Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Curtea Constituţională a avizat pozitiv iniţiativa civică de revizuire a Constituţiei prin referendum republican
10.11
2015

Curtea Constituţională a avizat pozitiv iniţiativa civică de revizuire a Constituţiei prin referendum republican

27830 Accesări    

La 10 noiembrie 2015 Curtea Constituţională a pronunţat Avizul asupra iniţiativei civice de revizuire a articolelor 60, 70, 78 şi 89 din Constituţia Republicii Moldova prin referendum republican (Sesizarea nr. 45c/2015).

 

Circumstanţele cauzei

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 6 noiembrie 2015 de Comisia Electorală Centrală, prin care se solicită avizarea iniţiativei civice de revizuire a articolelor 60, 70, 78 şi 89 din Constituţia Republicii Moldova prin referendum republican.

În speţă, la 5 noiembrie 2015, Comisia Electorală Centrală a recepționat setul de documente în vederea înregistrării unui grup de inițiativă civică pentru desfășurarea referendumului republican constituțional.

Potrivit documentelor prezentate, problema preconizată a fi supusă referendumului republican se referă la revizuirea Constituției Republicii Moldova, fiind anexat la setul de documente și un proiect de lege în acest sens.

Pornind de la rigorile legale, Comisia Electorală Centrală se poate pronunța asupra cererii de înregistrare a grupului de inițiativă doar după verificarea de către Curte a constituționalității proiectului de lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova.

Iniţiativa civică prevede organizarea referendumului republican constituţional decizional. Se intenţionează a supune referendumului republican un proiect de Lege pentru modificarea Constituţiei Republicii Moldova, a cărui esenţă este exprimată prin următoarele rezumate:

„1. Sunteți pentru modificarea art. 60 alin. (2) al Constituției în vederea reducerii numărului deputaților, prin substituirea cifrei 101 cu cifra 71? – Pentru. – Contra.

2. Sunteți pentru excluderea alineatului (3) al art. 70 din Constituție, care stipulează că deputatul nu poate fi reținut, arestat, percheziționat, cu excepția cazurilor de infracțiune flagrantă, sau trimis în judecată fără încuviințarea Parlamentului, după ascultarea sa? – Pentru. – Contra.

3. Sunteți pentru modificarea și completarea art. 78 din Constituție în vederea alegerii Președintelui Republicii Moldova prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat? – Pentru. – Contra.

4. Sunteți pentru expunerea articolului 89 din Constituție într-o nouă redacție, care să prevadă că, în cazul săvârșirii de către Președintele Republicii Moldova a unor fapte prin care se încalcă Constituția, Parlamentul poate aproba inițiativa a cel puțin o treime din deputați, de suspendare din funcție, cu organizarea în cel mult 70 de zile a unui referendum privind demiterea Președintelui? – Pentru. – Contra.”

Astfel, în esenţă, prin proiectul de lege se propune:

(1)  Reducerea numărului deputaţilor în Parlament de la 101 la 71 de deputaţi.

(2) Excluderea inviolabilităţii parlamentare. Se abrogă prevederea potrivit căreia „Deputatul nu poate fi reţinut, arestat, percheziţionat, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă, sau trimis în judecată fără încuviinţarea Parlamentului, după ascultarea sa”.

(3) Revenirea la alegerea Preşedintelui Republicii Moldova prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Se propune înlocuirea actualei reglementări, care prevede că Preşedintele Republicii Moldova este ales de Parlament cu votul a trei cincimi din numărul deputaţilor aleşi. 

(4) Revenirea la instituţia suspendării din funcţie a Preşedintelui Republicii Moldova de către Parlament şi demiterea acestuia prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Astfel, suspendarea Preşedintelui Republicii Moldova se va produce în cazul săvârşirii unor fapte grave prin care se încalcă prevederile Constituţiei, după consultarea Curții Constituționale. Suspendarea din funcţie a Preşedintelui Republicii Moldova, inițiată de cel puțin o treime din numărul deputaților și susţinută de majoritatea deputaţilor, va fi obligatoriu urmată de un referendum, prin intermediul căruia cetăţenii Republicii Moldova se vor pronunţa pe marginea demiterii Preşedintelui. Propunerea vizează înlocuirea actualei reglementări, care prevede că Preşedintele Republicii Moldova poate fi demis de către Parlament cu votul a două treimi din numărul deputaţilor aleşi.

 

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte,

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Victor POPA, judecători

 

Concluziile Curţii

Curtea a reamintit că Legea Supremă conţine prevederi exprese doar privind revizuirea Constituţiei de către Parlament. Posibilitatea revizuirii Constituţiei pe cale referendumului şi-a găsit consacrarea exclusiv prin jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

Curtea s-a pronunţat anterior în privinţa regulilor care guvernează revizuirea Constituţiei pe calea referendumului (Avizul nr. 1 din 22 septembrie 2014). Cu această ocazie, Curtea a statuat că în cazul referendumului constituţional decizional este necesară întrunirea cumulativă a condiţiilor de validitate inerente revizuirii Constituţiei (1) şi celor de validitate a referendumului (2).

În urma deliberărilor, Curtea a constatat că prevederile din proiectul de lege pentru revizuirea Constituţiei nu contravin dispoziţiilor constituţionale şi că propunerea legislativă privind revizuirea Constituției nu încalcă limitele revizuirii.

Curtea a statuat că proiectul de lege constituţională privind revizuirea Constituţiei poate fi supus referendumului după cel puţin 6 luni de la data prezentării iniţiativei de modificare a Constituției, cu respectarea considerentelor enunţate în partea descriptivă a avizului.

În acest sens, Curtea a statuat că, în cazul iniţiativei civice de revizuire a Constituţiei, termenul de 6 luni în interiorul căruia proiectul de lege constituţională nu poate fi adoptat, include perioada de după înregistrarea la Comisia Electorală Centrală a grupului de iniţiativă, colectarea semnăturilor şi verificarea listelor de subscripţie.

De asemenea, Curtea a statuat că, după adoptarea de către Comisia Electorală Centrală a hotărârii cu privire la iniţierea referendumului, Parlamentul are obligaţia constituţională de a stabili neîntârziat data şi de a aloca mijloacele financiare necesare desfăşurării referendumului republican, în condiţiile legii. Astfel, Parlamentul nu poate cenzura sau bloca posibilitatea poporului de a decide prin referendum revizuirea Constituţiei.

Argumentele reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul Avizului, care se va publica în Monitorul Oficial.

 

Avizul Curţii

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională a constatat că iniţiativa de revizuire a articolelor 60 alin. (2), 70 alin. (3), 78 și 89 din Constituţie nu depăşeşte limitele de revizuire a Constituţiei impuse de dispoziţiile constituţionale ale art.142 alin.(2) şi poate fi supusă referendumului.

 

Avizul Curţii este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 8634575  //   Vizitatori ieri: 3761  //   azi: 3205  //   Online: 30
Acces rapid