Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Restricţiile privind vârsta şi activităţile conducătorilor de doctorat – neconstituționale (Sesizarea nr. 21a/2015)
15.06
2015

Restricţiile privind vârsta şi activităţile conducătorilor de doctorat – neconstituționale (Sesizarea nr. 21a/2015)

6249 Accesări    

La 15 iunie 2015, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din punctele 25 și 58 din Regulamentul  privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1007 din 10 decembrie 2014 (Sesizarea nr. 21a/2015).   

 Circumstanţele cauzei

La originea cauzei se află sesizarea depusă de către deputații în Parlament, Igor Vremea și Artur Reșetnicov.

Punctul 25 din Regulamentul contestat prevede că școala doctorală se organizează şi funcţionează în cadrul unor instituţii, consorţiu sau parteneriat, inclusiv cu organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, cu conducători de doctorat care au dobândit dreptul de a conduce doctorat, potrivit cadrului normativ cu privire la educaţie, şi îşi desfăşoară activitatea de bază în cadrul uneia dintre instituţiile organizatoare a şcolii doctorale.

Pct. 58 din același Regulament dispune că un conducător de doctorat poate solicita înmatricularea de noi studenţi-doctoranzi până la împlinirea vârstei de 65 ani. După împlinirea acestei vârste, conducătorii de doctorat continuă să îndrume studenţii-doctoranzi deja înmatriculaţi până la finalizarea studiilor de doctorat, însă pot solicita înmatricularea noilor studenţi-doctoranzi numai în cotutelă cu un alt conducător de doctorat care nu a împlinit vârsta de 65 ani.

Autorii sesizării au pretins că instituirea unei limite de vârstă pentru conducătorii de doctorat, precum și stabilirea obligației acestora de a desfășura activitatea de bază în cadrul unei instituţii organizatoare a şcolii doctorale, contravine în esență principiului autonomiei universitare garantat de art. 35 alin. (6) din Constituție, precum și încalcă principiul egalității prevăzut de art. 16.

De asemenea, în temeiul art. 6 alin. (3) din Codul jurisdicției constituționale, controlul constituționalității a fost extins și în privința pct.55 din Regulamentul citat, potrivit căruia  ”Un conducător de doctorat poate îndruma simultan studenţi-doctoranzi într-o singură şcoală doctorală, cu excepţia doctoratelor în cotutelă.”.

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte, 

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Victor POPA, judecători 

Concluziile Curţii

Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului, Curtea a reținut că potrivit articolului 35 alin. (6) din Constituție, instituţiile de învăţământ superior beneficiază de dreptul la autonomie.

În jurisprudența sa, Curtea a subliniat că autonomia universitară înseamnă independenţa instituţiilor de învăţământ superior faţă de stat şi alți subiecţi din societate, în adoptarea deciziilor privind administrarea internă, gestionarea finanţelor, stabilirea politicilor curriculare proprii, servicii şi alte activităţi interne.

Curtea a reținut că, în virtutea principiului autonomiei universitare, instituţiile autorizate să organizeze studii superioare de doctorat urmează să-și selecteze în mod autonom, în baza unui contract de muncă, cu durată normală sau cu timp parţial de muncă, conducătorii de doctorat.

Curtea a menționat că procesul de coordonare a studiilor doctorale, datorită caracterului complex al cercetărilor științifice pe care acestea le implică, solicită un grad înalt de pregătire profesională și experiență vastă în domeniul cercetărilor științifice. În acest context, restricţionarea conducătorilor de doctorat, care au atins vârsta de 65 de ani, nu este justificată de motive obiective.  

De asemenea, Curtea a reţinut că prevederile Codului educației nu instituie restricțiile stabilite de normele contestate. Astfel, Curtea a statuat că prin prevederile contestate Guvernul a instituit norme primare, contrar dispoziţiilor art. 102 alin. (2) din Constituţie, care dispune că Guvernul poate adopta hotărâri doar pentru organizarea executării legilor.

Pentru motive enunţate, Curtea a reținut că sintagma cuprinsă la pct. 25 și prevederile de la pct. 55 și 58 din Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat sunt contrare normelor constituționale.

 

 Hotărârea Curţii 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională:

- a admis sesizarea deputaților în Parlament, Artur Reșetnicov și Igor Vremea;

 - a declarat neconstituționale  sintagma „și își desfășoară activitatea de bază în cadrul uneia din instituțiile organizatoare a școlii doctorale”” din punctul 25 și punctele 55 și 58 din Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10 decembrie 2014.

 

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7553475  //   Vizitatori ieri: 3655  //   azi: 766  //   Online: 87
Acces rapid