Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Prevederile privind lichidarea conflictelor de interese în organele vamale sunt constituționale
13.05
2016

Prevederile privind lichidarea conflictelor de interese în organele vamale sunt constituționale

3595 Accesări    

La 13 mai 2016, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind excepțiile de neconstituționalitate a articolului 6 alin. (1) lit. d) și lit. e) din Legea serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000.

 

Circumstanţele cauzei 

La originea cauzei se află excepţiile de neconstituţionalitate a articolului 6 alin.(1) lit. d) și lit. e) din Legea serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000 ridicate de avocatul Eugeniu Gluşcenco în dosarul nr.3ra-217/16, aflat pe rolul Curţii Supreme de Justiţie și de Ghenadie Covali în dosarul nr.3-2187/14, aflat pe rolul judecătoriei Centru mun. Chișinău.

Autorii excepțiilor de neconstituționalitate au pretins că prevederile articolului 6 alin.(1) lit. d) și lit. e) din Legea serviciului în organele vamale, potrivit cărora nu poate fi angajată şi nu se poate afla în exerciţiul funcţiunii persoana care este soţ/soţie, rudă sau afin de gradul I sau II cu o persoană fizică afiliată unei persoane juridice ce deţine licenţă pentru activitatea de broker vamal sau cu o persoană fizică angajată, cu un fondator/asociat sau cu o persoană cu funcţie de conducere a persoanei juridice ce deţine licenţă pentru activitatea de broker vamal, contravin prevederilor articolelor 1 alin. (3), 4 alin.(1) şi alin.(2), 16, 28, 39 alin.(2), 43, 48 alin.(1), 49 alin.(1) și 54 din Constituţie.

Sesizarea a fost examinată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte, 

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Tudor PANȚÎRU,

Dl Victor POPA, judecători 

 

Concluziile Curţii

Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului, Curtea a reținut că potrivit articolului 43 din Constituție, orice persoană are dreptul la muncă, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă.

Curtea a menționat că legislaţia muncii condiţionează încadrarea în câmpul muncii de întrunirea anumitor cerinţe, precum şi stabileşte situaţiile de încetare a raporturilor de muncă.

În acest sens, Curtea a observat că articolul 6 din Legea serviciului în organele vamale reglementează situațiile restrictive în exercitarea funcției în cadrul organelor vamale.

Curtea a reținut că Serviciul Vamal este o instituție din sistemul organelor de drept și de securitate a statului având misiunea de a asigura securitatea economică a țării prin colectarea eficientă a taxelor și impozitelor, combaterea fraudelor vamale, facilitarea comerțului internațional și protejarea societății, aplicând legislația vamală.

Potrivit art.162 din Codul vamal, broker vamal este persoana juridică, care, pe principiile reprezentării directe sau indirecte, declară mărfurile, le prezintă pentru vămuire, precum și efectuează alte operațiuni vamale.

În acest context, Curtea a subliniat că activitatea brokerului vamal este în strânsă legătură cu activitatea organelor vamale.

Curtea a constatat că unul din obiectivele prevederilor legale contestate constituie evitarea conflictelor de interese dintre colaboratorii vamali și brokerii vamali.

Totodată, Curtea a menționat că legea nu lasă la libera opţiune a autorităţii publice decizia de a elibera din serviciu colaboratorul vamal aflat în situație de conflict de interese, ci stabilește condiţii, modalităţi şi criterii clare.

Potrivit Legii serviciului în organele vamale, colaboratorul vamal aflat în una din situaţiile de incompatibilitate, în termen de 30 de zile, urmează să se decidă şi să înlăture situația, în caz contrar acesta urmând să fie eliberat din serviciu.

Curtea a subliniat că eliberarea din funcție nu este o sancțiune ci o consecință a inacțiunii persoanei aflate în stare de incompatibilitate, prin neînlăturarea acesteia în termenul stabilit de lege.

Având în vedere considerentele de mai sus, Curtea a reținut că stabilirea situațiilor în care există un conflict de interese în exercitarea funcției în cadrul organelor vamale este prevăzută pentru protejarea interesului general al societății, în particular necesitatea evitării conflictelor de interese, respectarea principiului imparțialității, asigurarea eficienței operațiunilor vamale, protecția pieței interne și stimularea dezvoltării economiei naționale. 

 

Hotărârea Curţii

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională a respins excepţiile de neconstituţionalitate și a recunoscut constituțional articolul 6 alin.(1) lit. d) și lit. e) din Legea serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7578202  //   Vizitatori ieri: 4319  //   azi: 3140  //   Online: 88
Acces rapid