Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Curtea a avizat pozitiv proiectul de modificare a Constituţiei privind extinderea libertăţii de asociere (Sesizarea nr. 10c/2017)
24.01
2017

Curtea a avizat pozitiv proiectul de modificare a Constituţiei privind extinderea libertăţii de asociere (Sesizarea nr. 10c/2017)

4171 Accesări    

Curtea Constituţională (CCM) a pronunţat astăzi, 24 ianuarie, Avizul asupra inițiativei de modificare a articolului 42 din Constituția Republicii Moldova (sesizarea nr. 10c/2017). 

Curtea a fost sesizată pe această cauză de către Guvern, la 19 ianuarie 2017, fiind propusă expunerea articolului 42 din Constituție în următoarea redacție:

 

„Articolul 42. Dreptul la asociere:

1) Orice persoană are dreptul de a se asocia liber cu alte persoane, inclusiv de a constitui sindicate sau patronate, precum și de a se afilia la acestea.

(2) Exercitarea dreptului la libera asociere poate fi limitată numai în cazurile expres prevăzute de lege, dacă această limitare constituie o măsură necesară într-o societate democratică, pentru asigurarea securității naționale, a ordinii publice, prevenirea infracțiunilor, protejarea sănătății, moralei, sau a drepturilor și libertăților altor persoane.”

Examinând sesizarea, Curtea a reţinut că libertatea de asociere este un drept fundamental, a cărui valorificare este expresia manifestării de voință conștientă și liberă a acestuia.

Deși, în prezent, articolul 42 din Constituție consfințește doar libertatea de afiliere la sindicate, în jurisprudența sa Curtea, prin raportare la articolul 4 din Constituție, potrivit căruia drepturile și libertățile omului se interpretează și se aplică în concordanță cu tratatele la care Republica Moldova este parte, a examinat dreptul la asociere în sensul său deplin, făcând referire în acest sens la art. 11 din Convenția Europeană și la interpretările Curții Europene.

Totodată, Curtea a menționat că, similar celorlalte drepturi „condiționale”, dreptul la asociere nu este unul absolut și poate fi restrâns, însă restrângerile trebuie stabilite în mod limitativ.

În același timp, Curtea a subliniat că articolul 54 din Constituție cuprinde normele-cadru care reglementează cazurile de restrângere a unor drepturi sau libertăți fundamentale, precum și limitele care pot fi aduse.

Astfel, pentru a asigura unitatea materiei constituționale și excluderea dublărilor, modificările propuse la articolul 42 din Constituție urmează a fi adoptate de Parlament în redacția alineatului (1), cu excluderea alineatului (2), al cărui conținut, în esență, este reflectat în articolul 54 din Constituție.

Ținând cont de cele menționate mai sus, Curtea a reținut că proiectul de lege respectă limitele impuse de articolul 142 alin. (2) din Constituție, în sensul că nu are ca rezultat suprimarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora.

 Potrivit avizului CCM, proiectul de lege pentru modificarea Constituției poate fi adoptat după cel puţin 6 luni de la data prezentării în Parlament a iniţiativei de modificare a Constituției.

Avizul Curții este definitiv, nu poate fi supus niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă: domnul Alexandru TĂNASE, preşedinte, și domnii Aurel BĂIEŞU, Igor DOLEA, Tudor PANȚÎRU, Victor POPA și Veaceslav ZAPOROJAN – judecători.

Acest comunicat de presă este disponibil și în limba engleză.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7593449  //   Vizitatori ieri: 3899  //   azi: 2552  //   Online: 148
Acces rapid