Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Primul Congres de Justiție Constituțională al Statelor din Regiunea Mării Baltice și Mării Negre – găzduit de Curtea Constituțională
30.06
2016

Primul Congres de Justiție Constituțională al Statelor din Regiunea Mării Baltice și Mării Negre – găzduit de Curtea Constituțională

5704 Accesări    

Chișinău, 30 iunie 2016 – sub egida CCM s-a desfășurat un eveniment în premieră pentru RM, care a întrunit președinți și reprezentanți ai curților constituționale din 10 state – Primul Congres al Asociației Justiției Constituționale a Statelor din Regiunea Mării Baltice și Mării Negre (BBCJ).  

Lucrările congresului BBCJ s-au desfășurat sub genericul „Rolul Curţilor Constituţionale în protecţia valorilor democratice.” Oficialii din instituțiile constituționale de peste hotare au venit din state precum: Cipru, Lituania, Letonia, Georgia, Polonia, România, Azerbaidjan, Ucraina și Turcia; dar și din partea Comisiei de la Veneția, OSCE, GUAM universităților din Germania, România și Polonia și din cadrul Societății federale de drept și politici publice din Statele Unite ale Americii.

Preşedintele Republicii Moldova Dl Nicolae Timofti, în cuvântul de salut adresat participanţilor la Congres, și-a exprimat convingerea că înființarea BBCJ vine ca o reflecție a tendinței comune de promovare a schimbului de informații privind practicile jurisdicționale în materie de drept constituțional. Aceasta la rândul său intervine ca o garanție în asigurarea păcii şi securităţii regionale şi internaţionale.

Preşedintele Parlamentului, Dl Andrian Candu, a salutat participanţii Congresului şi a menționat că mereu este binevenită crearea unui nou nivel de dezvoltare a cooperării dintre curţile constituţionale, deoarece astfel se deschide calea spre o asistenţă mutuală a acestor instanţe în protejarea unor valori comune care trebuie să se facă cu efortul conjugat al tuturor puterilor statului, rolul unei instanţe de jurisdicţie constituţională fiind covârşitor. Anume din acest motiv independenţa Curţilor Constituţionale trebuie protejată, indiferent de criticile sau remarcile la care ea este supusă. Atitudinea faţă de deciziile instanţei constituţionale reflectă nivelul de maturitate politică al actorilor politici şi a societăţii în ansamblu.

Dl Alexandru Tănase, Preşedintele CCM, a ţinut să sublinieze deosebita plăcere şi onoare pe care o are în calitate de Preşedinte al Asociaţiei şi Președinte al Curții gazdă a Primului Congres BBCJ. În discursul său, Preşedintele Curţii a subliniat faptul că Curţile Constituţionale membre ale BBCJ împărtăşesc mai multe lucruri comune. Statele din care vin membrii BBCJ au cunoscut trecutul regimului totalitar sovietic, în care constituţionalismul lipsea cu desăvârşire. Fiecare, deşi în parte, a  reuşit depăşirea experienţelor sociale brutale, bazate pe violarea gravă a drepturilor omului, au resimţit pe propria piele ce înseamnă ocupaţie militară, foamete organizată, condamnări injuste, deportări în masă a unor întregi popoare, naţionalizări arbitrare şi lipsa totală a oricăror elemente ale pluralismului politic.  

Acest trecut comun al ţărilor care se întinde de la Marea Baltică până la Marea Neagră permite să se înţeleagă în mod special cât de importante sunt libertatea, democraţia şi drepturile omului. Anume aceste state înţeleg mai bine ca alte popoare că renunţarea la trecutul totalitar sovietic nu se rezumă doar la abolirea retoricii comuniste, ci constă, în principal, în edificarea unor sisteme fundamentale diferite, în cadrul cărora omul este valoarea supremă, iar rolul primordial al statului este realizarea justiţiei.

Un rol cheie în acest proces revine Curţilor Constituţionale, care sunt chemate să înlăture de la aplicare acele acte juridice ce contravin Constituţiei. Curţile Constituţionale din ţările noastre au sarcina grea de a asigura ca actele juridice adoptate de cele trei puteri în stat să fie juste în conţinutul lor obiectiv, juste faţă de subiectul la care se referă şi faţă de societate  în ansamblu. Curţile noastre veghează ca legile în ţările noastre să fie aplicate în mod egal tuturor, iar sistemele juridice să funcţioneze în conformitate cu cerinţele justiţiei sociale.

În încheiere, Alexandru Tănase a subliniat că misiunea  BBCJ este de a veghea asupra faptului ca în statele a căror instanţe de jurisdicţie constituţională sunt membre ale Asociaţiei, valorile statului de drept, democraţia şi respectul faţă de drepturile omului niciodată să nu fie golite de conţinut, iar Curţile Constituţionale să dispună de independenţa necesară pentru îndeplinirea misiunii sale fundamentale.

