivit articolului 69 alin. (1) din Constituţie, deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.

Curtea a menționat că la 9 decembrie 2014, prin Hotărârea nr. 29, Curtea Constituţională a confirmat rezultatele alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014, cu validarea mandatelor deputaţilor aleşi, și a confirmat listele candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Astfel, dnii Eugen Bodarev și Iurie Chiorescu se regăsesc pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.

Curtea a constatat că candidații supleanți dnii Eugen Bodarev și Iurie Chiorescu au prezentat Comisiei Electorale Centrale declaraţiile, prin care au acceptat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, iar în şedinţa plenară a Curții nu au fost stabilite circumstanţe de natură să împiedice validarea mandatului.

 

Hotărârea Curţii

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională i-a declarat aleși în calitate de deputați în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe dnii Eugen Bodarev și Iurie Chiorescu, pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7578528  //   Vizitatori ieri: 4319  //   azi: 3417  //   Online: 49
Acces rapid