Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Validarea unor mandate de deputat
21.10
2015

Validarea unor mandate de deputat

7919 Accesări    

La 21 octombrie 2015 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 40e/2015).

 

Circumstanţele cauzei

 

La 15 octombrie 2015, prin Hotărârile nr. 173 și nr.174, Parlamentul Republicii Moldova a declarat vacante două mandate de deputat, unul pe lista Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, ca urmare a demisiei deputatului Ion Ceban, iar altul pe lista Partidului Democrat din Moldova, ca urmare a demisiei deputatului Igor Corman.

Comisia Electorală Centrală, prin Hotărârea nr.4228 din 21 octombrie 2015, a luat act de vacanţa a două mandate de deputat și a înaintat Curţii Constituţionale propunerea de a declara aleşi în calitate de deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe dl Adrian Lebedinschi, candidat supleant pe lista Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, și dl Iurie Cazacu, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova.

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte,

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Victor POPA, judecători

 

Concluziile Curţii

 

Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului, Curtea a reținut că, în conformitate cu prevederile articolului 62 din Constituţie, Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale. De asemenea, potrivit articolului 69 alin. (1) din Constituţie, deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.

 

Curtea a menționat că la 9 decembrie 2014, prin Hotărârea nr.29, Curtea Constituţională a confirmat rezultatele alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014, cu validarea mandatelor deputaţilor aleşi, și a confirmat listele candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Astfel, dl Adrian Lebedinschi regăsindu-se pe lista Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, iar dl Iurie Cazacu regăsindu-se pe lista Partidului Democrat din Moldova.

 

Totodată, la validarea mandatului de deputat în Parlament, Curtea a  ținut cont de declarația candidatului supleant dl Victor Chiriac pe lista Partidului Democrat din Moldova, care a refuzat atribuirea mandatului de deputat.

 

Curtea a constatat că candidaţii supleanţi, dl Adrian Lebedinschi și dl Iurie Cazacu, au prezentat Comisiei Electorale Centrale declaraţiile, prin care au acceptat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, asumându-şi obligaţia de a înlătura incompatibilităţile în termenele prevăzute de lege, iar în şedinţa plenară a Curții nu au fost stabilite circumstanţe de natură să împiedice validarea mandatului.

 

Hotărârea Curţii

 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, se declară aleşi în calitate de deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului:

 

- Adrian Lebedinschi, pe lista Partidului Socialiștilor din Republica Moldova;

 

- Iurie Cazacu, pe lista Partidului Democrat din Moldova.

 

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 8650652  //   Vizitatori ieri: 3694  //   azi: 3378  //   Online: 47
Acces rapid