Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Termenul maxim de valabilitate al vinietei – constituțional
28.05
2014

Termenul maxim de valabilitate al vinietei – constituțional

17392 Accesări    

 (Sesizarea nr. 47a/2013)

La 28 mai 2014, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi legale referitoare la termenul de admitere temporară pe teritoriul Republicii Moldova a mijloacelor de transport  înmatriculate în străinătate (Sesizarea nr. 47a/2013).

 

Circumstanţele cauzei

 

La originea cauzei se află sesizarea avocatului parlamentar, dna Aurelia Grigoriu, depusă la Curtea Constituțională la 30 octombrie 2013, în temeiul articolelor 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie, 25 lit. i) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 38 alin. (1) lit. i) din Codul jurisdicţiei constituţionale.

 

Respectiva sesizare a fost completată la 10 ianuarie și 27 martie 2014.

 

Prevederile contestate vizează termenul de 180 zile, maxim admisibil dintr-o perioadă de 12 luni, de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a mijloacelor de transport neînmatriculate în Republica Moldova, în urma declarării acestora și plasării în regim vamal de admiterea temporară, precum și achitării obligatorii a taxei (vinietei) pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către aceste vehicule.

 

Autorul sesizării a pretins, în special, că prevederile contestate vin în contradicție cu dispozițiile articolelor 15, 16, 27, 46 şi 54 din Constituţie.

 

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

 

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte,

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Victor POPA,

Dl Petru RAILEAN, judecători

 

Concluziile Curţii

 

Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului, Curtea a reţinut că dispozițiile contestate vizează termenul maxim admisibil de valabilitate al vinietei, și anume 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni.

 

Curtea a menționat că vinieta reprezintă taxa pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova.

 

Curtea a subliniat că, reieșind din prevederile constituționale, reglementarea dreptului de folosinţă asupra unor mijloace de transport introduse pe teritoriul Republicii Moldova, dar înmatriculate și aflate la evidența unui stat străin, perceperea obligatorie a vinietei pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova, precum și termenul de valabilitate a acesteia ține de competența legislativului.

 

Totodată, Curtea a observat că prevederile contestate sunt adoptate întru executarea Convenţiei privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990 și ratificată de către Republica Moldova la 5 decembrie 2008, care prevede că mjloacele de transport de uz privat pot rămâne pe teritoriul de admitere temporară pe o perioadă continuă sau întreruptă de şase luni pentru un interval de douăsprezece luni. 

 

Prin  urmare, Curtea a constatat că nu a fost încălcată nicio dispoziţie a Constituţiei.

 

Hotărârea Curţii

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională:

- a respins sesizarea avocatului parlamentar, dna Aurelia Grigoriu privind controlul constituţionalităţii unor prevederi legale referitoare la termenul de admitere temporară pe teritoriul Republicii Moldova a mijloacelor de transport  înmatriculate în străinătate;

 

- a recunoscut constituțională sintagma „dintr-o perioadă de 12 luni” de la articolele 10 alin. (3) din  Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice, 348/5  alin. (1) şi (2) lit. e) din Codul fiscal şi 184/1 alin. (1) din Codul Vamal, în  redacţia Legii nr. 324 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

 

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7593528  //   Vizitatori ieri: 3899  //   azi: 2619  //   Online: 49
Acces rapid