Preşedintele Curţii Constituţionale din Georgia, Dl George Papuashvili a adresat felicitări pentru evenimentul inedit şi referindu-se la Curtea gazdă a acestui prim Congres al Asociației, a subliniat importanța deciziilor curajoase ale CCM şi a evidenţiat susţinerea demonstrată faţă de instanţa constituţională din Georgia în situaţia dificilă în care se află la moment, când asupra acestei instituţii se fac presiuni politice şi se atentează la independenţă.  

Preşedintele Curţii Constituţionale a Lituaniei, Dl Dainius Zalimas a salutat participanţii şi a remarcat faptul că membrii BBCJ au rădăcini comune în trecutul regimului totalitar, ceea ce indică spre necesitatea curentă a unui rol activ al curților constituționale. În acest sens, rolul unei curți contituționale care beneficiază de independență reală este un element determinant pentru întregul concept judiciar. 

Acesta a menţionat că Constituţia Republicii Lituania oferă suficiente garanţii pentru independenţa Curţii Constituţionale, iar până în prezent Curtea din Lituania nu s-a confruntat cu interferenţe serioase în activitatea sa sau cu tentative de încălcare a independenţei de către puterile politice. Unica excepţie în acest sens a constituit măsurile de austeritate care au fost adoptate în perioada crizei economice mondiale, şi care s-au soldat cu diminuarea remunerării muncii judecătorilor într-o măsură disproporţionată. Necătând la aceasta, Curtea Constituţională din Lituania promovează continuu principiile independenţei instanţei de jurisdicţie constituţională ca un element inerent al conceptului existenţei sale.

Preşedintele Curţii Constituţionale a Ucrainei, Dl. Yurii Baulin  a mulţumit ţărilor membre pentru susţinerea fermă acordată Ucrainei în procesul complicat de apărare a independenţei şi integrităţii teritoriale a statului. Dl Baulin a subliniat rolul Curţii Constituţionale în acest proces ca fiind unul extrem de complicat, fapt ce determină o consolidare mai sporită a independenţei Curţii Constituţionale. Potrivit lui, independenţa judecătorului Curţii nu este un privilegiu, ci o necesitate şi o garanţie pentru exercitarea competenţelor constituţionale.

Dl Petre Lăzăroiu, judecător al Curţii Constituţionale a României, a reiterat rolul Curţii Constituţionale în protecţia drepturilor şi libertăţilor omului şi în soluţionarea conflictelor dintre autorităţi. Importanta misiune a instanţei constituţionale determină supunerea acesteia mai multor provocări. În acelaşi timp dl. Lăzăroiu a menţionat şi presiunile la care este supusă uneori Curtea Constituţională a României atât din partea politicului care acţionează, inclusiv prin intermediul mijloacelor de informare în masă, dar şi din partea  autorităţilor publice – situație în care CCR este pusă în situația să riposteze pentru a-și exercita rolul de garant al supremației Constituției în mod real.

Dl Marec Zubic, judecător al Tribunalului Constituţional a Poloniei, a oferit o prezentare a recentelor evenimente din ţară survenite în urma modificării în anul 2015 a Legii care reglementează activitatea instanţei de jurisdicţie constituţională şi a punctat că schimbarea modalităţii de desemnare a judecătorilor constituţionali şi modificarea procedurii de adoptare a deciziilor  a paralizat la modul practic eficienţa Tribunalului Constituţional şi, în consecinţă, a subminat democraţia, drepturile omului si statul de drept.

În cele din urmă, toţi vorbitorii au apreciat înalt ideea creării Asociaţiei Justiţiei Constituţionale a Statelor din Regiunea Mării Baltice şi Negre şi si-au exprimat convingerea că acesta va deveni o platformă reuşită pentru dezvoltarea unor proiecte comune de importanţă atât pentru membrii săi, cât şi pentru celelalte instituţii de jurisdicţie constituţională din regiune.

BBCJ a fost constituită în 2015 și este formată din Curțile Constituționale ale Georgiei, Lituaniei, Moldovei și Ucrainei. În acest an președinția BBCJ este deținută de Curtea Constituțională a R.Moldova (CCM), în calitate de Curte care a inițiat Declarația de constituire a BBCJ. Într-același timp, membri ai Asociației pot deveni și alte curți constituționale care întrunesc criteriile prevăzute de statutul acesteia.

Prin Declaraţia de constituire a Asociaţiei, Curţile fondatoare şi-au exprimat intenţia de a consolida justiţia constituţională în statele din regiunea Mării Baltice şi Mării Negre şi au subliniat rolul de importanţă determinantă al instanţelor de jurisdicţie constituţională în afirmarea supremaţiei Constituţiei şi justiţiei constituţionale, respectarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, exprimând nevoia respectării independenţei şi suveranităţii statelor, precum şi a integrităţii lor teritoriale.

Congresul a avut loc grație parteneriatului și sprijinului oferit de proiectul UE ”Suport pentru Curtea Constituțională a Republicii Moldova.”

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7578284  //   Vizitatori ieri: 4319  //   azi: 3207  //   Online: 155
Acces rapid