Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Excluderea dreptului de a privatiza locuințele de serviciu - constituțională
17.05
2016

Excluderea dreptului de a privatiza locuințele de serviciu - constituțională

5391 Accesări    

La 17 mai 2016, Curtea Constituţională a pronunțat hotărârea privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea privatizării fondului de locuințe nr.1324-XII din 10 martie 1993 (Sesizarea nr.42g/2016).


Circumstanţele cauzei

La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolele 5 alin.(2) și 17 alin.(1) din Legea privatizării fondului de locuințe, ridicată de avocatul Constantin Lazari în dosarul nr.3-153/2016, aflat pe rolul Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău.

Potrivit prevederilor menționate, nu pot fi vândute sau transmise cu titlu gratuit în proprietate privată locuinţele de serviciu.

Autorul excepției de neconstituționalitate a pretins că sintagmele „locuințele de serviciu" din art.5 alin.(2) și „cu excepția locuințelor de serviciu" din art. 17 alin.(1) din Legea privatizării fondului de locuinţe, sunt contrare articolelor 1 alin.(3), 4 alin.(2), 7, 9, 15, 16, 18, 20, 46 și 54 din Constituție.

Sesizarea a fost examinată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte, 

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Tudor PANȚÎRU,

Dl Victor POPA, judecători 

 

Concluziile Curţii

Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului, Curtea a reiterat că potrivit jurisprudenței sale anterioare, articolul 46 din Constituție și art.1 din Protocolul 1 la Convenția Europeană nu garantează dreptul de a deveni proprietarul unui bun.

Curtea a observat că locuinţele de serviciu se atribuie spre utilizare, în mod exclusiv, angajaților și membrilor familiilor lor în perioada exercitării de către aceștia a atribuţiilor funcţionale, potrivit prevederilor legale.

În acest sens, Curtea a subliniat că folosirea locuinţelor de serviciu se află în strânsă legătură cu existența raporturilor de muncă.

În speță, Curtea a reținut că excluderea locuințelor de serviciu din domeniul obiectelor fondului locativ ce pot fi privatizate nu poate fi privită ca o încălcare a art. 46 din Constituție, întrucât locuințele de serviciu  nu constituie patrimoniul angajatului.

În acest sens, Curtea a menționat că „speranța legitimă"  cu privire la un „bun" nu poate fi invocată ca „valoare patrimonială", deoarece persoanele care întruneau condițiile necesare pentru a privatiza locuința de serviciu până la intrarea în vigoare a modificărilor legale, prin care s-a instituit interdicția de a privatiza locuințele de serviciu, nu și-au valorificat acest drept.

Adițional, Curtea a subliniat că modificarea legii a avut la bază un interes economic și anume, de a proteja drepturile și interesele altor persoane.

Astfel, instituirea unor dispoziții prin lege ce țin de privatizarea fondului de locuințe care aparține statului, este prerogativa legislatorului care poate să decidă modul de exercitare a dreptului statului asupra bunurilor aflate în proprietatea sa.

 

Hotărârea Curţii

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate și a recunoscut constituționale sintagmele „locuințele de serviciu" din art.5 alin.(2) și „cu excepția locuințelor de serviciu" din art. 17 alin.(1) din Legea privatizării fondului de locuinţe nr.1324-XII din 10 martie 1993.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7578426  //   Vizitatori ieri: 4319  //   azi: 3330  //   Online: 102
Acces rapid