Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Lansarea Selecţiei de Decizii ale Curţii Constituţionale Federale a Germaniei
07.10
2014

Lansarea Selecţiei de Decizii ale Curţii Constituţionale Federale a Germaniei

6116 Accesări    

La 6 octombrie 2014 a fost lansată culegerea în limba română a celor mai relevante Decizii ale Curţii Constituţionale Federale Germane. La lansare au participat distinși oaspeţi din Germania şi România, a căror prezenţă a asigurat un grad sporit de interactivitate, utilitate şi eficacitate, elemente indispensabile oricărui eveniment de asemenea anvergură.

Excelenţa Sa, doamna Ulrike Knotz, Ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova, a reiterat sprijinul necontenit pe care Germania îl acordă parcursului nostru european, accentuând faptul că „în democraţiile tinere, Curtea Constituţională are rolul de a arăta drumul şi de a stabili regulile procesului politic. Şi este foarte important ca în aceste ţări, Curtea Constituţională să acţioneze profesionist şi liber de orice presiune politică, altfel nu-şi poate exercita cu adevărat funcţia”.

La rândul său, doamna Sibylle Kessal-Wulf, judecător al Curţii Constituționale Federale a Germaniei, a evidenţiat principiul independenţei şi cel al echidistanţei, pe care o instituţie de jurisdicţie constituţională trebuie să le urmeze în întreaga sa activitate: „Curtea Constituțională Federală (…) este nu doar cu totul independentă de executiv și de politică, ci este sarcina sa prioritară de a controla executivul în cadrul sistemului separației puterilor în stat. Unitatea de măsură în deciziile sale este doar Legea Fundamentală. Chestiunile de oportunitate politică nu au dreptul să joace vreun rol în acest sens”.a

Domnul Thorsten Geissler, directorul Programului Statul de Drept Europa de Sud-Est al Fundației Konrad Adenauer, a impresionat audienţa prin cunoştinţele remarcabile de limba română, în care şi-a ţinut cuvântarea. În alocuţiunea sa, distinsul oaspete a relevat importanţa şi impactul unui asemenea volum de culegeri, menţionând că „fiecare țară are propria sa tradiție constituțională, fiecare Curte are propria metodologie de interpretare a Constituției. Se înțelege așadar de la sine că deciziile unei curți nu pot fi pur și simplu preluate de o altă instanță constituțională. Iar în niciun caz noi nu urmărim așa ceva prin prezenta culegere de decizii. Dar judecători de la curți constituționale ale celor mai diverse state m-au asigurat că este de mare folos în activitatea lor să studieze decizii ale altor curți constituționale, să reflecteze asupra lor. Apoi, fără a se abate nici cu un pas de la propria metodologie de interpretare a constituției, le pot folosi ca sursă de idei.”

Vorbitorul care în mod cert a animat atmosfera a fost prof. univ. dr. Tudorel Toader, judecător al Curţii Constituționale a României. Dumnealui s-a referit la tumultuoasa jurisprudenţă a instituţiei omoloage din statul vecin, atenţionând asupra mai multor probleme procedurale şi de fond, cu care se confruntă curţile constituţionale relativ tinere, dar pe care Curtea Constituţională Federală a Germaniei a reuşit să le depăşească, având în vedere cele peste şase decenii de experienţă.

Alexandru Tănase, preşedintele Curţii Constituţionale a Republicii Moldova, şi-a exprimat gratitudinea pentru prezenţa participanţilor şi a adresat sincere mulţumiri Fundaţiei Konrad Adenauer, Programul Statul de Drept în Europa de Sud-Est, a cărei iniţiativă şi contribuţie semnificativă a adus la apariţia culegerii de decizii, fapt ce confirmă atât importanţa crescândă a metodei comparate în exercitarea justiţiei constituţionale, cât şi ataşamentul Curţii Constituţionale a Republicii Moldova faţă de modelul european al constituţionalismului.

Domnul Alexandru Tănase a conchis că „după CEDO, jurisprudența Curţii federale germane este cea mai valoroasă, şi nu este doar convingerea mea, este de fapt o realitate acceptată de către toate Curţile Constituţionale din Europa”.

Volumul publicat este structurat în 5 părţi: 1) Aspecte generale, 2) Drepturi fundamentale, 3) Principiile de bază ale structurii statului, 4) Participarea în organisme internaţionale, 5) Jurisprudenţă şi drepturi fundamentale în justiţie şi cuprinde 179 de rezumate ale celor mai relevante decizii ale Curţii Constituţionale Federale Germane, însumând puţin peste 700 de pagini.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid