Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Constituția protejează convingerile religioase, nu și discriminarea
16.05
2016

Constituția protejează convingerile religioase, nu și discriminarea

5087 Accesări    

La 16 mai 2016, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 1 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalităţii (sesizarea nr. 28g/2016).

 

Circumstanţele cauzei

La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a articolului 1 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalității, ridicată de avocatul Doina Ioana Străisteanu în dosarul nr. 3-49/16, aflat pe rolul Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău.

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate a pretins că, dispoziţiile articolului 1 alin. (2) lit. c) din Legea cu privire la asigurarea egalităţii, potrivit cărora  prevederile legii în cauză nu se extind asupra şi nu pot fi interpretate ca aducînd atingere cultelor religioase şi părţilor lor componente în partea ce ţine de convingerile religioase, contravin articolelor 4 alin. (2), 7, 8 alin. (1), 10 alin. (2), 15, 16 alin. (2), 26 alin. (2) şi 31 alin. (1) şi (3) din Constituţie.

Sesizarea a fost examinată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Tudor PANȚÎRU, judecători


Concluziile Curţii

Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului, Curtea a reţinut că prevederile articolului 31 alin. (4) din Constituție referitoare la autonomia cultelor religioase şi separarea lor de stat denotă caracterul laic al statului.

Curtea a menţionat că păstrarea atitudinii neutre față de religie a fost instituit ca principiu însăşi de la fondarea statului Republica Moldova. În particular, s-a evitat preluarea unei religii de stat și a fost interzisă orice ideologie oficială a statului. Astfel, s-a optat pentru consacrarea neutralității religioase și promovarea pluralismului ca principii constituționale. Acest fapt denotă că principiul laicității constituie parte a identității constituționale a Republicii Moldova, care obligă statul să adopte o atitudine neutră în funcționarea cultelor religioase, garantând astfel respectarea drepturilor fundamentale ale fiecărei persoane.

Curtea a menționat că dreptul de a avea o convingere reprezintă, în primul rând, libertatea fiecărei persoane de a avea sau de a adopta o convingere sau o religie la libera sa alegere. Totodată, acest drept se referă la libertatea de a nu avea o convingere sau o credinţă sau libertatea de a-şi schimba convingerea sau religia. În acest context, Curtea a subliniat că persoanele care îşi schimbă sau renunţă la religie sau la convingere ar trebui în egală măsură să fie protejate şi să nu fie supuse unui tratament discriminatoriu.

În acest sens, articolul 16 alin. (2) din Constituție dispune că toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.

Curtea a menţionat că normele constituţionale nu permit aplicarea unui tratament discriminatoriu pe motiv de religie sau convingeri.

Curtea a reținut că, deşi articolul 31 din Constituţie consacră separarea statului faţă de cultele religioase şi proclamă autonomia acestora, totuşi exercitarea dreptului la libertatea de manifestare a convingerilor sau a credinţei religioase trebuie să respecte siguranţa și ordinea publică, ocrotirea sănătăţii şi a moralei publice, precum și drepturile şi libertăţile altor persoane. Astfel, dreptul de a avea o convingere protejează forul interior al persoanei, și nu manifestarea exterioară a convingerilor sale.

În acest sens, Curtea a subliniat că articolul 1 alin. (2) lit. c) din Legea cu privire la asigurarea egalităţii urmează a fi aplicat în măsura în care se referă la învăţăturile, canoanele şi tradiţiile cultelor religioase, ale căror prevederi sunt aplicabile propriilor credincioşi, acțiunilor sacerdotale în spații destinate acestui scop, astfel încât să nu contravină legislaţiei în vigoare și să nu aducă atingere drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Curtea a reținut că în timp ce prevederile contestate se referă la cultele religioase şi părţilor lor componente în partea ce ţine de convingerile religioase, acestea nu sunt contrare normelor constituționale.


Hotărârea Curţii 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituțională a respins excepția de neconstituționalitate și a recunoscut constituțional articolul 1 alin. (2) lit. c) din Legea nr.121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalităţii.

Hotărârea Curții Constituționale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7578270  //   Vizitatori ieri: 4319  //   azi: 3193  //   Online: 141
Acces rapid