Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Curtea Constituţională a repus persoanele incapabile în dreptul de a sesiza Avocatul Poporului
13.11
2014

Curtea Constituţională a repus persoanele incapabile în dreptul de a sesiza Avocatul Poporului

5987 Accesări    

(Sesizarea nr.42a/2014)

La 13 noiembrie 2014, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind controlul constituţionalităţii prevederii prin care a fost interzisă examinarea de către Avocatul Poporului a cererilor depuse de către persoana declarată incapabilă prin hotărâre judecătorească (Sesizarea nr. 42a/2014).

Circumstanţele cauzei

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 18 iunie 2014 de dl Anatolie Munteanu pentru controlul constituţionalităţii articolului 21 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), care interzice examinarea de către Avocatul Poporului a cererilor depuse de către persoana declarată incapabilă prin hotărâre judecătorească.

Deoarece mandatul dlui Anatolie Munteanu a expirat, în cadrul şedinţei plenare publice a Curţii sesizarea a fost susţinută de dl Tudor Lazăr, avocat parlamentar.

Autorul sesizării a pretins, în special, că prevederea contestată încalcă dreptul persoanelor incapabile la petiţionare şi principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii, fiind contrară articolelor 16, 52 și 54 din Constituție, precum și actelor internaționale în domeniu la care Republica Moldova este parte.

Atât Președintele Republicii Moldova, în poziția sa scrisă, cât şi Parlamentul, au susţinut că prin exceptarea de la examinare de către Avocatul Poporului a cererilor depuse de persoanele incapabile, s-a urmărit scopul protejării intereselor acestora. Guvernul a recunoscut neconstituţionalitatea normei contestate.

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte,

Dl Aurel BĂIEȘU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Tudor PANȚÎRU,

Dl Victor POPA, judecători

 

Concluziile Curţii

Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului, Curtea a reținut că potrivit articolului 1 alin. (1) din Constituție demnitatea persoanei constituie o valoare fundamentală.

Potrivit art. 16 din Constituție respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului, toţi cetăţenii fiind egali în faţa legii.

Articolul 52 din Constituţie garantează cetăţenilor dreptul de a se adresa autorităţilor publice prin petiţii.

Curtea a reţinut că, potrivit articolului 1 alin. (1) din Legea nr.52 din 3 aprilie 2014, Avocatul Poporului (Ombudsmanul) asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor omului de către autorităţile publice, de către organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, de către organizaţiile necomerciale şi de către persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile.

Curtea a reţinut că prin restrângerea contestată, persoanele cu dizabilităţi mintale au fost private practic de posibilitatea de a-şi apăra drepturile, deoarece adresarea unei cereri Avocatului Poporului reprezintă un instrument important de apărare împotriva abuzurilor din partea tutorelui. De altfel, odată declarate incapabile, aceste persoane pierd chiar şansa de a demonstra contrariul, precum şi de a semnala eventualele rele tratamente sau abuzuri la care sunt supuse.

Curtea a conchis că norma contestată este una discriminatorie în raport cu persoanele cu dizabilităţi mintale, prin neasigurarea respectării drepturilor garantate de Constituţia Republicii Moldova şi de actele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

În acelaşi context, Curtea a subliniat importanţa protecţiei sporite de către stat a persoanelor incapabile, care reprezintă o categorie deosebit de vulnerabilă a populaţiei. De asemenea, Curtea a subliniat necesitatea creşterii pe cât posibile a autonomiei persoanelor care suferă de tulburări mintale în activitățile desfășurate și măsurile întreprinse, potrivit standardelor consacrate de actele internaţionale în domeniu. În acest sens, Curtea a reiterat primatul şi aplicabilitatea directă a actelor internaţionale în domeniul drepturilor omului în cazul existenţei unor divergenţe cu cadrul normativ naţional.

 

 

Hotărârea Curţii

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională a admis sesizarea avocatului parlamentar și a declarat neconstituțional articolul 21 alineatul (5) litera e) din Legea nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul).

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid