Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Statutul și competențele Colegiului Medicilor – neconstituționale
15.05
2015

Statutul și competențele Colegiului Medicilor – neconstituționale

7175 Accesări    

La 15 mai 2015 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea pentru controlul constituţionalităţii Legii nr. 261 din 1 noiembrie 2013 cu privire la Colegiul Medicilor din Republica Moldova (Sesizarea nr. 16a/2014).

 

Circumstanţele cauzei

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 5 martie 2014 de către deputații în Parlament, dnii Artur Reșetnicov și Igor Vremea, pentru controlul constituţionalităţii articolelor 2, 3, 4, 6, 7, 9, 20, 21 și 22 din Legea nr. 261 din 1 noiembrie 2013 cu privire la Colegiul Medicilor din Republica Moldova.

Autorii sesizării au pretins că statutului juridic al Colegiului Medicilor încalcă competențele Ministerului Sănătății, contrar articolelor 1 alin. (3), 16, 20, 72 alin. (3), 96, 107, 114 din Constituţie.

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte,

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Victor POPA, judecători

 

Concluziile Curţii  

Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului, Curtea a reţinut că statul poate institui organizații profesionale, cărora să le delege anumite competențe din domeniul administrației publice, inclusiv în domeniul exercitării profesiunii de medic.

În același timp, examinând legea contestată, Curtea a constatat că aceasta intercalează elemente ale unui organ profesional cu cele ale unei asociații benevole, instituind astfel un statut juridic ambiguu pentru Colegiul Medicilor.

Astfel, deși, pe de o parte, legea enunță că aderarea se bazează pe principii benevole, pe de altă parte, atribuie Colegiului competențe decizionale asupra întregului corp medical.

În același context, Curtea a constatat că unele din atribuțiile Colegiului Medicilor dublează atribuțiile, chiar și exclusive, ale Ministerului Sănătății, care este organul central de specialitate ce promovează politica în domeniul sănătății.

Curtea a conchis că, prin reglementarea ambiguă a statutului juridic al Colegiului Medicilor, legea contestată nu respectă exigenţele de claritate, fiind contrară articolelor 23 și 107 din Constituție.

Având în vedere faptul că deficiențele constatate afectează funcționarea legii în întregime, Curtea a invalidat legea integral.

 

Hotărârea Curţii

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională a admis sesizarea și a declarat neconstituțională Legea nr. 261 din 1 noiembrie 2013 cu privire la Colegiul Medicilor din Republica Moldova.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7578522  //   Vizitatori ieri: 4319  //   azi: 3412  //   Online: 44
Acces rapid