Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Mesajul Preşedintelui Curţii Constituţionale, cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua Juristului
19.10
2015

Mesajul Preşedintelui Curţii Constituţionale, cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua Juristului

5534 Accesări    

La 19 octombrie sărbătorim Ziua Juristului – ziua când aducem un omagiu tuturor celor care prin activitatea lor asiduă contribuie la edificarea Republicii Moldova ca stat de drept, unde valorile constituţionale – suveranitatea şi independenţa statului, democraţia şi drepturile omului – constituie o prioritate.

Prin muncă, abnegaţie şi devotament, reprezentanţii acestei profesii îşi aduc contribuţia la promovarea legalităţii şi echităţii sociale, la apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.  

Cu acest prilej, menţionez importanţa deosebită a colaborării dintre jurişti, indiferent de domeniul de activitate. Percepţiile asupra problemelor actuale din perspectiva fiecărei profesii, reunite într-o singură optică privind funcţionarea justiţiei astăzi, în Republica  Moldova, sînt în stare să ne avanseze cu succes pe calea  promovării reformelor, finalitatea cărora este ridicarea încrederii societăţii în actul de justiţie.

Anume juriştii, prin propriul exemplu de responsabilitate faţă de actul de justiţie, dar şi faţă de societate, prin implementarea şi interpretarea corectă a legii, cu respectarea rigorilor etice ale fiecărei profesii, reprezintă acea forţă motrice capabilă să ridice la modul practic apărarea drepturilor omului la rang de valoare universală. 

Cu această frumoasă ocazie, în numele meu şi al Curţii Constituţionale, vă doresc succese în activitate și perseverenţă în cultivarea respectului pentru supremația legii, care este de o importanță vitală pentru funcționarea unei societăți democratice.

Alexandru Tănase

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid