Prima   |  Media   |  Noutăţi | Restricționarea excesivă a informației deținute de Agentul guvernamental - neconstituțională
18.05
2016

Restricționarea excesivă a informației deținute de Agentul guvernamental - neconstituțională

4748 Accesări    

La 18 mai 2016, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 10 alin. (4) din Legea cu privire la Agentul guvernamental nr. 151 din 30 iulie 2015 (sesizarea 29g/2016).  

Circumstanţele cauzei

La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a articolului 10 alin. (4) din Legea nr. 151 din 30 iulie 2015 cu privire la Agentul guvernamental, ridicată de Vitalie Zama, reprezentantul asociației obștești „Juriștii pentru Drepturile Omului" în dosarul nr. 2-674/16, pendinte pe rolul Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău.

În conformitate cu articolul 10 alin. (4) din Legea cu privire la Agentul guvernamental nr. 151 din 30 iulie 2015, prevederile Legii nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie nu se aplică corespondenţei Agentului guvernamental cu Curtea Europeană şi cu alte autorităţi, precum şi materialelor din dosarele ce se află în procedura Agentului guvernamental.

Autorul excepției de neconstituționalitate a pretins că dispozițiile articolului 10 alin. (4) din Legea cu privire la Agentul guvernamental, care limitează accesul la anumite categorii de informații deținute de Agentul guvernamental în contextul reprezentării Guvernului în fața Curții Europene, contravin articolelor 1, 4, 34 și 54 din Constituţie.

Sesizarea a fost examinată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă: 

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte, 

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Tudor PANȚÎRU

Dl Victor POPA, judecători 

 

Concluziile Curţii

Audiind argumentele părților și examinând materialele dosarului, Curtea a reținut că articolul 34 din Constituție garantează persoanei dreptul de a avea acces la orice informație de interes public. Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

Curtea a subliniat că dreptul la informaţie nu poate fi asigurat decât printr-un nivel adecvat al transparenţei autorităţilor publice.

În jurisprudența sa, Curtea a menționat că dreptul la informație poate fi supus unor restricții în vederea protejării cetățenilor și a siguranței naționale dacă restricția urmărește un scop legitim, este necesară într-o societate democratică, proporțională cu situaţia care a determinat-o şi nu aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii în sine.

În speță, Curtea a reținut că potrivit art. 10 alin. (4) din Legea cu privire la Agentul guvernamental, prevederile Legii privind accesul la informație nu sunt aplicabile informațiilor deținute de Agentul guvernamental în exercitarea atribuțiilor sale și anume: 1) corespondenţei Agentului guvernamental cu Curtea Europeană şi cu alte autorităţi; 2) materialelor din dosarele ce se află în procedura Agentului guvernamental.

Curtea a menționat că, potrivit art.6 din lege, Agentul guvernamental este obligat: 1) să respecte caracterul confidențial al procedurilor şi informaţiilor în cazurile reglementării amiabile, precum şi în alte cazuri prevăzute de Regulamentul Curţii Europene; 2) să protejeze confidențialitatea identităţii reclamantului în cazurile dispuse de Curtea Europeană, precum și datele cu caracter personal care se conţin în materialele cauzelor aflate în posesia sa.

Curtea a reținut că diverse categorii de informații sunt deja protejate de Legea privind accesul la informație, Legea privind protecția datelor cu caracter personal, Legea cu privire la secretul de stat.

În acest context, Curtea a observat că norma contestată este o normă de blanchetă care instituie restricții excesive la informația aflată în posesia Agentului guvernamental și nu permite individualizarea categoriilor de informații care urmează a fi restricționate publicului.

Pentru considerentele enunțate, Curtea a conchis că norma contestată nu asigură un just echilibru între dreptul de acces la informație și protecția drepturilor altor persoane.


Hotărârea Curţii 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională a admis excepția de neconstituționalitate și a recunoscut neconstituţional alineatul (4) al articolului 10 din Legea cu privire la Agentul guvernamental.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7281357  //   Vizitatori ieri: 2301  //   azi: 148  //   Online: 48
Acces rapid