Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Președintele nu-i poate trimite Parlamentului spre reexaminare o lege adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului
02.03
2016

Președintele nu-i poate trimite Parlamentului spre reexaminare o lege adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului

2953 Accesări    

La 2 martie 2016, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind interpretarea articolului 1061 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova (Sesizarea nr. 24b/2015).  

 

Circumstanţele cauzei 

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 4 iunie 2015 de către deputații Mihai Ghimpu și Valeriu Munteanu.

 Autorii sesizării i-au solicitat Curții interpretarea articolului 1061 alin. (1) din Constituție, cu elucidarea în esență a următoarelor aspecte:

1. Numărul de acte legislative pentru care Guvernul își angajează răspunderea în fața Parlamentului?

2. Procedura legală de urmat în cazul ne-promulgării de către Președintele Republicii Moldova a legilor pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea?

Sesizarea a fost examinată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte, 

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Tudor PANȚÎRU,

Dl Victor POPA, judecători

 

Concluziile Curţii

Examinând materialele dosarului, Curtea a reținut că potrivit articolului 60 alineatul (1) din Constituţie, Parlamentul este unica autoritate legislativă a statului.

Totodată, în temeiul articolului 1061 alin. (1) din Constituție, Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Parlamentului asupra unui program, unei declaraţii de politică generală sau unui proiect de lege. La fel, norma constituțională stabilește că Guvernul este demis dacă moţiunea de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, declaraţiei de politică generală sau proiectului de lege, a fost votată în condiţiile articolului 106 (cu votul majorității deputaților). Dacă Guvernul nu a fost demis, proiectul de lege prezentat se consideră adoptat.

Curtea a reiterat că prevederile articolului 1061 din Constituţie reglementează expres o excepţie de la regula instituită prin dispoziţiile constituţionale ale articolului 60.

În același timp, Curtea a subliniat că procedura angajării răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege, ca o modalitate simplificată și indirectă de legiferare, trebuie să fie o măsură in extremis, determinată de urgența în adoptarea măsurilor conținute în legea asupra căreia Guvernul și-a angajat răspunderea, de necesitatea ca reglementarea în cauză să fie adoptată cu maximă celeritate, de importanța domeniului reglementat și de aplicarea imediată a legii în cauză.

Curtea a menționat că Guvernul își poate angaja răspunderea asupra mai multor proiecte de lege concomitent.

Totuși, proiectele de lege cu care se prezintă Guvernul în fața Parlamentului pentru a-și angaja răspunderea trebuie să se circumscrie unui singur domeniu de reglementare.

Curtea a reținut că procedura angajării răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului este o particularitate a procedurii legislative, conform căreia proiectul de lege nu mai urmează procedura legislativă prevăzută de Regulamentul Parlamentului, acesta fiind supus unei dezbateri strict politice, având drept consecinţă menţinerea sau demiterea Guvernului prin retragerea încrederii acordate de Parlament.

Ținând cont de particularitățile acestei instituții, Curtea a reținut că Președintele Republicii Moldova nu-i poate trimite Paramentului spre reexaminare, înainte de promulgare, o lege în privința căreia Guvernul și-a angajat răspunderea. În caz contrar, o asemenea posibilitate ar conduce, în fapt, la anularea acestui mecanism constituțional.

În același timp, Curtea a reținut că înainte de promulgare, Președintele poate sesiza Curtea Constituțională, în cazul în care consideră că legea adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului este neconstituțională.

 

Hotărârea Curţii 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională a hotărât că, în sensul articolului 106¹ alin. (1) din Constituție, Guvernul își poate angaja răspunderea asupra mai multor proiecte de lege în același timp, cu condiția ca adoptarea să fie o măsură in extremis, determinată de:

- urgenţa în adoptarea măsurilor conţinute în legea/legile asupra căreia/cărora Guvernul şi-a angajat răspunderea;

 - necesitatea ca reglementarea să fie adoptată cu maximă celeritate;

- aplicarea imediată a legii/legilor;

- circumscrierea legilor unui singur domeniu de reglementare.

De asemenea, în sensul articolului 106¹ alin. (1) coroborat cu articolul 93 alin. (2) din Constituție, Președintele Republicii Moldova nu-i poate trimite Paramentului spre reexaminare, înainte de promulgare, o lege în privința căreia Guvernul și-a angajat răspunderea. În cazul în care Președintele consideră că legea adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului este neconstituțională, acesta poate sesiza Curtea Constituțională.

 

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7578155  //   Vizitatori ieri: 4319  //   azi: 3097  //   Online: 45
Acces rapid