Prima   |  Media   |  Noutăţi | Executarea hotărârii judecătoreşti de către Parlament – constituţională
20.01
2015

Executarea hotărârii judecătoreşti de către Parlament – constituţională

7535 Accesări    

La 20 ianuarie 2015, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind controlul constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului nr. 169 din 21 iulie 2014 privind eliberarea din funcţie a directorului general al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică - ANRE (Sesizarea nr. 59a/2014).

 

Circumstanţele cauzei

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 27 noiembrie 2014, de către deputatul în Parlament la acea vreme, dl Veaceslav Ioniţă.

În speţă, la 6 martie 2014, prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, dl Victor Parlicov, pe atunci director general al Consiliului de administraţie al ANRE, a fost sancţionat cu interdicţia de a ocupa funcţii publice pe un termen de un an, în legătură cu încălcarea regimului secret (art. 365/1 din Codul contravenţional).

În consecinţă, la 21 iulie 2014, Parlamentul a adoptat Hotărârea nr. 169 prin care l-a eliberat din funcţie pe dl Victor Parlicov.

Autorul sesizării a pretins că prin adoptarea Hotărârii contestate, Parlamentul şi-a încălcat atribuţiile stabilite de Constituţie referitoare la numirea/demiterea persoanelor oficiale de stat [art. 66 lit. j)].

Curtea a declarat admisibilă sesizarea, având în vedere faptul că este pentru prima dată când se contestă la Curtea Constituţională o hotărâre a Parlamentului prin care se execută o hotărâre judecătorească.

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Tudor PANȚÎRU,

Dl Victor POPA, judecători

       

Concluziile Curţii

Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului, Curtea a reţinut că a statuat anterior că „Actele cu caracter individual, emise de Parlament [...] cu referire la persoanele oficiale exponente ale unui interes public deosebit, alese sau numite pe durata mandatului, şi anume: [...] directorul general [...] al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică [...] – pot face obiect al controlului constituţionalităţii sub aspectul formei şi procedurii de adoptare” (Hotărârea nr. 29 din 21 decembrie 2010).

Curtea a constatat că, drept temei pentru adoptarea Hotărârii Parlamentului nr.169 din 21 iulie 2014, l-a constituit hotărârea judecătorească irevocabilă prin care a fost stabilită interdicţia de a ocupa funcţii publice pe un termen de un an, motiv pentru care dl Victor Parlicov a fost considerat incompatibil cu exercitarea funcţiei.

Curtea a reținut că, potrivit articolului 120 din Constituţie, este obligatorie respectarea sentinţelor și a altor hotărâri definitive ale instanţelor judecătorești, precum și colaborarea solicitată de acestea în timpul procesului, al executării sentinţelor și a altor hotărâri judecătorești definitive.

Curtea a subliniat că orice hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă dispune de puterea lucrului judecat. Pentru acest considerent, precum şi în virtutea principiului separaţiei puterilor în stat, nici Parlamentul, nici Curtea Constituţională nu au competenţa de a cenzura hotărârile judecătoreşti şi de a se pronunţa asupra temeiniciei probelor administrate în procesele judiciare sau asupra proporţionalităţii sancţiunilor aplicate.

Curtea a menţionat că executarea hotărârilor judecătorești este ultima etapă a procesului judiciar, în cadrul căreia se realizează anumite acţiuni procesuale de executare.

Potrivit prevederilor legislaţiei, în vederea executării sancţiunii privării de dreptul de a deţine anumite funcţii, organul abilitat adoptă actul de eliberare din funcţie.

În acest sens, Hotărârea Parlamentului nr.169 din 21 iulie 2014 a fost adoptată în conformitate cu prevederile constituţionale şi legale.

 

Hotărârea Curţii

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională a respins sesizarea prezentată de dl Veaceslav Ioniţă și a recunoscut constituţională Hotărârea Parlamentului nr.169 din 21 iulie 2014 privind eliberarea din funcţie a directorului general al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.

Hotărârea este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 7083388  //   Vizitatori ieri: 2592  //   azi: 646  //   Online: 77
Acces rapid