Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Competențele MTIC în procedura de recunoaştere a cetățeniei – constituționale (Sesizarea nr. 10a/2015)
06.10
2015

Competențele MTIC în procedura de recunoaştere a cetățeniei – constituționale (Sesizarea nr. 10a/2015)

8224 Accesări    

La 6 octombrie 2015, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea pentru controlul  constituţionalităţii art. 28 lit. b) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024 din 2 iunie 2000 (Sesizarea nr. 10a/2015).

Circumstanţele cauzei

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională, la 31 martie 2015, de către deputații în Parlament, domnii Ion Casian și Valeriu Munteanu.

Potrivit art. 28 lit. b) din Legea cetățeniei Republicii Moldova, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor „examinează cereri privind dobândirea cetăţeniei prin recunoaştere, şi ia decizia de recunoaştere a cetăţeniei sau de refuz. În cazul persoanelor care deţin cetăţenia altui stat, decizia se ia în conformitate cu avizul argumentat al Serviciului de Informaţii şi Securitate.”

Autorii sesizării au pretins că atribuţiile Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor încalcă competența Preşedintelui Republicii Moldova de „a soluţiona problemele cetățeniei”, prevăzută de art. 88 lit. c) din Constituție.

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte, 

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Tudor PANȚÎRU, judecători 

 

Concluziile Curţii

Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului, Curtea a reținut că, potrivit art. 17 alin. (1) din Constituție, cetăţenia Republicii Moldova se dobândește, se păstrează ori se pierde în condiţiile prevăzute de legea organică.

De asemenea, articolul 88 lit. c) din Constituție prevede că Președintele Republicii Moldova „soluționează problemele cetățeniei Republicii Moldova”.

Curtea a reţinut că aceasta competenţă a Preşedintelui Republicii Moldova nu are semnificaţia unor atribuţii exclusive ce ar acoperi întreg spectrul procedurilor din domeniul cetăţeniei.

Ţinând cont de natura şi statutul funcţiei de Preşedinte al Republicii, competenţele acestuia în domeniul cetăţeniei se referă la problemele ce implică exercitarea dreptului suveran şi discreţionar al statului la atribuirea cetăţeniei, precum naturalizarea şi redobândirea, cazuri în care cetăţenia Republicii Moldova se acordă prin decret al Preşedintelui.

Potrivit art. 10 din Legea cetățeniei, în afară de naturalizare şi redobândire (competenţe ale Preşedintelui Republicii Moldova), cetățenia Republicii Moldova se mai dobândește prin naştere, recunoaştere şi înfiere. În aceste trei cazuri, doar se confirmă, în baza documentelor şi a unor proceduri administrative simplificate, faptul apartenenţei persoanei la cetăţenia Republicii Moldova, nefiind necesară emiterea unui decret de către Preşedinte.

Curtea a menționat că esenţa instituţiei recunoașterii cetăţeniei constă în faptul că statul poate să restabilească cetăţenia persoanelor care au avut vocaţia să o aibă în virtutea unor circumstanţe politico-juridice sau care au pierdut-o ca urmare a unor evenimente istorice (modificarea hotarelor statului, deportări, ş.a.).

Astfel, articolul 12 din Legea cetăţeniei prevede că sunt recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova persoanele care şi-au exprimat dorinţa de a deveni cetăţeni ai Republicii Moldova şi anume: a) persoanele născute pe teritoriul Republicii Moldova sau persoanele unul dintre ai căror părinţi sau bunei s-a născut pe teritoriul numit; b) persoanele care până la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ţinutul Herţa şi în R.A.S.S.M., urmaşii lor; c) persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor; d) persoanele care la data de 23 iunie 1990 locuiau legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova şi care continuă să locuiască în prezent.

Pentru motivele menţionate, Curtea a conchis că, în speța examinată, MTIC doar constată un fapt în baza actelor justificative, neavând discreţie de a acorda sau nu cetățenia în cazul întrunirii tuturor condiţiilor prevăzute de lege şi, prin urmare, nu încalcă competenţele Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul cetățeniei, prevăzute de art. 88 lit. c) din Constituție.

Hotărârea Curţii 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională:

- a respins sesizarea deputaților în Parlament Ion Casian și Valeriu Munteanu;

a recunoscut constituţional articolul 28 litera b) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024 din 2 iunie 2000.

 

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 8650698  //   Vizitatori ieri: 3694  //   azi: 3422  //   Online: 91
Acces rapid